Nevn en annen person i en melding

For å få noens oppmerksomhet i Google Chat kan du nevne navnet til vedkommende i en melding.

Nevn en bestemt person i en samtale

  1. Skriv inn @ når du skriver meldinger.
  2. Skriv inn en persons navn.
  3. Send meldingen.

Tips:

  • For å nevne mer enn én person i samme melding, skriv inn hvert av navnene deres.
  • Hvis du vil nevne alle i en melding, skriver du @all.

Finn nevningene dine

Når noen nevner deg, fremheves navnet ditt i meldingen.

For å finne alle samtalene du er nevnt i, gå til Nevninger i Chat.

  1. Klikk på Nevninger til venstre.
  2. Klikk på en melding der du er nevnt.

Viktig: Noen meldinger vises ikke i Nevninger, blant annet:

  • Meldinger der @all er nevnt.
  • Meldinger i rom som er organisert etter samtaleemne.

Relaterte ressurser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny