ส่งข้อความส่วนตัว

คุณจะส่งข้อความส่วนตัวใน Google Chat ไปยังบุคคลในองค์กร ที่ทำงาน สถานศึกษา หรือแม้แต่บุคคลภายนอกองค์กรกี่คนก็ได้ แต่คุณจะเพิ่มบุคคลภายนอกไปยังข้อความกลุ่มไม่ได้ เมื่อคุณแชทกับบุคคลภายนอกองค์กร ระบบจะมีป้ายกำกับไว้ที่ด้านข้างของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้ทราบว่าเป็นบุคคลภายนอก

ถ้าบุคคลนั้นมีบัญชี Google Workspace หรือบัญชี Google ส่วนบุคคล คุณจะส่งข้อความถึงผู้ที่ใช้ Chat หรือ Hangouts แบบคลาสสิกได้ คุณจะแชทกับผู้ใช้ภายนอก Google Workspace ได้ก็ต่อเมื่อองค์กรของผู้ใช้นั้นๆ อนุญาต

สำหรับการส่งข้อความส่วนตัวในบางครั้ง ผู้รับอาจต้องยอมรับคําขอจากคุณก่อนจึงจะส่งข้อความกลับได้

เริ่มส่งข้อความส่วนตัว

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chat หรือ Gmail
 2. คลิกชื่อในส่วน Chat จากนั้นป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""
 3. หากชื่อไม่ได้อยู่ในส่วน Chat ให้คลิกค้นหาผู้คน ห้องแชท บ็อต หรือคลิกเริ่มแชท ""
 4. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนําจะปรากฏขึ้นขณะที่คุณป้อนข้อความ
  หากต้องการส่งข้อความส่วนตัวถึงบุคคลภายนอกองค์กร ให้ป้อนอีเมลแบบเต็มของบุคคลดังกล่าว
 5. เลือกบุคคลที่คุณต้องการส่งข้อความถึง
 6. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""
  คำแนะนำจะมีรายชื่อผู้ใช้ทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้ที่ไม่มี Chat ด้วย

เริ่มการสนทนากลุ่ม

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chat หรือ Gmail
 2. คลิกชื่อกลุ่มในส่วน Chat จากนั้นป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""
 3. หากไม่พบชื่อกลุ่มในส่วน Chat ให้ทำดังนี้
  • ใน Chat ให้คลิกค้นหาผู้คน ห้องแชท บ็อตจากนั้นเริ่มการสนทนากลุ่ม
  • ใน Gmail ในส่วน Chat ให้คลิกเริ่มแชท""จากนั้นเริ่มการสนทนากลุ่ม
 4. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนําจะปรากฏขึ้นขณะที่คุณป้อนข้อความ 
 5. คลิกข้อความหรือเสร็จสิ้น ""
 6. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""
  คำแนะนำจะมีรายชื่อผู้ใช้ทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้ที่ไม่มี Chat ด้วย

เพิ่มหรือนําคนออกเพื่อสร้างกลุ่มการสนทนาใหม่

คุณอาจเพิ่มหรือนําบุคคลออกจากการสนทนากลุ่มที่มีอยู่เพื่อนำไปสร้างเป็นกลุ่มการสนทนาใหม่ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chat หรือ Gmail
 2. เลือกการสนทนากลุ่มเดิม
 3. ใน Chat ให้คลิกลูกศรลง""จากนั้นเริ่มแชทใหม่ที่ด้านบนถัดจากชื่อการสนทนา
 4. ใน Gmail ให้คลิกเพิ่มเติม""จากนั้นเริ่มแชทใหม่
 5. เพิ่มหรือนําบุคคลออกจากกลุ่มที่มีอยู่ ดังนี้
  • หากต้องการเพิ่มบุคคล ให้ป้อนชื่อบุคคลที่ต้องการ
  • หากต้องการนําบุคคลออก ให้คลิกนําออก "" ถัดจากชื่อของบุคคลนั้น
 6. คลิกสร้าง

 

การดำเนินการอื่นๆ ที่ทำได้

คุณจะใส่ตัวเลือกต่อไปนี้ลงในข้อความได้

 • คลิก  แล้วใส่ชื่อเพื่อเพิ่มบุคคลไปยังการสนทนา
 • คลิกอัปโหลด "" เพื่อแชร์ไฟล์จากอุปกรณ์ ทุกคนในห้องแชทจะดูไฟล์ที่แชร์ได้
 • คลิกเพิ่มไฟล์ในไดรฟ์ "" เพื่อแชร์ไฟล์จาก Google ไดรฟ์ ทุกคนในห้องแชทจะดูไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์ได้
 • คลิกเพิ่มการประชุมทางวิดีโอ "" เพื่อเริ่มวิดีโอคอล
 • คลิกอีโมจิ "" เพื่อใส่อีโมจิในข้อความ

แชทกับบ็อต

คุณจะแชทกับบ็อตในข้อความส่วนตัวได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chat หรือ Gmail
 2. ใน Chat ถัดจากบ็อต ให้คลิกเริ่มแชท ""
 3. ใน Gmail ถัดจาก Chat ให้คลิกเริ่มแชท ""จากนั้นค้นหาบ็อต
 4. คลิกเพิ่มจากนั้นข้อความ

นําบ็อตออกจากข้อความส่วนตัว

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chat หรือ Gmail
 2. เปิดข้อความส่วนตัวที่ส่งถึงบ็อต
 3. ใน Chat ให้คลิกลูกศรลง""จากนั้นนำออกที่ด้านบนถัดจากชื่อบ็อต
 4. ใน Gmail ให้คลิก""จากนั้นนำออก

ทราบเมื่อมีคนอ่านข้อความของคุณ

ในข้อความส่วนตัวแบบ 1:1 คุณจะเห็นภาพขนาดเล็กของบุคคลที่คุณกําลังแชทอยู่ด้วยทางด้านขวาของข้อความล่าสุดที่อีกฝ่ายเห็นแล้ว คุณจะเปิดหรือปิดใบตอบรับการอ่านเหล่านี้ไม่ได้ และใบตอบรับการอ่านเหล่านี้จะไม่ปรากฏในข้อความกลุ่มหรือห้องแชท

ดูสถานะงานลางาน

Chat จะแสดงสถานะการลางานตามที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้ใน Google ปฏิทิน คุณจะยังส่งข้อความถึงบุคคลนั้นได้ แต่อาจไม่มีการตอบกลับจนกว่าบุคคลดังกล่าวจะกลับมาทำงาน หากผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ดูสถานะการลางานของคุณ Chat ก็จะไม่แสดงสถานะให้เห็น การตั้งสถานะการลางานในปฏิทินจะไม่ปิดเสียงข้อความหรือการแจ้งเตือนใน Chat

วิธีแสดงสถานะของคุณ

 1. แชร์ปฏิทินกับบุคคลหรือกลุ่ม โปรดดูหัวข้อแชร์ปฏิทินกับบุคคลอื่น
 2. สร้างกิจกรรมลางานที่ใช้เวลาตลอดทั้งวันหรือเลยเวลาทำงาน โปรดดูหัวข้อกำหนดเวลาทำงานและเวลาว่าง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร