Zarządzanie Wydarzeniami z Gmaila

W Kalendarzu Google możesz wyświetlać wydarzenia z Gmaila dotyczące:

 • lotów,
 • rezerwacji w hotelach i restauracjach,
 • biletów (np. na filmy czy koncerty).

Jeśli nie chcesz już wyświetlać w Kalendarzu wydarzeń utworzonych przez Gmaila lub chcesz zmienić ich domyślną widoczność, możesz usunąć pojedyncze wydarzenie lub zmienić ustawienia Kalendarza.

Aby wydarzenia utworzone przez Gmaila nie były już wyświetlane w Kalendarzu, w ustawieniach Gmaila wyłącz Inteligentne funkcje i personalizację.

Więcej informacji o ustawieniach inteligentnych funkcji i personalizacji

Ważne: Wydarzenia z Gmaila są niedostępne w przypadku:

 • kont instytucji rządowych,
 • kont Google z ograniczeniami dotyczącymi lokalizacji danych,
 • kont Google bez Gmaila.

Wyświetlanie i aktualizowanie wydarzeń

Wyświetlanie szczegółów wydarzenia

Gdy otworzysz wydarzenie z Kalendarza Google w przeglądarce lub w aplikacji Kalendarz Google, zobaczysz takie informacje jak lokalizacja wydarzenia lub numer rezerwacji lotu. Będzie tam także link do e-maila, na podstawie którego wydarzenie zostało utworzone.

Jeśli wydarzenia synchronizujesz z aplikacją lub programem komputerowym innym niż Kalendarz Google, nadal będziesz widzieć swoje wydarzenia z Gmaila, ale bez niektórych szczegółów.

Aktualizacje wydarzenia

Wydarzenie dodane do kalendarza jest aktualizowane w miarę pojawiania się nowych informacji. Jeśli na przykład otrzymasz e-maila z potwierdzeniem zmiany rezerwacji stolika w restauracji, to godzina, na którą masz zarezerwowany stolik, zmieni się też w kalendarzu.

Uwaga: wszystkie wprowadzone zmiany będą widoczne tylko w Twoim kalendarzu.

Powiadomienia

Powiadomienia o wydarzeniach z Gmaila będziesz otrzymywać zgodnie z domyślnymi ustawieniami powiadomień. Możesz zmienić ustawienia powiadomień dla konkretnego wydarzenia lub też zmienić ustawienia domyślne. Dowiedz się więcej o powiadomieniach.

Powiadomienia o lotach

Domyślnie nie będziesz otrzymywać powiadomień o wydarzeniach związanych z lotami dodanych z Gmaila. Jeśli korzystasz z aplikacji Google Now, możesz otrzymywać powiadomienia o czasie wyjścia informujące, kiedy musisz wyjść, aby dotrzeć na lotnisko na czas.

Tworzenie wydarzenia z wiadomości w Gmailu

Możesz utworzyć wydarzenie w kalendarzu z wiadomości w Gmailu. Wydarzenie w kalendarzu automatycznie zaprasza osoby znajdujące się w wiadomości w Gmailu, a wiadomość ta jest dodawana do opisu wydarzenia.

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Otwórz wiadomość.
 3. U góry kliknij Więcej Więcej a potem Utwórz wydarzenie.
  • Kalendarz Google utworzy wydarzenie, kopiując tytuł i tekst wiadomości w Gmailu.
  • Kalendarz Google automatycznie zaprosi osoby powiązane z wiadomością w Gmailu.

   Wskazówka: aby zaprosić więcej osób, wpisz adres e-mail po prawej stronie w sekcji „Goście”.

 4. Możesz zmienić godzinę, datę i lokalizację wydarzenia.
 5. Na zakończenie kliknij Zapisz.

​Ważne: podczas tworzenia wydarzenia z Gmaila nie są przenoszone ustawienia wydarzeń, takie jak uprawnienia gości.

Usuwanie wydarzeń z Gmaila

Możesz usunąć pojedyncze wydarzenie z kalendarza lub wyłączyć wydarzenia tworzone automatycznie przez Gmaila.

Usuwanie pojedynczego wydarzenia
 1. Otwórz Kalendarz Google Kalendarz.
 2. Kliknij wydarzenie.
 3. Kliknij Usuń Usuń .
Wyłączanie wyświetlania wydarzeń utworzonych w Gmailu

Jeśli wyłączysz wyświetlanie wydarzeń z Gmaila, wszystkie wydarzenia utworzone przez tę usługę będą ukryte w kalendarzu. Jeśli włączysz je z powrotem, wszystkie wydarzenia utworzone przez Gmaila będą ponownie widoczne.

 1. Otwórz Kalendarz Google Kalendarz.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. W sekcji „Wydarzenia z Gmaila” odznacz pole „Pokazuj wydarzenia automatycznie utworzone przez Gmaila w moim kalendarzu”.
 4. Kliknij Zapisz u dołu strony.

