Nhập các sự kiện vào Lịch Google

Bạn có thể chuyển các sự kiện của mình từ một ứng dụng lịch hay Tài khoản Google khác sang Lịch Google.

Lưu ý: Khi bạn nhập sự kiện, khách cho sự kiện đó sẽ không được nhập.

Bước 1: Xuất sự kiện

Trước tiên, xuất các sự kiện của bạn dưới dạng tệp mà bạn có thể nhập vào Google. Chọn một trong các tùy chọn sau:

Xuất từ một ứng dụng lịch khác

Hầu hết các ứng dụng lịch, chẳng hạn như Lịch Outlook hay Lịch Apple, đều cho phép bạn xuất các sự kiện của mình.

 1. Mở ứng dụng lịch hiện lưu trữ các sự kiện của bạn. Việc này thực hiện từ máy tính thường dễ hơn là từ điện thoại hoặc máy tính bảng.
 2. Tìm tùy chọn để Xuất.
 3. Nếu bạn được cung cấp tùy chọn để chọn trong số các định dạng tệp khác nhau, hãy chọn định dạng CSV. Nếu bạn đang sử dụng thiết bị của Apple, hãy chọn vCard.

Để được trợ giúp thêm, hãy xem trong trung tâm trợ giúp của ứng dụng lịch hoặc thử sử dụng các từ xuất lịch khi tìm kiếm.

Tệp của bạn sẽ được lưu trên máy tính tại nơi các bản tải xuống thường được lưu hoặc nơi bạn chọn khi lưu. Bây giờ bạn có thể chuyển sang mục tiếp theo để nhập lịch của mình.

Xuất từ một Tài khoản Google khác

Nếu có nhiều Tài khoản Google, bạn có thể xuất các lịch của mình từ một tài khoản và nhập chúng vào một tài khoản khác.

 1. Trên máy tính, đăng nhập vào Tài khoản Google bạn muốn xuất từ đó. Bạn chỉ có thể xuất từ máy tính, không xuất được từ điện thoại hay máy tính bảng.
 2. Làm theo các hướng dẫn để xuất lịch của bạn. Bạn sẽ cần tải tệp ICS xuống máy tính.
 3. Đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn muốn nhập.
 4. Để tìm hiểu cách nhập, hãy xem bước tiếp theo.

Lưu ý về đồng bộ hóa: Các sự kiện đã nhập sẽ không được đồng bộ hóa giữa hai tài khoản của bạn. Nếu bạn muốn các lịch của mình đồng bộ hóa, bạn phải chia sẻ lịch với tài khoản kia thay vì xuất các sự kiện.

Bước 2: Nhập sự kiện vào Lịch Google

Sau khi xuất sự kiện, bạn có thể nhập chúng vào Lịch Google.

 1. Mở Lịch Google trên máy tính. Lưu ý: Bạn chỉ có thể nhập từ máy tính, không nhập được từ điện thoại hay máy tính bảng.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Nhập và Xuất.
 4. Nhấp vào Chọn tệp từ máy tính của bạn và chọn tệp bạn đã xuất. Tệp phải có đuôi "ics" hoặc "csv".
 5.  Chọn lịch sẽ thêm các sự kiện được nhập. Theo mặc định, các sự kiện sẽ được nhập vào lịch chính của bạn.
 6. Nhấp vào Nhập.

Nếu bạn đang sử dụng tệp ZIP, hãy tìm và mở tệp đó trên máy tính. Bạn sẽ thấy các tệp ICS cho từng lịch của mình. Hãy lấy các tệp riêng lẻ đó ra khỏi tệp ZIP và nhập từng tệp ICS một.

Lưu ý: Các sự kiện lặp lại có thể không hiển thị theo cách đó nếu bạn nhập chúng từ tệp CSV nhưng chúng sẽ hiển thị trên lịch của bạn dưới dạng một chuỗi các sự kiện diễn ra một lần.

Nâng cao: Tạo hoặc chỉnh sửa các tệp CSV hoặc iCal trước khi nhập

Tạo hoặc chỉnh sửa tệp CSV

Bạn có thể nhập các tệp CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) vào Lịch Google. Nếu bạn nhận được lỗi khi nhập tệp CSV, bạn có thể sửa định dạng.

 1. Mở tệp CSV hiện có hoặc tạo một tệp mới bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa bảng tính như Google Trang tính.
 2. Hàng đầu tiên trong bảng tính của bạn sẽ bao gồm các tiêu đề như SubjectStart Date. Các tiêu đề phải bằng tiếng Anh. Xem danh sách bên dưới để biết các tiêu đề chính xác.
 3. Mỗi hàng bên dưới hàng tiêu đề tương ứng với một sự kiện. Hãy xem ví dụ:
  Subject Start date Start time
  Kiểm tra cuối kỳ 05/30/2020 10:00 AM
 4. Khi bạn hoàn tất, hãy lưu tệp dưới dạng tệp .csv. Sau đó, bạn có thể nhập tệp vào Lịch Google theo các hướng dẫn ở trên.

