Uvoz dogodkov v Google Koledar

Dogodke iz različnih aplikacij za koledar ali Googla Računa lahko prenesete v Google Koledar.

Opomba: upoštevajte, da gostje za dogodek niso uvoženi, kadar uvozite posamezni dogodek.

1. korak: izvoz dogodkov

Najprej dogodke izvozite kot datoteko, ki jo je mogoče uvoziti v Googl. Izberite eno od teh možnosti:

Izvoz iz druge aplikacije za koledar

Večina aplikacij za koledar, na primer Outlook Calendar ali Apple Calendar, omogoča izvoz dogodkov.

 1. Odprite aplikacijo za koledar, v kateri so trenutno shranjeni vaši dogodki. To je pogosto lažje izvesti v namiznem računalniku kot v telefonu ali tabličnem računalniku.
 2. Poiščite možnost Izvozi.
 3. Če imate na voljo izbiro med različnimi oblikami datoteke, izberite datoteko CSV. Če uporabljate Applovo napravo, izberite vCard.

Če potrebujete dodatno pomoč, odprite cente za pomoč za ustrezno aplikacijo za koledar ali poskusite pri iskanju uporabiti izraz izvoz koledarja.

Datoteka bo v računalniku shranjena na mesto, na katerega se običajno shranijo prenesene datoteke, ali na mesto, ki ga izberete pri shranjevanju. Ko končate s tem, se pomaknite na naslednji razdelek, v katerem so navodila za uvoz koledarja.

Izvoz iz drugega Google Računa

Če imate več Google Računov, lahko iz enega od njih izvozite koledarje in jih nato uvozite v drug .

 1. V računalniku se prijavite v Google Račun, iz katerega želite izvoziti koledar. Izvoz lahko izvedete samo v namiznem računalniku, medtem ko v telefonu ali tabličnem računalniku to ni mogoče.
 2. Upoštevajte navodila za izvoz koledarja. V računalnik prenesite datoteko ICS.
 3. Prijavite v Google Račun, v katerega želite uvoziti koledar.
 4. Navodila za uvoz so na voljo v naslednjem koraku.

Opomba glede sinhronizacije: uvoženi dogodki ne bodo več sinhronizirani med vašima računoma. Če želite, da so koledarji sinhronizirani, ne izvozite dogodkov, ampak raje dajte koledar v skupno rabo z drugim računom.

2. korak: uvoz dogodkov v Google Koledar

Ko je izvoz dogodkov končan, jih lahko uvozite v Google Koledar.

 1. V računalniku odprite Google Koledar. Opomba: uvoz lahko izvedete samo iz namiznega računalnika, medtem ko iz telefona ali tabličnega računalnika to ni mogoče.
 2. V zgornjem desnem kotu kliknite ikono nastavitev Nastavitve in nato Nastavitve.
 3. Kliknite Uvozi/izvozi.
 4. Kliknite Izberi datoteko iz računalnika in izberite datoteko, ki ste jo izvozili. Datoteka mora imeti končnico »ics« ali »csv«.
 5.  Izberite koledar, v katerega želite dodati uvožene dogodke. Dogodki se privzeto uvozijo v glavni koledar.
 6. Kliknite Uvozi.

Če uporabljate datoteko ZIP, jo poiščite v računalniku in jo odprite. Prikazane bodo datoteke ICS za vsak posamezni koledar. Ekstrahirajte posamezne datoteke ICS iz datoteke ZIP in jih uvozite vsako posebej.

Opomba: če dogodke uvozite iz datotek CSV, ponavljajoči dogodki morda ne bodo prikazani, ampak bodo v koledar vključeni kot niz enkratnih dogodkov.

Dodatno: ustvarjanje ali urejanje datotek CSV ali iCal pred uvozom

Ustvarjanje ali urejanje datoteke CSV

Datoteke CSV (angl. Comma Separated Values) lahko uvozite v Google Koledar. Če pride pri uvozu datoteke CSV do napake, jo lahko morda odpravite sami tako, da popravite oblikovanje.

 1. Odprite obstoječo datoteko CSV ali ustvarite novo z urejevalnikom preglednic, na primer z Google Preglednicami.
 2. Prva vrstica preglednice bo vključevala glave, kot sta Subject in Start Date. Glave morajo biti v angleščini. Seznam pravilnih glav je na voljo spodaj.
 3. Vsak vrstica pod glavami predstavlja posamezni dogodek. Na primer:
  Subject Start date Start time
  Zaključni izpit 05/30/2020 10:00 AM
 4. Ko končate, datoteko shranite kot datoteko .csv. Nato lahko datoteko uvozite v Google Koledar in si pri tem pomagate z navodili v zgornjem razdelku.

