Importowanie wydarzeń do Kalendarza Google

Do Kalendarza Google możesz przenieść wydarzenia z innej aplikacji kalendarza lub z konta Google.

Uwaga: lista gości nie jest importowana razem z wydarzeniem.

Krok 1: eksportowanie wydarzeń

Najpierw wyeksportuj swoje wydarzenia do pliku, który potem zaimportujesz do Google. Wybierz jedną z tych opcji:

Eksport z innej aplikacji kalendarza

Większość aplikacji kalendarza, np. kalendarz Outlooka lub kalendarz Apple, pozwala wyeksportować wydarzenia.

 1. Otwórz aplikację kalendarza, w której są zapisane Twoje wydarzenia. Zwykle łatwiej jest to zrobić w komputerze niż w telefonie lub tablecie.
 2. Poszukaj opcji Eksport.
 3. Jeśli masz możliwość wyboru spośród różnych formatów plików, wybierz CSV. Jeśli korzystasz z urządzenia Apple, wybierz vCard.

Aby uzyskać więcej informacji, szukaj w centrum pomocy odpowiedniej aplikacji kalendarza lub spróbuj użyć słów kluczowych eksport kalendarza.

Plik zostanie zapisany na komputerze, w miejscu, gdzie zwykle zapisywane są pobrane pliki lub miejscu, które wybierzesz podczas zapisywania. Teraz możesz przejść do kolejnego sposobu importowania kalendarza.

Eksport z innego konta Google

Jeśli masz więcej niż jedno konto Google, możesz wyeksportować swoje kalendarze z jednego konta i zaimportować je do innego.

 1. Na komputerze zaloguj się na konto Google, z którego chcesz eksportować dane. Eksport możesz wykonać tylko na komputerze, nie jest to możliwe na telefonie ani na tablecie.
 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na temat eksportu kalendarza. Musisz pobrać plik ICS na komputer.
 3. Zaloguj się na konto Google, na które chcesz zaimportować wydarzenia.
 4. Aby dowiedzieć się, jak importować, przejdź do kolejnego kroku.

Uwaga do synchronizacji: importowane wydarzenia nie będą synchronizowane między Twoimi dwoma kontami. Jeśli chcesz zsynchronizować kalendarze, musisz udostępnić swój kalendarz na inne konto zamiast eksportować wydarzenia.

Krok 2: importowanie wydarzeń do Kalendarza Google

Po wyeksportowaniu wydarzeń możesz zaimportować je do Kalendarza Google.

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze. Uwaga: import możesz wykonać tylko na komputerze, nie jest to możliwe na telefonie ani na tablecie.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Importuj/eksportuj.
 4. Kliknij Wybierz plik z komputera i wybierz wyeksportowany wcześniej plik. Nazwa pliku powinna mieć na końcu „ics” lub „csv”.
 5.  Wybierz kalendarz, do którego chcesz dodać zaimportowane wydarzenia. Domyślnie wydarzenia są importowane do kalendarza głównego.
 6. Kliknij Importuj.

Jeśli korzystasz z pliku ZIP, wyszukaj go na komputerze i rozpakuj. Zobaczysz pliki ICS odpowiadające poszczególnym kalendarzom. Importuj pojedynczo poszczególne pliki ICS pochodzące z rozpakowanego pliku ZIP.

Uwaga: po zaimportowaniu z pliku CSV powtarzające się wydarzenia mogą nie być wyświetlane jako takie, ale jako seria wydarzeń jednorazowych.

Zaawansowane: tworzenie i edytowanie plików CSV lub iCal przed importem

Tworzenie i edytowanie pliku CSV

Pliki CSV (wartości rozdzielane przecinkami) możesz importować do Kalendarza Google. Jeśli podczas importowania pliku CSV pojawi się błąd, prawdopodobnie będzie możliwość naprawy formatowania.

 1. Otwórz istniejący plik CSV lub utwórz nowy z użyciem edytora arkuszy kalkulacyjnych, np. Arkuszy Google.
 2. Pierwszy wiersz arkusza kalkulacyjnego będzie zawierał nagłówki, np. Subject i Start Date. Nagłówki muszą być w języku angielskim. Poprawne nagłówki prezentujemy na liście poniżej.
 3. Wiersze znajdujące się pod wierszem nagłówka reprezentują wydarzenia. Zobacz przykład:
  Subject Start date Start time
  Egzamin końcowy 05/30/2020 10:00 AM
 4. Kiedy skończysz, zapisz plik z rozszerzeniem .csv. Następnie możesz zaimportować plik do Kalendarza Google, postępując według podanych wcześniej wskazówek.

