Vytvorenie udalosti

V počítači alebo zariadení si môžete vytvoriť udalosti Kalendára Google.

Vytvorenie udalosti

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Kalendár Kalendár.
 2. Klepnite na Vytvoriť Insert a potom Udalosť Udalosť.
 3. Nepovinné:
  • Ak pozvete hostí, pridajte ich k príslušnej udalosti. Potom klepnite na schôdzku a presuňte ju na čas, ktorý všetkým vyhovuje.
  • Ak chcete zmeniť kalendár, do ktorého pridávate udalosť, prejdite hore a klepnite na jeho názov.
  • Ak chcete hosťom povoliť upravovať udalosť, pozývať ďalších alebo zobrazovať si celý zoznam hostí:
   • Prejdite do sekcie „Hostia môžu“ a zapnite úrovne prístupu, ktoré chcete hosťom udeliť.
 4. Potiahnite nahor a upravte podrobnosti udalosti, ako sú napríklad:
  • názov,
  • poloha,
  • pozvaní,
  • viditeľnosť udalosti.
   Dôležité: Ak kalendár nezdieľate, nastavenia viditeľnosti udalosti sa nezobrazia.
 5. Klepnite na Uložiť.

Vytvorenie udalosti klepnutím na voľný časový priestor

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Kalendár Kalendár.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Deň, 3 dni alebo Týždeň a potom Voľný časový priestor.
 3. Ak chcete zmeniť trvanie udalosti, klepnite na jej horné alebo dolné kruhy a presuňte ich.
 4. Pridajte názov udalosti, pozvite hostí alebo pridajte miestnosti.
 5. Ak chcete zistiť, kedy sú hostia k dispozícii, potiahnite nadol alebo klepnite na Zobraziť rozpisy.
 6. Ak chcete upraviť podrobnosti udalosti, ako napríklad miesto, upozornenia a popisy, potiahnite nahor v hornej časti udalosti vedľa položky Uložiť.
 7. Klepnite na Uložiť.

Možnosti udalosti

Vytvorenie celodennej udalosti
 1. Otvorte v telefóne s Androidom aplikáciu Kalendár Kalendár.
 2. Klepnite na Vytvoriť Pridať a potom Udalosť.
 3. Pridajte popis udalosti.
 4. Klepnite na políčko vedľa položky Celý deň.
 5. Klepnite na Uložiť.

Celodenné udalosti daného dňa sa zobrazia v hornej časti stránky.

Vytvorenie opakovanej udalosti

Môžete vytvoriť aj opakovanú udalosť. Ako vytvoriť a spravovať opakované udalosti

Pridanie videokonferencií

Ak používate Kalendár v práci alebo škole, videostretnutie Meet založíte pridaním pozvaných hostí a kliknutím na Uložiť.

Ak chcete videostretnutie pridať ručne, klepnite na Pridať videokonferenciu a potom Uložiť.

Tip: Ak používate Kalendár v práci alebo škole, môžete v službe G Suite Marketplace pridať aplikácie na videohovory tretích strán. Získajte ďalšie nástroje Kalendára.

Výber farby pre udalosť

Keď vytvárate udalosť, môžete vybrať, v akej farbe sa daná udalosť zobrazí v kalendári. Nastavenú farbu udalostí uvidia iba ľudia, ktorým ste udelili povolenie na vykonávanie zmien v kalendári. Ako spravovať povolenia kalendára

 1. Otvorte v telefóne s Androidom aplikáciu Kalendár Kalendár.
 2. Klepnite na existujúcu udalosť.
 3. Klepnite na Upraviť Upraviť.
 4. Posuňte zobrazenie a vyberte farbu.
 5. Klepnite na Uložiť.

Úprava alebo zrušenie udalostí

Úprava udalosti
 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Otvorte udalosť, ktorú chcete upraviť.
 3. Klepnite na Upraviť Upraviť.
 4. Upravte udalosť a klepnite na Uložiť.

Tip: Ak chcete udalosť posunúť, presuňte ju na nový čas a dátum v kalendári.

Odstránenie udalosti
 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Otvorte udalosť, ktorú chcete odstrániť.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac Viac.
 4. Klepnite na Odstrániť a potom Odstrániť.
Ako povoliť hosťom upravovať udalosť

Hosťom môžete povoliť upravovať podrobnosti udalosti. Môžu napríklad pozývať ďalších alebo zobrazovať si celý zoznam hostí.

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Otvorte udalosť, ktorú budú môcť hostia upravovať.
 3. Klepnite na Upraviť Upraviť.
 4. V sekcii Hostia môžu zapnite úrovne prístupu, ktoré chcete hosťom udeliť.
 5. Klepnite na Uložiť.

Tip: Úrovne prístupu hostí v Androide nasledujú úrovne prístupu, ktoré používate vo svojom počítači. Ak ste si napríklad zapli pomocou počítača Upravovať udalosť, táto úroveň prístupu bude zapnutá v aplikácii pre Android.

Súvisiace články