Oblikovanje glav in dogodkov v datotekah CSV

Potrebni sta le prvi glavi s spodnjega seznama, medtem ko je uporaba drugih glaizbirna.

Pomembno: glave morajo biti v angleščini, kot je prikazano spodaj. Če kateri koli podatki dogodka vsebujejo vejice (kot je prikazano v primeru lokacije spodaj), lahko take vejice vključite tako, da jih vstavite med narekovaja.

 • Subject
  Ime dogodka, obvezno.
  Primer: Zaključni izpit
 • Start Date
  Prvi dan dogodka, obvezno.
  Primer: 05/30/2020
 • Start Time
  Čas začetka dogod.
  Primer: 10:00 AM
 • End Date
  Zadnji dan dogodka.
  Primer: 05/30/2020
 • End Time
  Čas konca dogodka.
  Primer: 1:00 PM
 • All Day Event
  Podatek, ali gre za celodnevni dogodek. Če je celodnevni dogodek, vnesite True; če ni celodnevni dogodek, vnesite False.
  Primer: False
 • Description
  Opis dogodka ali opombe o njem.
  Primer: 50 vprašanj z izbirnimi odgovori in dve vprašanji z esejskima odgovoroma.
 • Location
  Lokacija dogodka.
  Primer: "FF, Aškerčeva 2"
 • Private
  Podatek, ali naj bo dogodek označen kot zaseben. Če je zasebni dogodek, vnesite True; če ni zasebni dogodek, vnesite False.
  Primer: True

Na podlagi zgornji primerov bi bil ustvarjen dogodek »Zaključni izpit«, 30. maja 2020, od 10.00 do 13.00. Lokacija dogodka bi bila »FF, Aškerčeva 2«, v opisu bi bilo besedilo »50 vprašanj z izbirnimi odgovori in dve vprašanji z esejskima odgovoroma«, poleg tega pa bi dogodek bil zaseben.

Ustvarjanje ali urejanje datoteke ICAL

Datoteke iCalendar so standardna oblika koledarjev, ki se uporablja za prenos podatkov koledarjev. Če pride pri uvozu datoteke iCAL (»ics«) do napake, jo lahko morda odpravite sami tako, da popravite oblikovanje.

 1. Odprite obstoječo datoteko ICAL ali ustvarite novo. Pri tem je treba uporabiti aplikacijo za urejanje besedila, v kateri je mogoče shraniti datoteke iCalendar.
 2. Oblikujte datoteko v skladu s spodnjimi navodili. Datoteko ICAL lahko izvozite iz Google Koledarja in jo uporabite kot vzorec.
 3. Ko končate, datoteko shranite kot datoteko iCalendar (»ics«).

Oblikovanje datotek iCalendar

V prvi vrstici datoteke iCalendar mora biti vedno glava BEGIN:VCALENDAR. Slediti ji morajo drugi podatki za glavo, vključno s podatkoma VERSION:2.0 in "PRODID:<[enter ID information here]>". Zadnja vrstica datoteke mora biti noga END:VCALENDAR. Med vrstico z glavo in vrstico z nogo se vnesejo podatki o vseh dogodkih v koledarju. Vsak dogodek je tako umeščen med vrstici BEGIN:VEVENT in END:VEVENT.

Kadar je treba datoteko iCalendar urejati ročno, preverite, ali posamezne datoteke vsebujejo glavno in nogo. Če niste prepričani, kje se konča glava, preprosto kopirajte besedilo in ga prilepite na območje, ki sega do prve vrstice nad vrstico BEGIN:VEVENT, v kateri je meja med koncem glave in začetkom podatkov dogodka.

Spodaj si lahko ogledate, kako izgleda datoteka iCalendar. Pri tem upoštevajte, da lahko datoteka iCalendar vsebuje tudi druge podatke in da so navedeni le deli, ki jih mora taka datoteka obvezno vsebovati.

BEGIN:VCALENDAR

VERSION:2.0

PRODID:< [enter ID information here] >

(tukaj se vnesejo ostali podatki za glavo)

BEGIN:VEVENT

(podrobnosti dogodka)

END:VEVENT

BEGIN:VEVENT

(podrobnosti dogodka)

END:VEVENT

END:VCALENDAR

Odpravljanje težav

Poiščite pomoč za odpravljanje težav z uvozom.

Sorodni članki