Import udalostí do Kalendára Google

Do Kalendára Google môžete prenášať svoje udalosti z inej aplikácie kalendára alebo účtu Google.

Keď importujete udalosť, jej hostia a údaje o videohovore sa neimportujú.

1. krok: export udalostí

Najprv svoje udalosti exportujte ako súbor, ktorý môžete importovať do Googlu. Vyberte jednu z týchto možností:

Export z inej aplikácie kalendára

Udalosti môžete exportovať vo väčšine aplikácií kalendára, ako je napríklad Kalendár programu Outlook alebo Kalendár Apple.

 1. Otvorte aplikáciu kalendára, v ktorej máte momentálne uložené svoje udalosti. V mnohých prípadoch je to ľahšie v počítač než v telefóne alebo tablete.
 2. Nájdite možnosť Exportovať.
 3. Ak máte možnosť vybrať z rôznych formátov súboru, zvoľte CSV. Ak používate zariadenie Apple, vyberte vCard.

Ďalšiu pomoc získate vyhľadávaním v centre pomoci aplikácie kalendára, prípadne skúste vyhľadať výraz Exportovať kalendár.

Súbor sa vo vašom počítači uloží na mieste, kde sa vám zvyčajne ukladajú stiahnuté súbory, alebo na mieste., ktoré zvolíte pri ukladaní. Teraz môžete prejsť na ďalšiu časť a importovať kalendár.

Export z iného účtu Google
Ak máte viaceré účty Google, môžete kalendáre exportovať z jedného účtu a importovať ich do druhého.
 1. Prihláste sa v počítači do účtu Google, z ktorého chcete exportovať. Exportovať môžete iba z počítača, v telefóne ani tablete to nie je možné.
 2. Postupujte podľa pokynov na export kalendára. Budete si musieť do počítača stiahnuť súbor ICS.
 3. Prihláste sa do účtu Google, do ktorého chcete importovať.
 4. Ak chcete zistiť, ako importovať, pokračujte ďalším krokom.
Tip: Importované udalosti nezostanú synchronizované medzi vašimi dvomi účtami. Ak chcete, aby sa kalendáre synchronizovali, namiesto exportovania udalostí musíte zdieľať svoj kalendár s druhým účtom.

2. krok: import udalostí do Kalendára Google

Udalosti môžete po exporte importovať do Kalendára Google. Môžete importovať súbory ICS and CSV v počítači. 

 1. Otvorte Kalendár Google.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia a potom Nastavenia.
 3. Kliknite vľavo na Import a export.
 4. Kliknite na Vyberte súbor z počítača a zvoľte súbor, ktorý ste exportovali. Súbor by mal mať príponu ICS alebo CSV.
 5.  Vyberte kalendár, do ktorého chcete pridať importované udalosti. Predvolene sa udalosti importujú do vášho primárneho kalendára.
 6. Kliknite na Importovať.

Ak máte súbor ZIP, nájdite ho v počítači a otvorte ho. Zobrazia sa súbory ICS vašich jednotlivých kalendárov. Rozbaľte jednotlivé súbory ICS zo súboru ZIP a po jednom ich importujte.

Ak importujete zo súboru CSV opakované udalosti, nemusia sa zobraziť ako opakované. Vo vašom kalendári sa zobrazia ako rad jednorazových udalostí.

Pokročilé: Vytvorenie alebo úprava súborov CSV alebo iCal pred importom

Vytvorenie alebo úprava súboru CSV

Do Kalendára Google môžete importovať súbory CSV (formát s hodnotami oddelenými čiarkou). Ak sa vám pri importovaní súboru CSV zobrazí chyba, možno budete môcť opraviť formátovanie.

 1. Otvorte existujúci súbor CSV alebo vytvorte nový pomocou editora tabuliek, ako sú napríklad Tabuľky Google.
 2. Prvý riadok tabuľky bude obsahovať hlavičky, napríklad Predmet a Dátum začiatku. Hlavičky musia byť v angličtine. V zozname nižšie si pozriite správne hlavičky.
 3. Každý riadok pod riadkom hlavičky predstavuje udalosť. Príklad:
  Subject Start date Start time
  Záverečná skúška 05/30/2020 10:00 AM
 4. Po dokončení súbor uložte vo formáte CSV. Môžete ho potom importovať do Kalendára Google podľa pokynov uvedených vyššie.

Formátovanie hlavičiek a udalostí v súboroch CSV

Musíte zadať iba prvé dve hlavičky v tomto zozname, ostatné sú nepovinné.

Dôležité: Hlavičky musia byť v angličtine, ako sa uvádza nižšie. Ak podrobnosti ktorejkoľvek udalosti obsahujú čiarky (ako v uvedenom príklade miesta), môžete ich zahrnúť uzavretím textu do úvodzoviek.

 • Subject
  Názov udalosti (povinné).
  Príklad: Záverečná skúška
 • Start Date
  Prvý deň udalosti (povinné).
  Príklad: 05/30/2020
 • Start Time
  Čas začatia udalosti.
  Príklad: 10:00 AM
 • End Date
  Posledný deň udalosti.
  Príklad: 05/30/2020
 • End Time
  Čas ukončenia udalosti.
  Príklad: 1:00 PM
 • All Day Event
  Uvádza, či je udalosť celodenná. Ak je celodenná, zadajte True. V opačnom prípade zadajte False.
  Príklad: False
 • Description
  Popis alebo poznámky o udalosti.
  Príklad: 50 otázok s viacerými odpoveďami a dve otázky s voľnou odpoveďou 
 • Location
  Miesto udalosti.
  Príklad: „FFUK, učebňa 614“
 • Private
  Uvádza, či sa má udalosť označiť ako súkromná. Ak je súkromná, zadajte True. V opačnom prípade zadajte False.
  Príklad: True

Príklady vyššie by vytvorili udalosť „Záverečná skúška“ s dátumom konania 30. mája 2020 od 10:00 do 13:00. Miesto by bolo „FFUK, učebňa 614“, popis by bol „50 otázok s viacerými odpoveďami a dve otázky s voľnou odpoveďou“ a udalosť by bola súkromná.

Vytvorenie alebo úprava súboru iCalendar

Súbory iCalendar predstavujú štandardný formát kalendára používaný na prenos dát kalendárov. Ak sa vám pri importovaní súboru iCalendar (ICS) zobrazí chyba, možno budete môcť opraviť formátovanie.
 1. Otvorte súbor ICS alebo vytvorte nový. Budete potrebovať textový editor, ktorý dokáže ukladať súbory ICS.
 2. Formátujte súbor podľa pokynov nižšie. Súbor ICS môžete exportovať z Kalendára Google a použiť ako príklad.
 3. Potom ho uložte ako súbor ICS.

Formátovanie súborov iCalendar

Prvý riadok v súbore iCalendar musí byť vždy hlavička BEGIN:VCALENDAR. Za ním musia nasledovať ďalšie údaje hlavičky vrátane VERSION:2.0„PRODID:<[tu zadajte identifikačné údaje]>“. Posledný riadok súboru musí byť päta END:VCALENDAR. Do obdobia medzi dátumami v týchto riadkoch sa zadávajú všetky udalosti v kalendári. Každá udalosť musí byť medzi riadkami BEGIN:VEVENTEND:VEVENT.

Ak potrebujete manuálne upraviť súbor iCalendar, skontrolujte, či každý súbor obsahuje hlavičku aj pätu. Ak nemáte istotu, kde sa končí hlavička, stačí skopírovať a prilepiť text až po jeden riadok nad BEGIN:VEVENT, čo je miesto, kde sa končí hlavička a začína sa udalosť.

Súbor iCalendar vyzerá nasledovne. Môže obsahovať aj ďalšie informácie, ale uvedené údaje sú povinné.

BEGIN:VCALENDAR

VERSION:2.0

PRODID:< [enter ID information here] >

(alebo sa tu uvedú iné údaje hlavičky)

BEGIN:VEVENT

(podrobnosti udalosti)

END:VEVENT

BEGIN:VEVENT

(podrobnosti udalosti)

END:VEVENT

END:VCALENDAR

Riešenie problémov

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka