Afspraken uit Gmail

Als je een e-mail ontvangt over een afspraak zoals bijvoorbeeld een vlucht, concert of reservering voor een restaurant, wordt deze automatisch toegevoegd aan je agenda. Als je geen afspraken uit Gmail in je agenda wilt, kun je een afzonderlijke afspraak verwijderen of je instellingen wijzigen zodat afspraken niet automatisch worden toegevoegd.

Opmerking: Afspraken uit Gmail zijn niet beschikbaar voor Government-accounts, accounts met beperkingen voor gegevenslocaties of Google-accounts die geen Gmail hebben.

Afspraken bekijken en updaten

Afspraakdetails bekijken

Wanneer je in een browser of in de Google Agenda-app je afspraak in Google Agenda opent, wordt informatie zoals de locatie van je afspraak of het bevestigingsnummer van je vlucht weergegeven. Er wordt ook een link weergegeven om de e-mail te bekijken op basis waarvan de afspraak is gemaakt.

Als je je afspraken synchroniseert met een andere app of een ander programma dan Google Agenda, kun je nog steeds je afspraken uit Gmail zien, maar worden sommige afspraakdetails niet weergegeven.

Updates voor je afspraak

Nadat je afspraak is toegevoegd aan je agenda, wordt de afspraak geüpdatet als er nieuwe informatie beschikbaar komt. Als je bijvoorbeeld een e-mail ontvangt met een bevestiging dat je de tijd van je dinerreservering hebt gewijzigd, wordt de tijd ook gewijzigd in de agenda.

Opmerking: Alle wijzigingen die je aanbrengt, zijn alleen zichtbaar in je eigen agenda.

Meldingen

Je ontvangt meldingen voor afspraken uit Gmail op basis van je standaardinstellingen voor meldingen. Je kunt de meldingsinstellingen voor de afzonderlijke afspraak wijzigen of je standaardinstellingen wijzigen. Meer informatie over meldingen.

Vluchtmeldingen

Je ontvangt standaard geen meldingen voor vluchtafspraken die zijn toegevoegd uit Gmail. Als je Google Now hebt ingeschakeld, kun je een melding 'Tijd om te vertrekken' ontvangen die je laat weten wanneer je moet vertrekken om op tijd op de luchthaven aan te komen.

Afspraken uit Gmail verwijderen

Je kunt een afzonderlijke afspraak uit je agenda verwijderen of de instelling uitschakelen om automatisch afspraken uit Gmail toe te voegen.

Een afzonderlijke afspraak verwijderen
 1. Open Google Agenda.
 2. Klik op de afspraak.
 3. Klik op Verwijderen.
Afspraken uit Gmail niet meer automatisch toevoegen

Wanneer je de instelling uitschakelt om afspraken uit Gmail toe te voegen, worden alle eerdere afspraken die waren toegevoegd uit Gmail, uit je agenda verwijderd. Als je deze instelling weer inschakelt, worden alleen toekomstige afspraken toegevoegd.

 1. Open Google Agenda
 2. Klik rechtsboven op Instellingen Instellingen en dan Instellingen.
 3. Vink naast 'Afspraken uit Gmail' het selectievakje 'Automatisch toevoegen' uit.
 4. Klik onderaan de pagina op Opslaan

Wie je afspraken kunnen zien

Standaard kun je alleen zelf afspraken zien die vanuit Gmail zijn toegevoegd, zelfs als je je agenda hebt gedeeld met iemand anders. Dit geldt ook voor gemachtigden die toegang hebben tot 'Wijzigingen aanbrengen EN toegang beheren' in je agenda en voor collega's die normaal je afspraken gewoon kunnen bekijken. Als je je agenda deelt, zie je opties om te veranderen wie standaard je afspraken uit Gmail of alleen een afzonderlijke afspraak kan zien.

Opmerking: Iedereen met een apparaat waarop je bent ingelogd met je Google-account, kan je agenda-afspraken bekijken, waaronder afspraken uit Gmail.

De standaardzichtbaarheid wijzigen

Belangrijk: Je ziet deze optie alleen als je je agenda hebt gedeeld met minimaal één andere persoon.

