ขณะนี้ Hangouts Chat เปลี่ยนเป็น Google Chat แล้ว คุณอาจเห็นการอ้างอิงถึง 2 ชื่อนี้ชั่วคราวจนกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปิดตัวในทุกที่

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Google Chat และ Google Hangouts

นโยบายของเราเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานอยู่เสมอ โปรดปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้เมื่อใช้ Google Chat (“Chat”) และ Google Hangouts (“Hangouts”) เราขอแนะนำให้กลับมาตรวจสอบนโยบายเหล่านี้อยู่เสมอ เนื่องจากข้อมูลอาจได้รับการปรับปรุงเป็นระยะๆ นอกจากนี้ คุณยังดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google

สแปมและการใช้งานเชิงพาณิชย์

ห้ามส่งหรืออำนวยความสะดวกให้กับการส่งสแปม ข้อความโฆษณาจำนวนมาก หรือข้อความหรือการโทรติดต่อที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ สแปมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความส่งเสริมการขายหรือเนื้อหาโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งการติดต่อชักชวนคนหมู่มากหรือการติดต่อที่ไม่พึงประสงค์ ห้ามการโทรออกทุกประเภทที่จะถือเป็นการละเมิดกฎหมายที่ห้ามไม่ให้ทำการตลาดด้วยการโทรติดต่อที่ไม่พึงประสงค์ (เช่น "กฎหมายห้ามโทร")

การประพฤติมิชอบ ฟิชชิง และกระทำการหลอกลวงอื่นๆ

ห้ามใช้ Chat หรือ Hangouts ในการฟิชชิง ห้ามขอหรือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัสผ่าน รายละเอียดด้านการเงิน และหมายเลขประกันสังคม ห้ามใช้ Chat หรือ Hangouts เพื่อล่อลวง หลอกลวง หรือทำให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าใจผิดจนแชร์ข้อมูลโดยการกล่าวอ้างอันเป็นเท็จ

ห้ามแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวคุณหรือต้นทางข้อความหรือต้นสายของ Chat หรือ Hangouts

มัลแวร์

เราไม่อนุญาตให้ส่งต่อมัลแวร์ ไวรัส ม้าโทรจัน ไฟล์ที่เสียหาย โค้ดที่เป็นอันตราย หรือสิ่งใดก็ตามที่อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือรบกวนการทำงานของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของ Google หรือของผู้อื่น

ความปลอดภัยของเด็ก

ห้ามใช้ Chat หรือ Hangouts ในการหาประโยชน์จากเด็กไม่ว่าในกรณีใดๆ อันได้แก่ ภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหรือเนื้อหาที่นำเสนอเด็กในทางเพศ Google มีนโยบายที่จะไม่ประนีประนอมยอมความกับผู้ละเมิดกฎนี้อย่างเด็ดขาด หากพบเนื้อหาดังกล่าว เราจะรายงานเรื่องนี้ไปยัง National Center for Missing and Exploited Children ตามที่กฎหมายกำหนด และอาจดำเนินการทางวินัย ซึ่งรวมถึงการยกเลิกบัญชี Google ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อห้ามนี้ยังรวมไปถึงการล่อลวงเด็ก อันหมายถึงการกระทำใดๆ ที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์กับเด็กเพื่อทำให้เด็กไว้วางใจหรือไม่ระวังตัว อันเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์ หรือการหาประโยชน์ในด้านอื่นๆ

หากเชื่อว่าเด็กกำลังตกอยู่ในอันตรายหรือได้ถูกละเมิด แสวงหาประโยชน์ หรือค้ามนุษย์ ให้ติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของคุณทันที

หากรายงานไปยังหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายแล้ว แต่ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับบุตรหลานที่กำลังถูกหรือเคยถูกล่อลวงใน Chat หรือ Hangouts โปรดรายงานสถานการณ์ดังกล่าวให้ Google ทราบ โปรดทราบว่าคุณเลือกที่จะบล็อกบุคคลใน Chat หรือ Hangouts ที่ไม่ต้องการให้ติดต่อมาได้ทุกเมื่อ

การล่วงละเมิด

ห้ามใช้ Chat หรือ Hangouts เพื่อล่วงละเมิด ข่มขู่ หรือคุกคามผู้อื่น และห้ามยุยงให้ผู้อื่นทำพฤติกรรมนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับ

ห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลอื่น เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขประกันสังคม หรือรหัสผ่านของบัญชีโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ห้ามใช้ Chat หรือ Hangouts เพื่อส่งเสริม จัด หรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

การบังคับใช้นโยบาย

Google อาจปิดบัญชีที่พบว่าละเมิดนโยบายเหล่านี้ หากบัญชีของคุณถูกปิดและคุณเชื่อว่าเกิดจากความผิดพลาด โปรดทำตามวิธีการเหล่านี้ในหน้านี้

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับคำเชิญ Hangouts, Hangouts ที่แชร์แบบสาธารณะ และ Hangouts On Air

