Naučte se používat Google Chat

V Google Chatu můžete klást otázky, posílat přímé zprávy (PZ), spolupracovat ve skupinových chatech, vytvářet virtuální prostory pro týmové projekty a podobně.

Obsah tohoto článku

Další informace o vylepšeních Google Chatu

Předchozí prostředí Chatu

Aktuální prostředí Chatu

V Gmailu jsou PZ a prostory rozděleny na karty Chat a Prostory. V Gmailu najdete PZ a prostory na kartě Chat. Karta „Prostor“ už není v Gmailu k dispozici.
Neexistují žádné zkratky, které by umožňovaly najít na jednom místě všechny nedávné konverzace, zprávy, ve kterých jste zmíněni, i zprávy označené hvězdičkou. Pomocí těchto nových zkratek v Chatu rychleji najdete, co potřebujete: hlavní stránku, zmínky a zprávy s hvězdičkou.
Na mobilu můžete přepínat mezi Chatem a Prostory. Na mobilních zařízeních se po otevření karty Chat ve spodní části obrazovky zobrazí navigační panel. Můžete přepínat mezi domovskou stránkou, PZ, prostory, zmínkami a položkami označenými hvězdičkou nebo zahájit nový chat.
Nový chat v Chatu a v Gmailu můžete zahájit různými způsoby. Konverzaci nebo prostor můžete zahájit pomocí tlačítka Nový chat.

Procházení v Chatu

V hlavní nabídce můžete:

  • Zahájit nový chat. Může to být přímá zpráva (PZ) pro jednoho nebo více lidí nebo prostor pro spolupráci na projektech.
  • Sledovat své konverzace pomocí různých zkratek.
  • Vidět všechny své PZ a prostory.

Obrázek hlavní stránky v Chatu, kde najdete všechny své konverzace na jednom místě

V dolní části aplikace Chat  (nebo když otevřete Chat ze spodní části aplikace Gmail ) můžete klepnutím na spodní navigační nabídku přepínat mezi těmito možnostmi:

Hlavní stránka Tady najdete všechny svoje konverzace a můžete přepínat mezi všemi konverzacemi a nepřečtenými konverzacemi
Přímé zprávy 

Tady najdete všechny PZ mezi vámi a ostatními. Přímou zprávu můžete poslat jednomu nebo více lidem.

Prostory  Tady najdete všechny prostory, které jste vytvořili nebo ke kterým jste se připojili. 

Zmínky 

Tady najdete všechny zprávy, ve kterých vás někdo zmíní.
Nový chat  Začít novou konverzaci.

Vytvoření PZ nebo prostoru

Když klepnete na Nový chat , můžete přidat jednoho nebo více lidí a zahájit PZ, případně vybrat jinou možnost z nabídky:

Vytvoření prostoru

Vytvořte soustředěnou konverzaci o tématu, projektu nebo společném zájmu. Prostoru můžete dát jedinečný název a avatar.

Procházení prostorů

Najděte prostory vytvořené vaší organizací. Pokud Chat používáte v práci, ve škole nebo v jiné organizaci, můžete najít prostory, které vytvořili ostatní uživatelé ve vaší organizaci.

Hledat aplikace

Hledejte aplikace pro Chat, které vám pomůžou automatizovat práci.

Žádosti o zprávy

Najděte nevyřízené žádosti o zprávy od lidí mimo vaši organizaci. Pokud Chat používáte v práci, ve škole nebo v jiné organizaci, můžou to být i lidé mimo vaši organizaci.

Odesílání a odpovídání na zprávy

Když chcete poslat zprávu nebo odpovědět, použijte v Chatu oblast pro odpověď. Na zprávy můžete v Chatu odpovídat několika způsoby.

Obrázek přímé zprávy v Chatu, na kterém je vidět hlavní oblast na odpověď a konverzace

Když odpovídáte, můžete:

Odeslat zprávu

Odešlete zprávu, kterou jste napsali.

Sdílet soubory a další obsah

Zde najdete možnosti sdílení souborů z Disku Google, nastavení pozvánky v Kalendáři a podobně.

Zahájit schůzku Můžete okamžitě zahájit hovor pomocí služby Google Meet.
Sdílet fotku  Vyberte fotku, kterou chcete poslat.
Pořídit fotku Pořízení fotky a její odeslání
Sdílet GIF

Můžete reagovat animovaným GIFem.

Přidat videoschůzku

Můžete přidat odkaz na Google Meet.

Naplánovat schůzkuPřidat událost Přidejte pozvánku z Kalendáře Google.
Přidat soubor z Disku Přidejte soubor z Disku Google.
Formátovat zprávy

Můžete zvýraznit text tučným písmem nebo kurzívou, použít odrážky nebo přidat barvu.

Upravovat zprávy Upravit

Můžete upravit odeslanou zprávu.

Mazat zprávy Smazat

Můžete smazat odeslanou zprávu.

Reagovat na zprávy

Můžete přidat emodži.

Citovat zprávu

Pokud chcete přímo odpovědět, ocitujte předchozí zprávu v Chatu.

Zahájit vlákno V prostoru s řazením do vláken vytvořte nové vlákno vycházející z konkrétní zprávy.

Vyhledávání zpráv

Zprávy najdete pomocí vyhledávacího pole v horní části Chatu. Při vyhledávání můžete filtrovat podle zpráv:

  • odeslaných od konkrétních lidí,
  • odeslaných v konkrétní konverzaci nebo prostoru,
  • obsahujících dokumenty, tabulky, prezentace a další,
  • odeslaných v konkrétním časovém období,
  • obsahujících odkazy,
  • které se o vás zmiňují,
  • z konverzací, jejichž jste členem.

Zprávy můžete také řadit podle: nejnovějších nebo relevance vzhledem k vašim vyhledávacím kritériím.

Související zdroje

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka