Använd huvudinställningar för Chrome-webbläsaren

Gäller IT-administratörer som vill implementera en master_preferences-fil för hanterad Chrome-webbläsare på Windows och Mac-datorer.

Som administratör kan du använda huvudinställningar för att implementera standardinställningar för användare av Chrome-webbläsaren på hanterade datorer. Dessa inställningar tillämpas när användarna öppnar Chrome-webbläsaren. Du kan till exempel konfigurera startsidan eller välja vilka flikar och webbadresser som visas när de öppnar Chrome-webbläsaren.

Använd huvudinställningar i följande fall

Använd huvudinställningar för att:

  • konfigurera standardinställningar som användarna kan ändra senare
  • implementera inställningar som du inte vill hantera eller som inte är tillgängliga med en Chrome-policy
  • tillämpa inställningar på Microsoft® Windows®-datorer som inte är anslutna till en Active Directory®-domän.

Om du vill tillämpa inställningar som du inte vill att användarna ska ändra tillämpar du Chrome-policyer på Windows- eller Mac-datorer istället.

Om en inställning hanteras av en Chrome-policy och även konfigureras i master_preferences-filen gäller denna policy och användarna kan inte redigera inställningen. Mer information finns i Visa en enhets nuvarande Chrome-policyer.

Obs! Dialogrutan Välkommen till Chrome som visas för användare första gången Chrome körs på Windows 8 kommer att tas bort i Chrome 78. Stöd för inställningen distribution.suppress_first_run_default_browser_prompt master_preferences tas bort i enlighet därmed.

Innan du börjar

Om användare redan har Chrome-webbläsaren på sina datorer måste du ta bort den innan du slutför stegen nedan.

Implementera huvudinställningar

Steg 1: Skapa master_preferences-filen
Skapa en master_preferences-fil med de inställningar som du vill tillämpa på Chrome-webbläsaren på användarnas datorer. Använd master_preferences-exempelfilen som ingår i Chrome Enterprise-paketet. Eller ladda ned nu. Du kan redigera JSON-filen (JavaScript® Object Notation) med hjälp av en textredigerare.
Mer information om tillgängliga inställningar och hur du konfigurerar dem finns i Konfigurera andra inställningar.
Steg 2: Installera automatiskt Chrome-tillägg på användarnas datorer (valfritt)
Om du vill lägga till funktioner i Chrome-webbläsaren kan du automatiskt installera Chrome-tillägg. I filen master_preferences lägger du till information om de tillägg du vill installera automatiskt på användarnas datorer. Användare behöver åtkomst till tilläggskategorin i Chrome Web Store eller på den webbadress där Chrome-tilläggets .crx-fil är sparad.
Mer information om hur du automatiskt installerar tillägg finns i Förinstallerade tillägg.
Steg 3: Validera din fil
Använd önskat verktyg för att validera master_preferences-filen och se till att det inte finns några fel i JSON-koden. Om du hittar fel kontrollerar du syntaxen och strukturen i master_preferences-filen, gör ändringar och validerar den igen.
Steg 4: Distribuera inställningar till användare
Distribuera master_preferences-filen till användarnas datorer samtidigt som Chrome-webbläsaren och eventuella policyer. Master_preferences-filen måste läggas till i samma mapp som filen chrome.exe på användarnas datorer.
  • Windows—C:\Program Files\Google\Chrome\Application\master_preferences
  • Mac—~/Library/Application Support/Google/Chrome/Google Chrome Master Preferences eller /Library/Google/Google Chrome Master Preferences
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?