Formatowanie nagłówków i wydarzeń w plikach CSV

Wymagane są tylko dwa pierwsze nagłówki z wymienionych niżej, pozostałe są opcjonalne.

Ważne: nagłówki muszą być w języku angielskim, jak w poniższym przykładzie. Jeżeli w jakichkolwiek danych wydarzenia występują przecinki (w przykładzie poniżej: miejsce wydarzenia), możesz uwzględnić je za pomocą cudzysłowów.

 • Subject
  Nazwa wydarzenia, wymagana.
  Przykład: Egzamin końcowy
 • Start Date
  Pierwszy dzień wydarzenia, wymagany.
  Przykład: 05/30/2020
 • Start Time
  Czas rozpoczęcia wydarzenia.
  Przykład: 10:00 AM
 • End Date
  Ostatni dzień wydarzenia.
  Przykład: 05/30/2020
 • End Time
  Czas zakończenia wydarzenia.
  Przykład: 1:00 PM
 • All Day Event
  Określa, czy wydarzenie jest całodniowe. Wpisz True, jeśli jest całodniowe lub False, jeśli nie jest.
  Przykład: False
 • Description
  Opis wydarzenia lub notatki na jego temat.
  Przykład: 50 pytań wielokrotnego wyboru i dwa pytania otwarte 
 • Location
  Miejsce wydarzenia.
  Przykład: „Kraków, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24”
 • Private
  Określa, czy wydarzenie ma być oznaczone jako prywatne. Wpisz True, jeśli jest prywatne lub False, jeśli nie jest.
  Przykład: True

Na podstawie przykładowych danych zostanie utworzone wydarzenie „Egzamin końcowy” 30 maja 2020 roku między 10:00 a 13:00. Miejscem wydarzenia będzie Kraków, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24. Opis: „50 pytań wielokrotnego wyboru i dwa pytania otwarte”. Jest to wydarzenie prywatne.

Tworzenie lub edytowanie pliku ICAL

Format iCalendar to standardowy format kalendarza używany do przenoszenia danych kalendarza. Jeśli podczas importowania pliku iCAL („ics”) pojawi się błąd, prawdopodobnie będzie możlliwość naprawy formatowania.

 1. Otwórz istniejący plik ICAL lub utwórz nowy. Musisz użyć aplikacji do edycji tekstu, w której można zapisywać pliki iCalendar.
 2. Sformatuj plik zgodnie z poniższymi wytycznymi. Możesz wyeksportować plik ICAL z Kalendarza Google i użyć go jako przykład.
 3. Kiedy skończysz, zapisz plik w formacie iCalendar (plik .ics).

Formatowanie plików iCalendar

Pierwszą linią w pliku iCalendar musi być nagłówek BEGIN:VCALENDAR. Po nim muszą nastąpić inne dane nagłówka, w tym VERSION:2.0 i „PRODID:<[enter ID information here]>”. Ostatnią linią w pliku musi być stopka END:VCALENDAR. Pomiędzy tymi liniami podawane są wszystkie wydarzenia z kalendarza. Każde wydarzenie musi być ujęte między wierszem BEGIN:VEVENT a END:VEVENT.

Jeśli musisz edytować plik iCalendar ręcznie, upewnij się, że zawiera nagłówek i stopkę. Jeśli nie wiesz, gdzie kończy się nagłówek, po prostu skopiuj i wklej tekst od góry z obszaru sięgającego jedną linię powyżej BEGIN:VEVENT, gdzie kończy się nagłówek i zaczynają dane wydarzenia.

Oto wygląd przykładowego pliku iCalendar. Plik iCalendar może zawierać dużo więcej informacji; te które uwzględniliśmy są obowiązkowe.

BEGIN:VCALENDAR

VERSION:2.0

PRODID:< [enter ID information here] >

(w tym miejscu wprowadzane są inne dane nagłówka)

BEGIN:VEVENT

(szczegóły wydarzenia)

END:VEVENT

BEGIN:VEVENT

(szczegóły wydarzenia)

END:VEVENT

END:VCALENDAR

Rozwiązywanie problemów

Pomoc w rozwiązywaniu problemów z importem.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?