Importera händelser till Google Kalender

Du kan överföra dina händelser från en annan kalenderapp eller ett annat Google-konto till Google Kalender.

Obs! När du importerar en händelse importeras inte händelsens gäster.

Steg 1: Exportera händelser

Exportera först dina händelser som en fil som du kan importera till Google. Välj ett av följande alternativ:

Export från ett annat kalenderprogram

De flesta kalenderprogram, som Outlook-kalendern eller Apple-kalendern, låter dig exportera händelser.

 1. Öppna kalenderprogrammet där dina händelser lagras idag. Det är ofta lättare att göra detta från en dator än en mobil eller surfplatta.
 2. Leta efter ett alternativ att Exportera.
 3. Om du har möjlighet att välja mellan olika filformat, välj CSV. Om du använder en Apple-enhet, välj vCard.

Behöver du mer hjälp kan du titta i kalenderprogrammets hjälpcenter eller prova att använda orden exportera kalender när du söker.

Filen kommer att sparas på din dator där dina hämtningar brukar sparas eller på den plats du valde när du sparade. Nu kan du gå vidare till nästa avsnitt och importera din kalender.

Export från ett annat Google-konto

Om du har fler än ett Google-konto kan du exportera dina kalendrar från ett konto och importera dem till ett annat.

 1. På en dator loggar du in på det Google-konto som du vill exportera från. Du kan bara exportera från en dator, inte en mobil eller surfplatta.
 2. Följ anvisningarna för att exportera din kalender. Du måste ladda ner en ICS-fil till din dator.
 3. Logga in på Google-kontot som du vill importera till.
 4. Om du vill läsa om hur du importerar, se nästa steg.

Anmärkning om synkronisering: Importerade händelser kommer inte att hållas synkroniserade mellan dina två konton. Om du vill att dina kalendrar ska synkroniseras bör du dela din kalender med det andra kontot istället för att exportera dina händelser.

Steg 2: Importera händelser till Google Kalender

När du har exporterat dina händelser kan du importera dem till Google Kalender.

 1. Öppna Google Kalender på en dator. Obs! Du kan bara importera från en dator, inte från en mobil eller surfplatta.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar följt av Inställningar längst upp till höger.
 3. Klicka på Importera och exportera.
 4. Klicka på Välj en fil på datorn och välj filen du exporterade. Filen ska sluta med ics eller csv.
 5.  Välj kalendern där du vill lägga till de importerade händelserna. Som standard importeras händelser till din primära kalender.
 6. Klicka på Importera.

Om du använder en ZIP-fil behöver du hitta den på datorn och öppna den. Du ser ICS-filer för alla dina kalendrar. Ta enskilda filer från ZIP-filen och importera varje ICS-fil för sig.

Obs! Upprepade händelser kanske inte visas på det sättet om du importerar dem från en CSV-fil, men de finns i din kalender som en serie av enstaka händelser.

Avancerat: Skapa eller redigera CSV- eller iCal-filer innan du importerar

Skapa eller redigera en CSV-fil

Det går att importera CSV-filer (kommaseparerade värden) till Google Kalender. Om du får ett felmeddelande när du importerar en CSV-fil går det kanske att rätta till formateringen.

 1. Öppna en befintlig CSV-fil eller skapa en ny med hjälp av en kalkylarksredigerare som t.ex. Google Kalkylark.
 2. Den första raden i kalkylarket innehåller rubriker som Subject och Start Date. Rubrikerna måste vara på engelska. Se listan nedan för rätt rubriker.
 3. Varje rad under rubrikraden representerar en händelse. Se exempel:
  Subject Start date Start time
  Slutprov 05/30/2020 10:00 AM
 4. När du är klar, spara filen som en .csv-fil. Du kan sedan importera filen till Google Kalender med hjälp av anvisningarna ovan.

Formatering för rubriker och händelser i CSV-filer

Endast de två första rubrikerna i den här listan måste finnas med, resten är valfria.

Viktigt: Rubrikerna måste vara på engelska enligt nedan. Om någon händelseinformation har kommatecken (som platsexemplet nedan), kan du inkludera dem genom att använda citattecken runt texten

 • Subject
  Namnet på händelsen, krävs.
  Exempel: Slutprov
 • Start Date
  Den första dagen för händelsen, krävs.
  Exempel: 05/30/2020
 • Start Time
  Tiden då händelsen börjar.
  Exempel: 10:00
 • End Date
  Den sista dagen för händelsen.
  Exempel: 05/30/2020
 • End Time
  Tiden då händelsen slutar.
  Exempel: 1:00 PM
 • All Day Event
  Oavsett om händelsen är en heldagshändelse. Ange True om det är en heldagshändelse och False om det inte är det.
  Exempel: False
 • Description
  Beskrivning eller anteckningar om händelsen.
  Exempel: 50 flervalsfrågor och två essäfrågor 
 • Location
  Platsen för händelsen.
  Exempel: "Columbia, Schermerhorn 614"
 • Private
  Om händelsen ska markeras som privat. Ange True om händelsen är privat och False om den inte är det.
  Exempel: True

Exemplen ovan skapar händelsen "Slutprov" den 30 maj 2020 från 10:00 till 13:00. Platsen skulle vara "Columbia, Schermerhorn 614", beskrivningen blir "50 flervalsfrågor och två essäfrågor" och det är en privat händelse.

Skapa eller redigera en iCal-fil

iCalendar-filer är ett vanligt kalenderformat som används för att ladda upp kalenderinformation. Om du får ett felmeddelande när du importerar en iCAL-fil (ics) går det kanske att rätta till formateringen.

 1. Öppna en befintlig iCAL-fil eller skapa en ny. Du måste använda en textredigerare som kan spara iCalendar-filer.
 2. Formatera din fil enligt nedanstående riktlinjer. Du kan exportera en iCal-fil från Google Kalender om du behöver ett exempel.
 3. När du är klar, spara filen som en iCalendar-fil (ics).

Formatera iCalendar-filer

Den första raden i en iCalendar-fil måste alltid vara sidhuvudet BEGIN:VCALENDAR. Detta måste följas av annan rubrikinformation, inklusive VERSION:2.0 och "PRODID:<[enter ID information here]>". Den sista raden i filen måste vara sidfoten END:VCALENDAR. Mellan dessa rader finns alla händelser i kalendern tas upp. Alla händelser måste finnas mellan raderna BEGIN:VEVENT och END:VEVENT.

Om du behöver redigera en iCalendar-fil manuellt, se till att varje fil innehåller sidhuvud och sidfot. Om du är osäker på var ditt sidhuvud slutar kan du bara kopiera och klistra in text tills en rad ovanför BEGIN:VEVENT där din rubrik slutar och din händelseinformation startar.

Såhär ser en iCalendar-fil ut. En iCalendar-fil kan också innehålla mer information, men det här är delarna som krävs.

BEGIN:VCALENDAR

VERSION:2.0

PRODID:< [enter ID information here] >

(annan rubrikinformation visas här)

BEGIN:VEVENT

(händelseinformation)

END:VEVENT

BEGIN:VEVENT

(händelseinformation)

END:VEVENT

END:VCALENDAR

Felsökning

Få hjälp att lösa problem med att importera.

Relaterade artiklar