Wskazówka: aby wyłączyć tworzenie wydarzeń przez Gmaila, w ustawieniach tej usługi wyłącz Inteligentne funkcje i personalizację.

Kto może wyświetlać Twoje wydarzenia

Domyślnie tylko Ty widzisz wydarzenia dodane z Gmaila – nawet jeśli udostępniasz kalendarz innej osobie. Obejmuje to osoby, które mogą w Twoim kalendarzu wprowadzać zmiany i zarządzać udostępnianiem, jak również współpracowników i inne osoby, które mogą normalnie zobaczyć wydarzenia w Twoim kalendarzu. Jeśli postanowisz udostępnić swój kalendarz, zobaczysz opcje umożliwiające wybór osób, które mogą domyślnie wyświetlać wydarzenia z Gmaila lub tylko zobaczyć pojedyncze wydarzenie.

Uwaga: Twoje wydarzenia, w tym wydarzenia z Gmaila, będzie mógł zobaczyć w kalendarzu każdy użytkownik urządzenia, na które zalogujesz się za pomocą konta Google.

Zmiana widoczności domyślnej

Ważne: ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy udostępniasz kalendarz co najmniej jednej innej osobie.

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. Obok „Wydarzenia z Gmaila” wybierz opcję widoczności. Zapytamy Cię, czy nowe ustawienie widoczności chcesz zastosować tylko do nowych wydarzeń, czy zarówno do istniejących, jak i nowych.
 4. U dołu strony kliknij Zapisz
Zmiana widoczności pojedynczego wydarzenia

Ważne: ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy udostępniasz kalendarz co najmniej jednej innej osobie.

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Otwórz wydarzenie.
 3. Wybierz odpowiednią opcję w sekcji „Widoczność”.
 4. Kliknij Zapisz.
Opcje widoczności
 • Prywatne – szczegóły wydarzenia mogą wyświetlać tylko te osoby, które otrzymały od Ciebie uprawnienia do wprowadzania zmian w Twoim kalendarzu. Pozostali użytkownicy, którzy mogą wyświetlać zawartość kalendarza, ale nie mogą wprowadzać w nim zmian, widzą wydarzenie jako „Zajęty”.
 • Domyślne ustawienie kalendarza – wszystkie osoby, które mają uprawnienia do wyświetlania szczegółów wydarzeń w Twoim kalendarzu domyślnym, mogą zobaczyć nazwę i godzinę wydarzenia z Gmaila. Inne szczegóły z e-maila, takie jak numery potwierdzeń, stan lotu czy numery telefonów, mogą wyświetlać tylko osoby z uprawnieniami do wprowadzania zmian w wydarzeniach.
  Ważne: jeśli udostępnisz swój kalendarz publicznie, wybranie tej opcji spowoduje, że wydarzenie z Gmaila także będzie widoczne publicznie.
 • Publiczne – jeśli udostępnisz swój kalendarz publicznie, wydarzenie będzie widoczne dla każdego, kto będzie go wyświetlać. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wydarzeń pojedynczych, nie można jej zastosować jako ustawienia domyślnego.

Jeśli nie wiesz, w jaki sposób Twój kalendarz jest udostępniany, poczytaj o ustawieniach widoczności.

Rozwiązywanie problemów

Wydarzenia z Gmaila nie wyświetlają się w Kalendarzu

Istnieje kilka możliwych przyczyn:

Otrzymany e-mail nie trafił bezpośrednio do Ciebie

Wydarzenia nie pojawią się, jeśli e-mail został:

 • wysłany na listę adresową,
 • wysłany do Ciebie w trybie DW,
 • przekierowany z innego konta e-mail.

Nadawcą e-maila z potwierdzeniem nie jest firma określonego typu

Wydarzenia są dodawane do Kalendarza tylko wtedy, gdy pochodzą z e-maili z potwierdzeniem rezerwacji:

 • lotów,
 • hoteli,
 • stolików w restauracjach,
 • biletów (np. na filmy czy koncerty).

Wyłączono inteligentne funkcje i personalizację w Gmailu

Aby korzystać z Wydarzeń z Gmaila:

Zgłaszanie problemów

Kiedy przesyłać zgłoszenia

 • Wydarzenie z Gmaila nie zostało dodane. Zanim zgłosisz problem, sprawdź, czy otrzymany e-mail został wysłany w związku z rezerwacją lotu, hotelu, stolika w restauracji lub biletów wstępu na jakieś wydarzenie.
 • Wydarzenie ma nieprawidłowe albo brakujące informacje.
 • Wydarzenie nie należy do Ciebie. Aby sprawdzić, z jakiego e-maila pochodzi wydarzenie, otwórz je i wybierz Wyświetl e-maila źródłowego (w aplikacji Kalendarz Google) lub Otwórz URL (na komputerze).

Jak zgłaszać problemy

Dowiedz się, jak możesz zgłosić problem z wydarzeniami z Gmaila, by przekazać nam o nim więcej informacji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
88
false
false