Các tiêu đề và định dạng sự kiện trong tệp CSV

Chỉ hai tiêu đề đầu tiên trong danh sách này là bắt buộc, các tiêu đề còn lại là tùy chọn.

Quan trọng: Các tiêu đề phải bằng tiếng Anh như được hiển thị bên dưới. Nếu bất kỳ chi tiết sự kiện nào có dấu phẩy (chẳng hạn như ví dụ về vị trí bên dưới), bạn có thể bao gồm chúng bằng cách đặt văn bản bên trong dấu ngoặc kép

 • Subject
  Tên sự kiện, bắt buộc.
  Ví dụ: Kiểm tra cuối kỳ
 • Start Date
  Ngày đầu tiên diễn ra sự kiện, bắt buộc.
  Ví dụ: 05/30/2020
 • Start Time
  Thời gian bắt đầu sự kiện.
  Ví dụ: 10:00 AM
 • End Date
  Ngày cuối cùng diễn ra sự kiện.
  Ví dụ: 05/30/2020
 • End Time
  Thời gian kết thúc sự kiện.
  Ví dụ: 1:00 PM
 • All Day Event
  Sự kiện có phải là sự kiện diễn ra cả ngày hay không. Nhập True nếu đó là sự kiện diễn ra cả ngày và False nếu không phảiif it isn't.
  Ví dụ: False
 • Description
  Mô tả hoặc ghi chú về sự kiện.
  Ví dụ: 50 câu hỏi trắc nghiệm và hai câu hỏi tiểu luận 
 • Location
  Vị trí diễn ra sự kiện.
  Ví dụ: "Columbia, Schermerhorn 614"
 • Private
  Sự kiện có được đánh dấu là riêng tư hay không. Nhập True nếu sự kiện là riêng tư và False nếu không phải.
  Ví dụ: True

Các ví dụ ở trên sẽ tạo sự kiện "Kiểm tra cuối kỳ" vào ngày 30 tháng 5 năm 2020 từ 10:00 SA tới 1:00 CH. Vị trí sẽ là "Columbia, Schermerhorn 614", mô tả sẽ là "50 câu hỏi trắc nghiệm và hai câu hỏi tiểu luận" và đó sẽ là sự kiện riêng tư.

Tạo hoặc chỉnh sửa tệp ICAL

Các tệp iCalendar là định dạng lịch tiêu chuẩn được sử dụng để chuyển dữ liệu lịch. Nếu bạn nhận được lỗi khi nhập tệp iCAL ("ics"), bạn có thể sửa định dạng.

 1. Mở tệp ICAL hiện có hoặc tạo tệp mới. Bạn sẽ cần sử dụng ứng dụng chỉnh sửa văn bản có thể lưu tệp iCalendar.
 2. Định dạng tệp của bạn theo các nguyên tắc bên dưới. Bạn có thể xuất tệp ICAL từ Lịch Google để sử dụng làm mẫu.
 3. Khi bạn hoàn thành, lưu tệp dưới dạng tệp iCalendar ("ics").

Định dạng các tệp iCalendar

Dòng đầu tiên trong tệp iCalendar luôn phải là đầu trang BEGIN:VCALENDAR. Theo sau đầu trang là thông tin đầu trang khác, bao gồm VERSION:2.0"PRODID:<[enter ID information here]>". Dòng cuối cùng của tệp phải là chân trang END:VCALENDAR. Giữa các dòng này là nơi tất cả các sự kiện trong lịch được nhập. Mỗi sự kiện đều phải nằm giữa các dòng BEGIN:VEVENTEND:VEVENT.

Nếu bạn cần chỉnh sửa theo cách thủ công tệp iCalendar, hãy đảm bảo rằng mỗi tệp đều chứa đầu trang và chân trang. Nếu bạn không chắc đầu trang của bạn kết thúc ở đâu, chỉ cần sao chép và dán phần văn bản cho tới dòng phía trên BEGIN:VEVENT một dòng, đó là nơi đầu trang của bạn kết thúc và các dữ liệu sự kiện bắt đầu.

Một tệp iCalendar sẽ trông giống như dưới đây. Tệp iCalendar cũng có thể có nhiều thông tin hơn nhưng đây là các phần bắt buộc.

BEGIN:VCALENDAR

VERSION:2.0

PRODID:< [nhập thông tin ID vào đây] >

(thông tin đầu trang khác xuất hiện ở đây)

BEGIN:VEVENT

(chi tiết sự kiện)

END:VEVENT

BEGIN:VEVENT

(chi tiết sự kiện)

END:VEVENT

END:VCALENDAR

Khắc phục sự cố

Nhận trợ giúp khắc phục sự cố khi nhập.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?