 1. Open Google Agenda.
 2. Klik rechtsboven op Instellingen Instellingen en dan Instellingen.
 3. Kies een zichtbaarheidsoptie naast 'Afspraken uit Gmail'. Je wordt gevraagd of je de nieuwe zichtbaarheidsinstelling wilt toepassen op alleen nieuwe afspraken of op zowel bestaande als nieuwe afspraken.
 4. Klik onderaan de pagina op Opslaan
Zichtbaarheid wijzigen voor een afzonderlijke afspraak

Belangrijk: Je ziet deze optie alleen als je je agenda hebt gedeeld met minimaal één andere persoon.

 1. Open Google Agenda.
 2. Open de afspraak.
 3. Kies een optie naast Zichtbaarheid.
 4. Klik op Opslaan.
Zichtbaarheidsopties
 • Privé: Alleen mensen wie je toegang hebt gegeven om wijzigingen aan te brengen in je agenda, kunnen de details van je afspraak zien. Alle anderen die je agenda kunnen zien, maar geen wijzigingen kunnen aanbrengen, zien de afspraak alleen als 'Bezet'.
 • Standaardinstelling voor Agenda: Iedereen die toegang heeft tot het bekijken van afspraakdetails in je standaardagenda, kan de naam en tijd van je afspraak uit Gmail zien. Alleen mensen die wijzigingen kunnen aanbrengen in je afspraken, kunnen andere details uit je e-mail zien, zoals bevestigingsnummers, vluchtstatus of telefoonnummers.
  Belangrijk: Als je je agenda openbaar deelt, zorgt de keuze van deze optie ervoor dat je afspraak uit Gmail ook openbaar zichtbaar wordt gemaakt.
 • Openbaar: Als je je agenda openbaar deelt, is je afspraak zichtbaar voor iedereen die je agenda kan zien. Deze optie is alleen beschikbaar voor een afzonderlijke afspraak, niet als standaardinstelling.

Als je niet zeker weet hoe je agenda is gedeeld, kun je meer informatie bekijken over zichtbaarheidsinstellingen.

Problemen oplossen

Afspraken uit Gmail worden niet weergegeven in Google Agenda

Er zijn een aantal redenen waarom een afspraak uit Gmail mogelijk niet wordt weergegeven in Google Agenda.

Je hebt de e-mail niet rechtstreeks ontvangen

In de volgende gevallen worden afspraken niet weergegeven:

 • De e-mail is verzonden naar een mailinglijst.
 • Je hebt de e-mail ontvangen omdat je op de cc-regel staat.
 • De e-mail is omgeleid via een ander e-mailaccount.

De bevestigingsmail was niet afkomstig van bepaalde soorten bedrijven

Afspraken worden alleen toegevoegd als ze zijn opgenomen in bevestigingsmails van bedrijven met betrekking tot:

 • Vluchten
 • Hotels
 • Restaurants
 • Evenementen waarvoor toegangsbewijzen zijn vereist, zoals films en concerten

Je hebt eerder Afspraken uit Gmail uitgeschakeld

Als je Afspraken uit Gmail hebt uitgeschakeld, schakel je deze functie weer in. Je krijgt alleen afspraken te zien uit e-mails die je hebt ontvangen nadat je de functie weer hebt ingeschakeld.

Een probleem melden

Wanneer je feedback kunt verzenden

 • De afspraak is niet toegevoegd uit Gmail. Voordat je het probleem meldt, controleer je of de e-mail die je hebt ontvangen afkomstig was van een bedrijf en betrekking had op een vlucht-, hotel- of restaurantreservering of een evenement waarvoor een toegangsbewijs is vereist.
 • De afspraak bevat onjuiste informatie of er ontbreekt informatie.
 • De afspraak is niet van jou. Als je wilt nagaan uit welke e-mail de afspraak afkomstig is, open je de afspraak en selecteer je Bronmail bekijken (Google Agenda-app) of URL openen (computer).

Hoe je feedback kunt verzenden

Bekijk meer informatie over hoe je problemen met afspraken uit Gmail kunt melden zodat je ons meer kunt vertellen over het probleem dat je ondervindt.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?