Google Hangouts đã được nâng cấp thành Google Chat. Tìm hiểu về việc chuyển từ Google Hangouts sang Google Chat

Thêm định dạng cho tin nhắn trong Google Chat

Để thay đổi giao diện của tin nhắn trong Chat, hãy sử dụng trình đơn Định dạng hoặc sử dụng cách đánh dấu.

Định dạng tin nhắn trong Google Chat

 1. Truy cập vào Google Chat hoặc tài khoản Gmail của bạn. 
 2. Truy cập vào cuộc trò chuyện.
 3. Nhập tin nhắn.
 4. Chọn phần văn bản bạn muốn định dạng.
 5. Nhấp vào biểu tượng Định dạng "".
 6. Chọn một tùy chọn:
  • Để in đậm: Nhấp vào biểu tượng Đậm Đậm.
  • Để in nghiêng: Nhấp vào biểu tượng Nghiêng Nghiêng.
  • Để gạch dưới: Nhấp vào biểu tượng Gạch dưới Gạch dưới.
  • Để thay đổi màu văn bản: Nhấp vào biểu tượng Màu văn bản Màu văn bản.
  • Để thêm dấu đầu dòng vào trước văn bản: Nhấp vào biểu tượng Danh sách có dấu đầu dòng Danh sách có dấu đầu dòng.
  • Để gạch ngang chữ: Nhấp vào biểu tượng Gạch ngang chữ Strikethrough.
 7. Nhấp vào biểu tượng Gửi "".
Mẹo: Để xoá một định dạng văn bản, hãy đánh dấu văn bản đó và lặp lại bước 5 và 6.

Sử dụng định dạng đánh dấu trong Google Chat

Quan trọng: Nếu bạn sử dụng nút "Định dạng" hoặc phím tắt để định dạng văn bản, thì định dạng này sẽ ghi đè mọi định dạng đánh dấu mà bạn thêm vào tin nhắn. Nếu bạn dán văn bản được định dạng vào Chat, văn bản đó sẽ giữ định dạng mà bạn đã sao chép.

Để thêm định dạng đánh dấu vào tin nhắn trong Google Chat, bạn có thể đưa ký tự đặc biệt vào văn bản.
Chế độ định dạng Ví dụ về cách đánh dấu
In đậm *Văn bản*
In nghiêng _Văn bản_
Gạch ngang chữ ~Văn bản~
Khối mã cùng dòng `Văn bản`
Khối mã nhiều dòng ```Văn bản```

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
1026838
false