ผลิตภัณฑ์และบริการด้านโซเชียลและการแชร์ของ Google ช่วยให้ผู้คนที่มีภูมิหลังแตกต่างกันเริ่มการสนทนา แชร์ประสบการณ์ ทำงานในโครงการร่วมกัน และจัดตั้งชุมชนใหม่ขึ้นมาได้ นโยบายของเราให้ความสำคัญในการรักษาประสบการณ์เชิงบวกกับผู้ใช้ Hangouts โปรดปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้ในขณะดำเนินการต่อไปนี้
 • ส่งคำเชิญ Hangouts
 • เข้าร่วม Hangouts ที่แชร์แบบสาธารณะหรือ Hangouts on Air

เราจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลส่วนใหญ่จากผู้ใช้ในการบอกให้เรารู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่อาจละเมิดนโยบาย หลังจากได้รับแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาที่อาจเป็นการละเมิดนโยบายแล้ว เราอาจตรวจสอบเนื้อหานั้นและดำเนินการบางอย่าง อาทิ จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหา นำเนื้อหาออก ปฏิเสธการพิมพ์เนื้อหา และจำกัดหรือยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Google ของผู้ใช้ โปรดทราบว่าเราอาจมีข้อยกเว้นบางประการกับนโยบายเหล่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่าเนื้อหานั้นเป็นไปในทางศิลปะ การศึกษา หรือสารคดีหรือไม่ หรือเมื่อปล่อยเนื้อหาดังกล่าวออกไปแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง

เราแก้ไขนโยบายเหล่านี้เป็นระยะๆ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้กลับมาตรวจสอบข้อมูลอัปเดตในหน้านี้เป็นประจำ

 1. วาจาสร้างความเกลียดชัง
  ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแสดงออกอย่างเสรี แต่เราไม่อนุญาตให้มีวาจาสร้างความเกลียดชัง วาจาสร้างความเกลียดชังคือเนื้อหาที่สนับสนุนหรือยอมรับการใช้ความรุนแรง หรือมีเป้าหมายหลักในการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบหรือทำให้สถานะของบุคคลนั้นๆ ลดลงหรือต่ำกว่ากลุ่มอื่น

 2. เนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง
  ห้ามเผยแพร่เนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งหรือเนื้อหาอนาจาร ห้ามนำผู้ชมไปยังไปยังเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ที่มีเนื้อหาอนาจาร

  เราอนุญาตการแสดงภาพเปลือยตามธรรมชาติหรือในเชิงสารคดี (เช่น ภาพแม่ให้นมทารก) รวมถึงการแสดงภาพเปลือยเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ

  โปรดทราบว่ารูปโปรไฟล์ Google ของคุณจะต้องไม่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น ห้ามใช้ภาพระยะใกล้ของก้นหรือร่องอก

 3. ความรุนแรง
  การแชร์เนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือน่ากลัว โดยมีเจตนาหลักให้เกิดความตื่นตระหนก สะเทือนใจ หรือไร้เหตุผลเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ หากต้องการโพสต์เนื้อหาดังกล่าวในข่าวสาร สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ โปรดให้ข้อมูลที่มากเพียงพอที่จะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ในบางกรณี เนื้อหาที่รุนแรงหรือน่ากลัวเกินไป เราก็ไม่อนุญาตให้แสดงในแพลตฟอร์มของเราได้แม้ว่าจะมีข้อมูลประกอบมากเพียงใดก็ตาม และท้ายที่สุด โปรดอย่าส่งเสริมการก่อความรุนแรง

 4. สินค้าและบริการที่มีการควบคุม
  ผลิตภัณฑ์ของเราส่งเสริมให้มีการพูดคุยในหัวข้อต่างๆ แต่เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กฎหมายควบคุม ซึ่งรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน ยา อาหารเสริมที่ไม่ผ่านการอนุมัติ ยาสูบ พลุหรือดอกไม้ไฟ อาวุธ เครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือดูแลสุขภาพ

 5. การแอบอ้างหรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
  ห้ามใช้ Hangouts ด้วยเจตนาที่จะหลอกลวง ทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดหรือสับสนโดยการแอบอ้างเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่นที่ตนไม่ได้เป็นตัวแทน หรือปกปิดความเป็นเจ้าของหรือวัตถุประสงค์หลัก ซึ่งหมายถึงการมุ่งเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความกังวลของสาธารณชนไปยังผู้ใช้ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของคุณ รวมถึงการที่คุณบิดเบือนหรือจงใจปกปิดข้อมูลของประเทศบ้านเกิดหรือรายละเอียดข้อเท็จจริงอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณด้วย ทั้งนี้เราไม่ได้ห้ามการเผยแพร่เนื้อหาล้อเลียน เสียดสี หรือใช้ชื่อแฝง/นามปากกา แต่โปรดหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของคุณ

 6. การใช้งานหลายบัญชี
  ห้ามสร้างหรือใช้หลายบัญชีเพื่อหลบเลี่ยงนโนบายของเรา รวมทั้งการพยายามหลีกเลี่ยงการบล็อกหรือล้มล้างข้อจำกัดอื่นใดที่ใช้กับบัญชีของคุณ เช่น หากผู้ใช้คนอื่นบล็อกคุณ ก็ห้ามสร้างบัญชีใหม่ขึ้นมาเพื่อกระทำการแบบเดิมอีก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
1026838
false