Tìm hiểu cách sử dụng Google Chat

Trong Google Chat, bạn có thể đặt câu hỏi nhanh, gửi tin nhắn trực tiếp (DM), cộng tác trong các cuộc trò chuyện nhóm, tạo không gian ảo cho các dự án của nhóm và làm nhiều việc khác.

Nội dung bài viết này

Tìm hiểu về các điểm cải tiến của Google Chat

Ứng dụng Chat trước đây

Trải nghiệm hiện tại trong Chat

Trong Gmail, tin nhắn trực tiếp và không gian được chia thành thẻ "Chat" và "Không gian". Trong Gmail, các tin nhắn trực tiếp và không gian đều nằm trong thẻ "Trò chuyện". Thẻ "Không gian" không còn trong Gmail nữa.
Không có lối tắt nào để tìm các cuộc trò chuyện gần đây, tin nhắn đề cập đến bạn hoặc tin nhắn được gắn dấu sao ở một nơi. Dùng các lối tắt mới sau đây trong Chat để tìm những mục bạn cần nhanh hơn: Màn hình chính, Lượt đề cậpCó gắn dấu sao.
Trên thiết bị di động, bạn có thể chuyển đổi giữa các thẻ "Trò chuyện" và "Không gian". Trên thiết bị di động, một thanh điều hướng sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng khi bạn chuyển đến thẻ "Trò chuyện". Bạn có thể chuyển đổi giữa màn hình chính, tin nhắn trực tiếp, không gian, lượt đề cập và các mục có gắn dấu sao hoặc bắt đầu một cuộc trò chuyện mới.
Có nhiều cách để bắt đầu cuộc trò chuyện mới trong ứng dụng Chat và ứng dụng Chat trong Gmail. Bắt đầu một cuộc trò chuyện hoặc không gian bằng nút Cuộc trò chuyện mới.

Di chuyển trong ứng dụng Chat

Trong trình đơn chính, bạn có thể:

 • Bắt đầu một cuộc trò chuyện mới (có thể là tin nhắn trực tiếp (DM)) với một hoặc nhiều người hoặc một không gian để cộng tác trong các dự án.
 • Theo dõi cuộc trò chuyện của bạn bằng nhiều lối tắt.
 • Tìm tất cả tin nhắn trực tiếp và không gian của bạn.

An image of the new Home shortcut in Google Chat

Trong trình đơn bên trái, bạn có thể chọn:

Lối tắt

Truy cập nhanh vào:

 • Màn hình chính: Tìm tất cả cuộc trò chuyện và chuyển đổi giữa tất cả cuộc trò chuyện hoặc những cuộc trò chuyện chưa đọc.
 • Lượt đề cập: Tìm tất cả tin nhắn mà người nào đó trực tiếp đề cập đến bạn.
 • Có gắn dấu sao: Theo dõi những tin nhắn quan trọng bạn đã gắn dấu sao.

Tin nhắn trực tiếp

Tìm tất cả tin nhắn trực tiếp giữa bạn và người khác. Bạn có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho một hoặc nhiều người.

Dấu cách Tìm tất cả không gian bạn đã tạo hoặc tham gia.

Tạo tin nhắn trực tiếp hoặc không gian

Khi nhấp vào Cuộc trò chuyện mới, bạn có thể thêm một hoặc nhiều người để bắt đầu tin nhắn trực tiếp hoặc chọn một thao tác khác trong trình đơn:

Tạo không gian

Tạo một cuộc trò chuyện tập trung vào một chủ đề, dự án hoặc mối quan tâm chung. Bạn có thể đặt tên và hình đại diện độc đáo cho không gian của mình.

Duyệt qua các không gian

Tìm không gian mà tổ chức của bạn đã tạo. Nếu sử dụng Chat cho cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác, bạn có thể tìm thấy những không gian mà những người khác trong tổ chức đã tạo.

Tìm ứng dụng

Tìm các ứng dụng trong Chat có thể giúp bạn tự động hoá công việc.

Lời mời nhắn tin

Tìm lời mời nhắn tin đang chờ phản hồi từ những người bên ngoài tổ chức của bạn. Nếu bạn sử dụng Chat cho cơ quan, trường học hoặc một tổ chức khác, thì những người gửi lời mời nhắn tin cũng có thể là người không thuộc tổ chức của bạn.

Gửi và trả lời tin nhắn

Khi bạn gửi hoặc trả lời tin nhắn, hãy sử dụng phần trả lời trong Chat. Có nhiều cách để trả lời tin nhắn trong Chat.

An image of a space in Google Chat

Khi trả lời, bạn có thể:

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn bạn đã viết.

Chia sẻ tệp và làm nhiều việc khác

Chia sẻ tệp trên Google Drive, thiết lập lời mời trên Lịch hoặc thêm ứng dụng vào tin nhắn.

Bắt đầu cuộc họp Bắt đầu cuộc gọi video ngay lập tức với người khác bằng Google Meet.
Thêm một cuộc họp video

Thêm đường liên kết Google Meet đến cuộc họp video.

Chỉnh sửa tin nhắn Chỉnh sửa

Chỉnh sửa tin nhắn đã gửi.

Xoá tin nhắn Xóa

Xoá tin nhắn đã gửi.

Định dạng tin nhắn

In đậm hoặc in nghiêng văn bản, sử dụng dấu đầu dòng hoặc thêm màu.

Thể hiện cảm xúc với tin nhắn

Thêm biểu tượng cảm xúc.

Tải tệp lên

Chia sẻ tệp từ máy tính.

Chia sẻ ảnh GIF

Thể hiện cảm xúc bằng ảnh GIF động.

Trích dẫn một tin nhắn

Để trả lời trực tiếp, hãy trích dẫn một tin nhắn trước đó trong ứng dụng Chat.

Bắt đầu một chuỗi tin nhắn Trong một không gian có chuỗi tin nhắn tại chỗ, hãy tạo một chuỗi tin nhắn mới dựa trên tin nhắn.

Tìm kiếm tin nhắn

Để tìm tin nhắn, hãy sử dụng thanh tìm kiếm ở đầu ứng dụng Chat. Khi tìm kiếm, bạn có thể lọc theo tin nhắn:

 • Gửi từ những người cụ thể
 • Gửi trong một cuộc trò chuyện hoặc không gian cụ thể
 • Bao gồm tài liệu, bảng tính, trang trình bày và nội dung khác
 • Gửi trong một phạm vi ngày cụ thể
 • Bao gồm đường liên kết
 • Đề cập đến bạn
 • Từ những cuộc trò chuyện mà bạn là thành viên

Bạn cũng có thể sắp xếp tin nhắn theo thời gian gần đây nhất hoặc mức độ liên quan đến tiêu chí tìm kiếm của bạn.

Thông tin có liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính