Gửi tin nhắn trực tiếp

Bạn có thể gửi tin nhắn trực tiếp (DM) cho một người hoặc một nhóm trong Google Chat.

Tìm hiểu cách hoạt động của tin nhắn trực tiếp

 • Bạn có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho một người khác hoặc cho một nhóm.
 • Khi một hoặc nhiều người đọc tin nhắn của bạn, hình đại diện của họ sẽ hiển thị bên cạnh tin nhắn mà họ đã đọc gần đây nhất.
 • Để cuộc trò chuyện tập trung về một chủ đề, dự án hoặc mối quan tâm chung của nhiều người, hãy tạo một không gian. Tìm hiểu sự khác biệt giữa không gian và tin nhắn trực tiếp.

Tìm tin nhắn trực tiếp

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat hoặc Gmail.
  • Trong Gmail: Ở bên trái, hãy nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 1. Ở bên trái, hãy nhấp vào Tin nhắn trực tiếp.

Mẹo: Để tìm tin nhắn trực tiếp, hãy sử dụng thanh tìm kiếm ở trên cùng. Tìm hiểu cách để tìm tin nhắn.

Gửi tin nhắn trực tiếp

Lưu ý quan trọng: Nếu đây là lần đầu tiên bạn gửi tin nhắn cho người khác, thì họ phải chấp nhận lời mời nhắn tin của bạn, rồi bạn mới có thể trò chuyện với họ.

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat hoặc Gmail.
  • Trong Gmail: Ở bên trái, hãy nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 1. Nhấp vào Cuộc trò chuyện mới.
 2. Nhập tên hoặc địa chỉ email.
 3. Nhấp vào Bắt đầu trò chuyện.
  • Khi nhập tên hoặc địa chỉ email, bạn có thể nhận được nội dung đề xuất.
  • Để bắt đầu tin nhắn trực tiếp cho nhóm, hãy thêm các tên hoặc địa chỉ email khác.
 4. Trong phần trả lời, hãy nhập tin nhắn.
 5. Nhấp vào biểu tượng Gửi .

Mẹo: Để dễ dàng bắt đầu một tin nhắn trực tiếp mới, bên cạnh tên của một người hãy làm như sau:

 • Nhấp vào biểu tượng Bắt đầu trò chuyện .
 • Sử dụng phím tắt Ctrl + Enter / ⌘ + Enter.
Tuỳ chọn tin nhắn

Trong phần trả lời, bạn có thể thêm nội dung khác vào tin nhắn trước khi gửi. Bạn có thể:

Để xem các lựa chọn khác, hãy nhấp vào biểu tượng Công cụ của Google Workspace để:

Chuyển tin nhắn trực tiếp thành không gian

Lưu ý quan trọng: Nếu có 2 người trở lên trong tin nhắn trực tiếp, bạn có thể chuyển tin nhắn trực tiếp thành một không gian.

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat hoặc Gmail.
  • Trong Gmail: Ở bên trái, hãy nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 1. Mở một tin nhắn trực tiếp.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào tên cuộc trò chuyện.
 3. Nhấp vào mục Chuyển cuộc trò chuyện này thành một không gian.

Tìm hiểu cách tin nhắn trực tiếp hoạt động trong Google Workspace

Nếu cơ quan hoặc trường học của bạn sử dụng Chat, thì quản trị viên sẽ cho phép bạn gửi tin nhắn cho những người thuộc và không thuộc tổ chức của bạn.

 • Bạn có thể trò chuyện với người không thuộc tổ chức của mình nếu:
  • Họ sử dụng Tài khoản Google cá nhân.
  • Cả hai tổ chức đều cho phép.
 • Khi bạn trò chuyện với người không thuộc tổ chức của mình, huy hiệu "Bên ngoài" sẽ hiển thị bên cạnh tên của họ.
 • Bạn không thể thêm những người không thuộc tổ chức của mình vào Tin nhắn trực tiếp của nhóm.
 • Khi thêm người khác vào tin nhắn trực tiếp, bạn có thể thấy nội dung đề xuất. Nội dung đề xuất sẽ bao gồm mọi người trong tổ chức của bạn, ngay cả khi họ không có Google Chat.

Thông tin có liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính