De naam 'chatruimtes' in Google Chat wordt gewijzigd in 'ruimtes'. Het kan even duren voordat de naamswijziging is doorgevoerd. Meer informatie

Beleid voor acceptabel gebruik van Google Chat en Google Hangouts

Ons beleid speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van een positieve gebruikerservaring. Houd u aan dit beleid als u Google Chat ('Chat') en Google Hangouts ('Hangouts') gebruikt. Omdat dit beleid kan worden wordt aangepast, raden we u aan deze pagina van tijd tot tijd opnieuw door te lezen. Bekijk ook de Servicevoorwaarden van Google voor meer informatie.

Spam en commercieel gebruik

Het is niet toegestaan spam, grote hoeveelheden reclameberichten of geautomatiseerde berichten of gesprekken te verzenden of de overdracht hiervan mogelijk te maken. Spam omvat onder andere (maar is niet beperkt tot) de ongewenste of massale verzending van ongevraagde promotionele of commerciële content. Plaats geen gesprekken die in strijd zijn met wet- of regelgeving die ongevraagde telemarketing verbiedt (zoals het Bel-me-niet Register).

Fraude, phishing en andere misleidende praktijken

Gebruik Chat of Hangouts niet voor phishing. Onderneem geen pogingen om gevoelige gegevens, waaronder wachtwoorden, financiële gegevens en burgerservicenummers, te bemachtigen of te verzamelen. Gebruik Chat of Hangouts niet om andere gebruikers te bedriegen of te misleiden zodat ze informatie onder valse voorwendselen met u delen.

Doe u niet voor als iemand anders en geef geen verkeerde voorstelling van uzelf of de bron van een Chat of Hangouts-bericht of -gesprek.

Malware

Het is verboden malware, virussen, Trojaanse paarden, beschadigde bestanden, schadelijke code of andere zaken over te dragen die de goede werking van netwerken, servers of andere infrastructuur van Google en anderen kunnen schaden of verstoren.

Veiligheid voor kinderen

Gebruik Chat of Hangouts niet op een manier die kinderen uitbuit. Dit omvat beelden van seksueel misbruik van kinderen en alle content waarin kinderen op een seksuele manier worden afgebeeld. Google hanteert een zerotolerancebeleid op het gebied van dergelijke content. Als we kennis nemen van dergelijke content, doen we aangifte bij de betreffende autoriteiten, zoals wettelijk vereist. We kunnen ook disciplinaire maatregelen treffen, waaronder beëindiging van de Google-accounts van de betrokkenen.

Dit omvat ook kinderlokken. Dit betreft acties die erop zijn gericht een vertrouwensband met een kind op te bouwen als voorbereiding op seksueel misbruik, mensenhandel of andere uitbuiting.

Als je denkt dat een kind gevaar loopt, wordt misbruikt of uitgebuit of het slachtoffer is van mensenhandel, neem je onmiddellijk contact op met de plaatselijke politie.

Als u al aangifte heeft gedaan bij de politie en nog steeds hulp nodig heeft, of als u zich zorgen maakt dat een kind het slachtoffer wordt of is geweest van kinderlokken in Chat of Hangouts, kunt u het gedrag melden aan Google. Vergeet niet dat u een persoon van wie u niet wilt dat deze contact met u opneemt in Chat of Hangouts, altijd kunt blokkeren.

Intimidatie

Gebruik Chat of Hangouts niet om anderen lastig te vallen, te bedreigen of te intimideren. Spoor anderen niet aan zich met dergelijke activiteiten bezig te houden.

Persoonlijke en vertrouwelijke informatie

Verspreid zonder toestemming van de betrokkene geen persoonlijke en vertrouwelijke informatie van iemand anders, zoals creditcardnummers, burgerservicenummers of accountwachtwoorden.

Illegale activiteiten

Gebruik Chat of Hangouts niet om illegale activiteiten te promoten, te organiseren of hieraan deel te nemen.

Beleidshandhaving

Google kan accounts uitschakelen als wordt vastgesteld dat ze in strijd zijn met dit beleid. Als je account is uitgeschakeld en je van mening bent dat dit onterecht is, volg je de instructies op deze pagina.

