Google Hangouts er oppgradert til Google Chat. Finn ut mer om overgangen fra Google Hangouts til Google Chat.

Retningslinjer for akseptabel bruk av Google Chat og Google Hangouts

Retningslinjene våre spiller en viktig rolle i å sikre at brukerne får en positiv opplevelse. Følg disse retningslinjene når du bruker Google Chat («Chat») og Google Hangouts («Hangouts»). Husk å komme tilbake hit fra tid til annen, da disse retningslinjene kan bli endret. Se også Googles vilkår for bruk for mer informasjon.

Nettsøppel og kommersiell bruk

Ikke send eller legg til rette for sending av nettsøppel, store mengder kommersielle meldinger eller automatiske meldinger eller samtaler. Søppelpost omfatter blant annet uønsket reklame eller kommersielt innhold samt uønskede henvendelser eller massehenvendelser. Ikke foreta anrop som bryter lover som forbyr uønskede markedsføringsanrop (f.eks. reservasjonsregisteret).

Svindel, nettfisking og annen villedende praksis

Ikke bruk Chat eller Hangouts til nettfisking. Ikke be om eller samle inn sensitive data, inkludert, men ikke begrenset til, passord, økonomisk informasjon og personnumre. Ikke bruk Chat eller Hangouts til å lure eller villede andre brukere til å dele informasjon på falskt grunnlag.

Ikke oppgi falsk identitet eller på annen måte gi en feilaktig fremstilling av deg selv eller kilden til en melding eller samtale i Chat eller Hangouts.

Skadelig programvare

Vi tillater ikke overføring av skadelig programvare, virus, trojanske hester, korrumperte filer, ødeleggende kode eller noe annet som kan skade eller forstyrre driften av nettverk, tjenere eller annen infrastruktur hos Google eller andre.

Barns sikkerhet

Ikke bruk Chat eller Hangouts på noen måte som innebærer at barn utnyttes. Dette omfatter bilder som viser misbruk av barn eller innhold der barn blir presentert på en seksuell måte. Google har nulltoleranse når det gjelder denne typen innhold. Hvis vi blir gjort oppmerksomme på denne typen innhold, kommer vi til å rapportere dette til myndighetene i henhold til gjeldende lover. I tillegg kan vi iverksette disiplinærtiltak, inkludert oppsigelse av Google-kontoene til de involverte.

Dette omfatter også barneforførelse, som er enhver handling som er rettet mot å etablere en forbindelse med et barn for å minske barnets hemninger i forberedelse til seksuelt misbruk, menneskehandel eller annen utnyttelse.

Hvis du tror at et barn er i fare for eller utsatt for misbruk, utnyttelse eller menneskehandel, må du kontakte politiet umiddelbart.

Hvis du allerede har rapportert forholdet til politiet, men fortsatt trenger hjelp, eller hvis du er bekymret for at et barn blir eller har blitt utsatt for barneforførelse via Chat eller Hangouts, kan du rapportere atferden til Google. Husk at du når som helst kan blokkere personer du ikke vil bli kontaktet av i Chat eller Hangouts.

Trakassering

Ikke bruk Chat eller Hangouts til å trakassere, true eller skremme andre. Ikke oppfordre andre til å delta i slik atferd.

Personlig og konfidensiell informasjon

Ikke distribuer andres personlige og konfidensielle informasjon, for eksempel kredittkortnummer, personnummer eller kontopassord, uten tillatelse fra dem.

Ulovlige aktiviteter

Ikke bruk Chat eller Hangouts til å fremme, organisere eller delta i ulovlige aktiviteter.

Håndheving av retningslinjene

Google kan sperre kontoer som bryter disse retningslinjene. Hvis kontoen din er deaktivert, og du mener at dette er en feil, kan du følge veiledningen på denne siden.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
1026838
false
false