Dodawanie formatowania do wiadomości

Aby formatować swoje wiadomości w Google Chat, możesz dodawać znaki specjalne do tekstu.

  • Aby zastosować pogrubienie, dodaj gwiazdkę (*) przed i za tekstem, który chcesz pogrubić.
    Jeśli na przykład wpiszesz *wtorek*, na czacie pojawi się wtorek.
  • Aby zastosować kursywę, dodaj podkreślenie (_) przed i za tekstem, który chcesz wyróżnić kursywą.
    Jeśli na przykład wpiszesz _każdego tygodnia_, na czacie pojawi się każdego tygodnia.
  • Aby przekreślić tekst, dodaj tyldę (~) przed i za tekstem, który ma zostać przekreślony.
  • Aby utworzyć w wierszu blok kodu, dodaj grawis ` na początku i na końcu tekstu, który ma być blokiem kodu.
  • Aby utworzyć wielowierszowy blok kodu, dodaj potrójny grawis ``` na początku i na końcu tekstu, który ma być blokiem kodu.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?