Aanvullende voorwaarden voor Hangouts-uitnodigingen, openbaar gedeelde Hangouts en Hangouts On Air

Via de producten en services van Google voor sociale interactie kunnen mensen met verschillende achtergronden gesprekken starten, ervaringen uitwisselen, samenwerken aan projecten en nieuwe community's vormen. Ons beleid speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van een positieve gebruikerservaring met Hangouts. Zorg dat je dit beleid naleeft wanneer je:
 • Hangouts-uitnodigingen verzendt, of
 • deelneemt aan openbaar gedeelde Hangouts of Hangouts On Air.

We zijn sterk afhankelijk van gebruikersmeldingen over content die mogelijk in strijd is met ons beleid. Nadat we een melding over een potentiële beleidsschending hebben ontvangen, kunnen we de content onderzoeken en actie ondernemen, waaronder de toegang tot de content beperken, de content verwijderen, weigeren de content af te drukken en de toegang van een gebruiker tot Google-producten beperken of beëindigen. Houd er rekening mee dat we uitzonderingen kunnen maken op basis van artistieke, educatieve of informatieve overwegingen, of wanneer het voor het publiek andere substantiële voordelen heeft om geen actie te ondernemen.

We passen dit beleid van tijd tot tijd aan. Kom hier dus regelmatig even kijken of er updates zijn.

 1. Aanzetten tot haat
  Onze producten bieden een platform voor vrije meningsuiting, maar aanzetten tot haat is niet toegestaan. Onder aanzetten tot haat valt content die geweld promoot of goedkeurt of tot doel heeft om tot haat aan te zetten tegen een persoon of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat wordt geassocieerd met systematische discriminatie of marginalisering.

 2. Seksueel expliciet materiaal
  Verspreid geen materiaal dat seksueel expliciete of pornografische content bevat. Stuur geen verkeer door naar commerciële pornosites.

  Naturalistische afbeeldingen van naaktheid en afbeeldingen van naaktheid voor documentaire doeleinden (zoals een afbeelding van een baby die borstvoeding krijgt) zijn toegestaan, en ook afbeeldingen van naaktheid die een duidelijk educatief, wetenschappelijk of artistiek doel dienen.

  Je Google-profielfoto mag geen content voor volwassenen of aanstootgevende content bevatten. Gebruik bijvoorbeeld geen close-up van iemands billen of borsten.

 3. Geweld 
  Deel geen gewelddadige of bloederige content alleen maar omdat die schokkend, sensationeel of zinloos is. Als u expliciete content post in het kader van nieuws, een documentaire, wetenschap of kunst, geef dan voldoende informatie om mensen te helpen begrijpen wat er aan de hand is. In sommige gevallen kan content zó gewelddadig of schokkend zijn dat we deze van onze platforms verwijderen, hoeveel context er ook wordt geboden. Tot slot: moedig anderen niet aan specifieke gewelddaden te plegen.

 4. Gereguleerde producten en services
  Onze producten maken discussies over veel verschillende onderwerpen mogelijk, maar content waarin de verkoop van gereguleerde producten en services (zoals alcohol, kansspelen, geneesmiddelen en niet-goedgekeurde supplementen, tabak, vuurwerk, wapens of medische apparatuur) mogelijk wordt gemaakt, is niet toegestaan.

 5. Nabootsing van identiteit en verkeerde voorstelling
  Gebruik Hangouts niet om gebruikers te misleiden of in verwarring te brengen door de identiteit van een andere persoon na te bootsen, door ten onrechte de indruk te wekken dat u een vertegenwoordiger van een organisatie bent, of door uw eigen identiteit of primaire doelstelling te verbergen. Hieronder valt bijvoorbeeld het richten van content over politieke kwesties, maatschappelijke vraagstukken of zaken van openbaar belang op gebruikers in een ander land dan uw eigen land, terwijl u uw land van herkomst of andere belangrijke informatie over uzelf onjuist voorstelt of opzettelijk verbergt. Natuurlijk mag u parodieën of satire publiceren of een pseudoniem gebruiken, maar plaats geen content die lezers in verwarring kan brengen over uw ware identiteit.

 6. Gebruik van meerdere accounts
  U mag niet meerdere accounts maken of gebruiken om ons beleid of blokkeringen te omzeilen of anderszins beperkingen te negeren die zijn ingesteld voor uw account. Als u bijvoorbeeld bent geblokkeerd door een andere gebruiker, mag u geen vervangend account maken dat wordt gebruikt voor gelijksoortige activiteiten.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
1026838
false