Hangouts Chat is now Google Chat. You might temporarily see references to both names until this change rolls out everywhere.

Gửi tin nhắn trò chuyện trên Google Chat cho một người hoặc một nhóm

Bạn có thể nhắn tin cho những người sử dụng Google Chat hoặc Hangouts phiên bản cũ. Nếu sử dụng tài khoản Google Workplace, bạn chỉ có thể trò chuyện với người bên ngoài tổ chức nếu họ sử dụng Tài khoản Google cá nhân hoặc tổ chức của bạn và của họ đều cho phép trò chuyện với người bên ngoài.

Bắt đầu cuộc trò chuyện
 1. Truy cập vào Google Chat hoặc tài khoản Gmail của bạn.
 2. Nếu tên đó chưa có trong phần "Trò chuyện", hãy nhấp vào biểu tượng Bắt đầu cuộc trò chuyện "".
 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email. Nội dung đề xuất sẽ hiển thị khi bạn nhập văn bản.
  • Để gửi tin nhắn 1:1 tới một người bên ngoài tổ chức của bạn, hãy nhập địa chỉ email của người đó.
 4. Nhấp vào người bạn muốn nhắn tin.
 5. Nhập tin nhắn rồi nhấp vào biểu tượng Gửi "".

Mẹo:

 • Nếu bạn sử dụng tài khoản công việc hoặc tài khoản trường học, nội dung đề xuất sẽ bao gồm mọi người trong tổ chức của bạn, ngay cả khi họ không có Google Chat.
 • Người nhận tin nhắn có thể cần chấp nhận yêu cầu của bạn thì mới có thể nhắn tin lại cho bạn.
Bắt đầu cuộc trò chuyện nhóm
 1. Truy cập vào Google Chat hoặc tài khoản Gmail của bạn.
 2. Trong phần "Trò chuyện", hãy nhấp vào một cuộc trò chuyện nhóm hiện có rồi nhập tin nhắn sau đó nhấp vào biểu tượng Gửi "".
 3. Nếu không thấy cuộc trò chuyện nhóm đó trong phần "Trò chuyện", hãy nhấp vào biểu tượng Bắt đầu cuộc trò chuyện "" sau đó Bắt đầu cuộc trò chuyện nhóm.
 4. Nhập tên hoặc địa chỉ email. Nội dung đề xuất sẽ hiển thị khi bạn nhập văn bản.
 5. Nhấp vào biểu tượng Xong "".
 6. Nhập tin nhắn rồi nhấp vào biểu tượng Gửi "".
Thêm hoặc loại bỏ người khỏi một cuộc trò chuyện nhóm hiện có
 1. Truy cập vào Google Chat hoặc tài khoản Gmail của bạn.
 2. Ở bên trái, hãy chọn một cuộc trò chuyện nhóm trong phần "Trò chuyện".
 3. Ở trên cùng, bên cạnh tên cuộc trò chuyện, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống "" hoặc biểu tượng Tùy chọn khác ""sau đó Thêm người và bot.
 4. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người bạn muốn thêm.
 5. Nhấp vào Gửi.
 6. Không bắt buộc: Để loại bỏ người khỏi cuộc trò chuyện, ở trên cùng, bên cạnh tên cuộc trò chuyện, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống "" hoặc biểu tượng Tùy chọn khác "" sau đó Xem thành viên.
 7. Bên cạnh tên của người bạn muốn loại bỏ, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn khác "" sau đó Xóa khỏi không gian "".
Tùy chọn khác

Bạn có thể thêm những tùy chọn sau vào tin nhắn của mình:

 • Để thêm một người vào cuộc trò chuyện hoặc đề cập đến người đó, hãy nhấp vào biểu tượng sau đó nhập tên.
 • Để thêm biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn, hãy nhấp vào biểu tượng Biểu tượng cảm xúc "".
 • Để chia sẻ tệp từ thiết bị, hãy nhấp vào biểu tượng Tải tệp lên "". Mọi người trong không gian đều xem được các tệp được chia sẻ.
 • Để chia sẻ tệp từ Google Drive, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm tệp Google Drive "". Mọi người trong không gian đều xem được các tệp được chia sẻ từ Drive.
 • Để bắt đầu cuộc gọi video, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm cuộc họp video "".
 • Để lên lịch một cuộc họp trên lịch, hãy nhấp vào biểu tượng Lịch event.
 • Để gửi ảnh GIF, hãy nhấp vào biểu tượng ảnh GIF .
Trò chuyện với bot qua tin nhắn 1:1
 1. Truy cập vào Google Chat hoặc tài khoản Gmail của bạn.
 2. Bên cạnh phần "Trò chuyện", nhấp vào biểu tượng Bắt đầu cuộc trò chuyện ""sau đó Tìm bot.
 3. Nhập tên bot hoặc chọn trong số các mục đề xuất.
 4. Nhập tin nhắn của bạn.
 5. Nhấp vào biểu tượng Gửi "".
Loại bỏ bot khỏi tin nhắn 1:1
 1. Truy cập vào Google Chat hoặc tài khoản Gmail của bạn.
 2. Bên cạnh bot trong danh sách cuộc trò chuyện của bạn, nhấp vào biểu tượng Tùy chọn khác Xem thêmsau đó Loại bỏ.
Loại bỏ bot khỏi không gian
 1. Truy cập vào Google Chat hoặc tài khoản Gmail của bạn.
 2. Mở một không gian.
 3. Nhấp vào biểu tượng Tùy chọn khác Xem thêmsau đó Xem thành viên.
 4. Bên cạnh bot bạn muốn loại bỏ, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn khác Xem thêmsau đó Xóa khỏi không gian.
Biết khi nào người trò chuyện cùng đọc tin nhắn của bạn
Trong tin nhắn 1:1, hình đại diện nhỏ của người đang trò chuyện với bạn sẽ xuất hiện ở bên phải tin nhắn cuối cùng họ đã đọc. Bạn không thể bật hoặc tắt các thông báo xác nhận đã đọc này. Thông báo xác nhận đã đọc không hiển thị trong các cuộc trò chuyện nhóm hoặc không gian.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
1026838
false