Gửi tin nhắn trực tiếp

Bạn có thể gửi tin nhắn trực tiếp trong Google Chat cho một hoặc nhiều người trong doanh nghiệp, cơ quan hoặc trường học của bạn hoặc cho người nào đó bên ngoài tổ chức của bạn. Tuy nhiên, bạn không thể thêm người bên ngoài vào tin nhắn theo nhóm. Khi bạn trò chuyện với ai đó bên ngoài tổ chức của mình, sẽ có một huy hiệu bên cạnh tên của họ để cho biết rằng họ là người ngoài.

Bạn có thể nhắn tin cho những người dùng ứng dụng Chat hoặc Hangouts cũ miễn là họ có tài khoản G Suite hoặc Tài khoản Google cá nhân. Bạn chỉ có thể trò chuyện với người dùng G Suite bên ngoài nếu tổ chức của họ cho phép.

Đôi khi, khi bạn gửi tin nhắn trực tiếp, người nhận có thể phải chấp nhận lời mời của bạn thì mới nhắn tin lại cho bạn được.

Bắt đầu gửi tin nhắn trực tiếp

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Chat hoặc Gmail.
 2. Trong phần Trò chuyện, hãy nhấp vào tên, nhập tin nhắn rồi nhấp vào biểu tượng Gửi "".
 3. Nếu tên không nằm trong phần Trò chuyện, hãy nhấp vào Tìm người, phòng, bot hoặc nhấp vào biểu tượng Bắt đầu cuộc trò chuyện "".
 4. Nhập một tên hoặc địa chỉ email. Nội dung đề xuất sẽ hiển thị khi bạn nhập văn bản.
  Để gửi tin nhắn trực tiếp cho người bên ngoài tổ chức của bạn, hãy nhập địa chỉ email đầy đủ của người đó.
 5. Chọn người mà bạn muốn nhắn tin.
 6. Nhập tin nhắn rồi nhấp vào biểu tượng Gửi "".
  Danh sách đề xuất sẽ bao gồm mọi người trong tổ chức của bạn, ngay cả khi họ không có ứng dụng Chat.

Bắt đầu cuộc trò chuyện nhóm

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Chat hoặc Gmail.
 2. Trong phần Trò chuyện, hãy nhấp vào tên nhóm, nhập tin nhắn rồi nhấp vào biểu tượng Gửi "".
 3. Nếu tên nhóm không nằm trong phần Trò chuyện:
  • Trong ứng dụng Chat, hãy nhấp vào Tìm người, phòng, botsau đóBắt đầu cuộc trò chuyện nhóm.
  • Trong Gmail, dưới mục Trò chuyện, hãy nhấp vào biểu tượng Bắt đầu cuộc trò chuyện""sau đóBắt đầu cuộc trò chuyện nhóm.
 4. Nhập một tên hoặc địa chỉ email. Danh sách đề xuất sẽ hiển thị khi bạn nhập văn bản. 
 5. Nhấp vào Nhắn tin hoặc biểu tượng Xong "".
 6. Nhập tin nhắn rồi nhấp vào biểu tượng Gửi "".
  Danh sách đề xuất sẽ bao gồm mọi người trong tổ chức của bạn, ngay cả khi họ không có ứng dụng Chat.

Thêm hoặc loại bỏ người để tạo một cuộc trò chuyện nhóm mới

Trong cuộc trò chuyện nhóm, bạn có thể thêm hoặc loại bỏ người để tạo một nhóm trò chuyện mới.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Chat hoặc Gmail.
 2. Chọn một cuộc trò chuyện nhóm hiện có.
 3. Ở trên cùng, bên cạnh tên cuộc trò chuyện, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống""sau đóBắt đầu cuộc trò chuyện mới trong ứng dụng Chat.
 4. Trong Gmail, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm""sau đóBắt đầu cuộc trò chuyện mới.
 5. Thêm hoặc xóa người khỏi nhóm hiện có:
  • Để thêm người, hãy nhập tên của họ.
  • Để xóa mọi người, bên cạnh tên của họ, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa "".
 6. Nhấp vào Tạo.

 

Tùy chọn khác

Bạn có thể thêm những tùy chọn sau vào tin nhắn của mình:

 • Nhấp vào biểu tượng  rồi nhập tên để thêm người vào cuộc trò chuyện.
 • Nhấp vào biểu tượng Tải lên "" để chia sẻ tệp có trên thiết bị của bạn. Mọi người trong phòng đều xem được các tệp được chia sẻ.
 • Nhấp vào biểu tượng Thêm tệp trên Drive "" để chia sẻ tệp có trên Google Drive. Mọi người trong phòng đều xem được các tệp trên Drive được chia sẻ.
 • Nhấp vào biểu tượng Thêm cuộc họp video "" để bắt đầu cuộc gọi video.
 • Nhấp vào Biểu tượng cảm xúc "" để thêm biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn của bạn.

Trò chuyện với bot

Bạn có thể trò chuyện với bot qua tin nhắn trực tiếp.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Chat hoặc Gmail.
 2. Trong phần Trò chuyện, bên cạnh Bot, hãy nhấp vào biểu tượng Bắt đầu cuộc trò chuyện "".
 3. Trong Gmail, bên cạnh Trò chuyện, hãy nhấp vào biểu tượng Bắt đầu cuộc trò chuyện ""sau đóTìm bot.
 4. Bên cạnh bot đó, hãy nhấp vào Thêmsau đóNội dung.

Xóa bot khỏi tin nhắn trực tiếp

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Chat hoặc Gmail.
 2. Mở tin nhắn trực tiếp tới bot.
 3. Trong Chat, ở trên cùng bên cạnh tên của bot, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống ""sau đóXóa.
 4. Trong Gmail, hãy nhấp vào biểu tượng ""sau đóXóa.

Xem lại trạng thái không có mặt tại văn phòng

Ứng dụng Chat sẽ hiển thị trạng thái không có mặt tại văn phòng mà người nào đó thiết lập trong Lịch Google. Bạn vẫn nhắn tin được cho người đó nhưng có thể họ sẽ không trả lời cho đến khi quay lại văn phòng. Nếu một người không có quyền xem trạng thái không có mặt tại văn phòng, thì ứng dụng Chat sẽ không hiển thị trạng thái của bạn. Tin nhắn hoặc thông báo trong ứng dụng Chat sẽ vẫn hiển thị nếu bạn thiết lập trạng thái không có mặt tại văn phòng trong Lịch.

Cách hiển thị trạng thái của bạn:

 1. Chia sẻ lịch của bạn với một người hoặc nhóm. Hãy xem bài viết chia sẻ lịch của bạn với ai đó.
 2. Tạo một sự kiện không có mặt tại văn phòng kéo dài cả ngày hoặc quá giờ làm việc của bạn. Hãy xem bài viết Đặt giờ làm việc và tình trạng rảnh/bận.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?