Odpowiadanie na wiadomość

Aby odpowiedzieć na wiadomość w Google Chat, możesz wpisać tekst w obszarze odpowiedzi lub wybrać sugestię (jeśli jest dostępna).

Szybsze odpowiadanie dzięki sugestiom

Gdy odpowiadasz na wiadomość, Hangouts Chat może zasugerować frazy do wyboru, które pozwalają szybko odpowiedzieć. Inteligentna odpowiedź dobiera sugestie na podstawie treści odebranej wiadomości.

Jak działają sugerowane odpowiedzi
How reply suggestions work
Uwaga: obecnie treść tej animacji jest dostępna tylko po angielsku.
 1. Kliknij obszar odpowiedzi poniżej wiadomości.
 2. Wpisz wiadomość lub wybierz sugestię.

  Jeśli dostępna jest sugestia Inteligentnej odpowiedzi, kliknij ją, aby natychmiast dodać odpowiedź. Możesz zmienić wiadomość przed wysłaniem.

 3. Naciśnij Enter lub kliknij Wyślij .

Wskazówka: w pokoju nie wpisuj odpowiedzi u dołu w polu Nowy wątek. Spowoduje to utworzenie nowego wątku rozmowy, a nie wysłanie odpowiedzi.

Wyłączanie sugestii Inteligentnej odpowiedzi

Możesz wyłączyć sugestie Inteligentnej odpowiedzi na danym urządzeniu. Nie spowoduje to wyłączenia tej funkcji na innych urządzeniach.

 1. Kliknij Ustawienia  w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Odznacz pole Inteligentna odpowiedź.

Inne opcje

W wiadomości możesz użyć tych dodatkowych opcji:

 • Wpisz wzmiankę , aby dodać osobę do rozmowy.
 • Kliknij Prześlij Upload, aby udostępnić pliki z urządzenia. Wszystkie osoby w danym pokoju mogą wyświetlać udostępnione pliki.
 • Kliknij Dodaj plik z Dysku , aby udostępnić pliki z Dysku Google. Wszystkie osoby w danym pokoju mogą wyświetlać udostępnione pliki z Dysku.
 • Kliknij Dodaj spotkanie wideo Add video meeting, aby rozpocząć rozmowę wideo.
 • Kliknij Emotikon , aby dodać emotikony do wiadomości.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?