Avisering

Planerar du en strategi för återgång till kontorsarbete? Se hur Chrome OS kan vara till hjälp.

Vill du återställa ChromeOS till en tidigare version?

För administratörer som hanterar Chrome OS-enheter för företag eller skolor.

Som administratör kan du tillfälligt återställa ChromeOS till en tidigare version. Du kan till exempel behöva återställa en tidigare ChromeOS-version om användarnas viktiga appar inte fungerar som de ska efter en versionsuppdatering.

Vi rekommenderar att den senaste versionen av ChromeOS används för att säkerställa att användarna skyddas av de senaste säkerhetsuppdateringarna. Om du kör tidigare versioner av ChromeOS exponerar du användarna för kända säkerhetsproblem.

Tänk på följande

 • Du kan återställa till de tre senaste ChromeOS-versionerna på den stabila kanalen, n–3, där n är den nuvarande stabila versionen. För enheter på kanalen LTC (Långsiktig supportkandidat) eller Långsiktig support (LTS) kan du återställa till den aktuella versionen på dessa kanaler.
 • Flytta enheterna som du vill återställa till en egen organisationsenhet. Mer information finns i Flytta en enhet till en organisationsenhet.
 • Kontrollera att du kan lösa problemet genom att återställa ChromeOS till den version du vill ha. Du kan konfigurera en testgrupp och återställa ett litet antal enheter innan du återställer ChromeOS-versionen för en stor organisationsenhet eller hela organisationen.
 • För att den återställda ChromeOS-versionen ska träda i kraft måste enheterna starta om, rensa och återregistrera sig på ditt konto. Användarna ser en avisering om att deras lokala data raderas automatiskt vid en återställning. Nästa gång användaren loggar ut startas enheten om och rensas automatiskt all lokal data, inklusive data i mappen Nedladdningar för alla konton på enheten. För kioskenheter kan raderad data även inkludera lokalt cachelagrade tilläggsdata och kan kräva att en betydande mängd data laddas ned via nätverket när återställningen har slutförts.
 • Enheter med ChromeOS-versioner som inte är äldre än den fastnålade versionen återställs inte. I stället uppdateras de till den fastnålade versionen. Om uppdateringen hoppades över för en viss modell uppdateras enheten till en tidigare version än den du anger. Mer information om hur du fäster ChromeOS-versioner finns i Fästa ChromeOS-uppdateringar på en specifik version.

Aktivera återställning

På Googles administratörskonsol använder du inställningen Rollback to target version (återställ till målversion) tillsammans med inställningen Target version (målversion) för att ange den ChromeOS-version du vill att enheterna ska återställas till.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. I administratörskonsolen öppnar du menyn följt av Enheterföljt avChromeföljt avInställningarföljt avEnhetsinställningar.
 3. Om du vill att inställningen ska gälla alla användare och registrerade webbläsare väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 4. Öppna Inställningar för enhetsuppdatering.
 5. Klicka på Uppdatera inställningar automatiskt.
 6. För Tillåt att enheter automatiskt uppdaterar operativsystemversion väljer du Tillåt uppdateringar.
 7. För Målversion väljer du en ChromeOS-version.
 8. För Återställ tillbaka till målversion väljer du ÅterställOS.
 9. Klicka på Återställ operativsystemet.
 10. Klicka på Spara.

Verifiera att enheterna har återställts

Du kan kontrollera användarnas enheter för att säkerställa att de har återställts.

 1. Logga in på en hanterad ChromeOS-enhet. Kontrollera att den tillhör den organisationsenhet där du har aktiverat återställning.
 2. Klicka på tiden nere till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Så här kontrollerar du operativsystemets version:
  1. Klicka på Om ChromeOS längst ned i den vänstra panelen.
  2. Under Google ChromeOS ser du vilken ChromeOS-version enheten använder.

Felsökning

Enheterna återställs inte automatiskt

Användarna måste starta om sina ChromeOS-enheter för att återställningen ska träda i kraft. Eftersom lokal data går förlorad under en återställning kan användare ibland vara ovilliga att starta om sina enheter.

Konfigurera inställningarna så att återställningen går snabbare:

 • Automatisk omstart efter uppdateringar – välj Tillåt automatiska omstarter om du vill starta om ChromeOS-enheter automatiskt nästa gång användarna loggar ut efter en uppdatering. Mer information finns i Ange policyer för ChromeOS-enheter.
 • Avisering om omstart – välj Visa avisering som rekommenderar omstart om du vill visa användare ett återkommande meddelande om att de ska starta om ChromeOS-enheten. Eller välj Tvinga omstart efter en period om du vill tvinga enheter att starta om ChromeOS-enheter automatiskt efter en viss tid om användarna inte redan har startat om sina enheter. Mer information finns i Konfigurera Chrome-policyer för användare eller webbläsare.
För kioskenheter kan du starta om dem på distans med Starta om på enhetens informationssida. Mer information finns i Visa detaljer om ChromeOS-enhet.

Organisationsenheten är fäst på en äldre ChromeOS-version

Om du konfigurerar återställning för en organisationsenhet med enheter som är fästa på en version som är tidigare än de tre senaste ChromeOS-versionerna, n-3, förblir enheterna fästa på den versionen. Lossade enheter, till exempel nya enheter, återställs inte till den fästa versionen eftersom versionen endast är tillgänglig för de tre senaste ChromeOS-versionerna.

Vissa enheter har inte stöd för återställning

Följande enheter har inte stöd för återställning:

 • Alla ChromeOS Flex-enheter
 • Enheter som är inkompatibla med målversionen
 • Enheter med nätverkskonfiguration som inte stöds:
  Obs! Enheter med både nätverk som stöds och nätverk som inte stöds bör återställas som förväntat.
  • Nätverk som använder certifikatbaserad autentisering
  • Andra trådlösa nätverk än PSK och EAP
  • Vissa mobilnätverk

Som administratör är det svårt att säga vilka ChromeOS-enheter som är inkompatibla med målversionen eller att de har firmware- eller kärnåterställning.

Du kan använda administratörskonsolen för att visa policykonfigurerade nätverk. Mer information finns i Konfigurera nätverk för hanterade enheter (Wi-Fi, Ethernet, VPN, mobil).

Om du vill visa lokalt konfigurerade nätverk måste du kontrollera nätverksinställningen på själva enheterna. Mer information finns i Ansluta Chromebook.

Obs! För enheter med policykonfigurerad nätverkskonfiguration som inte stöds kan enheterna återregistreras med sina lokalt konfigurerade nätverk, om tillgängligt.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
4092486397429487556
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
410864