Gửi tin nhắn thoại trong Google Chat

Bạn có thể gửi tin nhắn thoại cho một người hoặc một nhóm trong Google Chat.

Gửi tin nhắn thoại

Quan trọng: Nếu đây là lần đầu tiên bạn gửi tin nhắn cho một người, người đó phải chấp nhận lời mời nhắn tin của bạn thì bạn mới có thể trò chuyện với họ.

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat hoặc Gmail.
  • Trong Gmail: Ở bên trái, hãy nhấp vào phần Chat.
 1. Nhấp vào Cuộc trò chuyện mới.
 2. Nhập tên hoặc địa chỉ email.
 3. Nhấp vào Bắt đầu trò chuyện.
  • Khi nhập tên hoặc địa chỉ email, bạn có thể nhận được nội dung đề xuất.
  • Để bắt đầu tin nhắn trực tiếp cho nhóm, hãy thêm các tên hoặc địa chỉ email khác.
 1. Trong phần trả lời, hãy nhấp vào biểu tượng micrô .
 2. Trong cửa sổ bật lên, để ghi âm và dừng ghi âm, hãy chọn vòng tròn màu đỏ .

Mẹo: Sau khi ghi âm, bạn có thể thấy các tuỳ chọn để gửi hoặc ghi âm lại tin nhắn thoại.

Thông tin có liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
6655413744772319374