ขณะนี้ Hangouts Chat เปลี่ยนเป็น Google Chat แล้ว คุณอาจเห็นการอ้างอิงถึง 2 ชื่อนี้ชั่วคราวจนกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปิดตัวในทุกที่

เพิ่มการจัดรูปแบบให้กับข้อความ

 

คุณเพิ่มการจัดรูปแบบให้กับข้อความใน Google Chat ได้ด้วยการใส่สัญลักษณ์พิเศษในข้อความ

  • หากต้องการให้ข้อความเป็นตัวหนา ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน * ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการ
    เช่น หากพิมพ์ *วันอังคาร* แชทจะแสดงเป็นวันอังคาร
  • หากต้องการให้ข้อความเป็นตัวเอียง ให้ใส่เครื่องหมายขีดล่าง _ ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการ
    เช่น หากพิมพ์ _ทุกสัปดาห์_ แชทจะแสดงเป็นทุกสัปดาห์
  • หากต้องการขีดฆ่าข้อความ ให้ใส่เครื่องหมายตัวหนอน ~ ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการ
  • หากต้องการสร้างกล่องโค้ดแทรกในบรรทัด ให้ใส่เครื่องหมายแบ็กทิก ` ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการ
  • หากต้องการสร้างกล่องโค้ดหลายบรรทัด ให้ใส่เครื่องหมายแบ็กทิกสามอัน ``` ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการ

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
1026838
false