Google Hangouts đã được nâng cấp thành Google Chat. Tìm hiểu về việc chuyển từ Google Hangouts sang Google Chat

Gửi tin nhắn trên Google Chat cho một người hoặc một nhóm

Bạn có thể nhắn tin cho những người sử dụng Google Chat. Nếu sử dụng tài khoản Google Workplace, bạn chỉ có thể trò chuyện với người bên ngoài tổ chức của mình nếu họ sử dụng Tài khoản Google cá nhân hoặc nếu tổ chức của bạn và của họ đều cho phép trò chuyện với người bên ngoài.

Bắt đầu trò chuyện với một người hoặc một nhóm
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google Chat.
 2. Ở bên trái, trong phần "Trò chuyện", hãy nhấp vào tên của người hoặc nhóm mà bạn muốn nhắn tin.
  • Nếu bạn không tìm thấy tên của người đó, hãy nhấp vào biểu tượng Cuộc trò chuyện mới "" hoặc Bắt đầu cuộc trò chuyện "".
 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email. Nội dung đề xuất sẽ hiển thị khi bạn nhập văn bản.
  • Mẹo: Để gửi tin nhắn trực tiếp từ tài khoản cơ quan hoặc trường học cho người không thuộc tổ chức của bạn, hãy nhập địa chỉ email của người đó.
 4. Nhấp vào người bạn muốn nhắn tin.
  • Để tạo cuộc trò chuyện nhóm, hãy tiếp tục nhập tên của mọi người.
 5. Khi đã chọn những người mà bạn muốn thêm vào cuộc trò chuyện, hãy nhấp vào Bắt đầu trò chuyện.
  • Mẹo: Nếu bạn muốn gửi tin nhắn trực tiếp đến một người cụ thể, bên cạnh tên của người đó, hãy nhấp vào biểu tượng Bắt đầu trò chuyện , hoặc sử dụng phím tắt ⌘ + Enter / Ctrl + Enter.
 6. Nhập tin nhắn.
 7. Nhấp vào biểu tượng Gửi "".

Mẹo:

 • Nếu bạn sử dụng tài khoản cơ quan hoặc tài khoản trường học, nội dung đề xuất sẽ bao gồm mọi người trong tổ chức của bạn, ngay cả khi họ không có Google Chat.
 • Người nhận tin nhắn có thể phải chấp nhận yêu cầu của bạn để nhắn tin lại cho bạn.
Xoá người khác khỏi cuộc trò chuyện nhóm

Bạn có thể xoá thành viên khỏi cuộc trò chuyện nhóm. Khi bạn xoá một người khỏi cuộc trò chuyện nhóm, họ sẽ không thể:

 • Thực hiện bất kỳ hành động nào trong cuộc trò chuyện nhóm đó
 • Xem nhật ký tin nhắn của cuộc trò chuyện nhóm đó
 1. Truy cập vào Google Chat hoặc tài khoản Gmail của bạn.
 2. ​Ở bên trái, hãy chọn cuộc trò chuyện nhóm mà bạn muốn xem.
 3. Ở phía trên cùng, hãy nhấp vào tên của cuộc trò chuyện nhóm.
 4. Nhấp vào Xem thành viên.
 5. Để xoá một người, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác "" sau đó  Xoá khỏi không gian.
Tùy chọn khác
 • Để thêm một người vào cuộc trò chuyện hoặc đề cập đến người đó: Nhập , rồi nhập tên.
 • Để thêm biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn: Nhấp vào biểu tượng Biểu tượng cảm xúc "".
 • Để chia sẻ tệp từ thiết bị: Nhấp vào biểu tượng Tải tệp lên "".
  • Mọi người trong không gian đều có thể tìm thấy các tệp được chia sẻ.
 • Để chia sẻ tệp từ Google Drive: Nhấp vào biểu tượng Thêm tệp Google Drive "".
  • Mọi người trong không gian đều có thể tìm thấy các tệp được chia sẻ từ Drive.
 • Để bắt đầu cuộc gọi video: Nhấp vào biểu tượng Thêm cuộc họp video "".
 • Để bố trí một cuộc họp trên lịch: Nhấp vào biểu tượng Lịch .
 • Để gửi ảnh GIF: Nhấp vào biểu tượng ảnh GIF .
 • Để thêm định dạng cho văn bản: Nhấp vào biểu tượng Định dạng "".
Biết khi nào người trò chuyện cùng đọc tin nhắn của bạn
Trong tin nhắn 1:1, hình đại diện nhỏ của người đang trò chuyện với bạn sẽ xuất hiện ở bên phải tin nhắn cuối cùng họ đã đọc. Bạn không thể bật hoặc tắt các thông báo xác nhận đã đọc này. Thông báo xác nhận đã đọc không hiển thị trong các cuộc trò chuyện nhóm hoặc không gian.
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
1026838
false