Thêm định dạng cho tin nhắn trong Google Chat

Để thay đổi giao diện của tin nhắn trong Chat, hãy sử dụng trình đơn Định dạng hoặc sử dụng cách đánh dấu.

Định dạng tin nhắn trong Google Chat

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat hoặc Gmail.
  • Trong Gmail: Ở bên trái, hãy nhấp vào phần Trò chuyện.
 2. Truy cập vào cuộc trò chuyện.
 3. Nhập tin nhắn.
 4. Chọn phần văn bản bạn muốn định dạng.
 5. Nhấp vào biểu tượng Định dạng .
 6. Chọn một tùy chọn:
  • Để in đậm: Nhấp vào biểu tượng Đậm Đậm.
  • Để in nghiêng: Nhấp vào biểu tượng Nghiêng Nghiêng.
  • Để gạch dưới: Nhấp vào biểu tượng Gạch dưới Gạch dưới.
  • Để thay đổi màu văn bản: Nhấp vào biểu tượng Màu văn bản Màu văn bản.
  • Để thêm dấu đầu dòng vào trước văn bản: Nhấp vào biểu tượng Danh sách có dấu đầu dòng Danh sách có dấu đầu dòng.
  • Để gạch ngang chữ: Nhấp vào biểu tượng Gạch ngang chữ Strikethrough.
  • Cách chèn một đường liên kết:
   1. Nhấp vào biểu tượng Chèn đường liên kết Insert link.
   2. Nhập đường liên kết.
 7. Nhấp vào biểu tượng Gửi .
Mẹo: Để xoá một định dạng văn bản, hãy đánh dấu văn bản đó và lặp lại bước 5 và 6.

Sử dụng định dạng đánh dấu trong Google Chat

Quan trọng: Nếu bạn sử dụng nút "Định dạng" hoặc phím tắt để định dạng văn bản, thì định dạng này sẽ ghi đè mọi định dạng đánh dấu mà bạn thêm vào tin nhắn. Nếu bạn dán văn bản được định dạng vào Chat, văn bản đó sẽ giữ định dạng mà bạn đã sao chép.

Để thêm định dạng đánh dấu vào tin nhắn trong Google Chat, bạn có thể đưa ký tự đặc biệt vào văn bản.
Chế độ định dạng Ví dụ về cách đánh dấu
In đậm *Văn bản*
In nghiêng _Văn bản_
Gạch ngang chữ ~Văn bản~
Khối mã cùng dòng `Văn bản`
Khối mã nhiều dòng ```Văn bản```

Lưu ý:

 • Một khối mã cùng dòng sẽ xuống dòng tự động.
 • Khối mã nhiều dòng giữ dấu ngắt dòng ban đầu và không xuống dòng tự động.

Thông tin có liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
4761417950871686413