Importér aktiviteter til Google Kalender

Du kan overføre aktiviteter fra et annet kalenderprogram eller en annen Google-konto til Google Kalender.

Når du importerer en aktivitet, blir ikke informasjon om gjestene eller konferansen tatt med.

Trinn 1: Eksportér aktivitetene

Først må aktiviteten eksporteres som en fil som kan importeres til Google Kalender. Velg ett av disse alternativene:

Eksportér fra et annet kalenderprogram

Du kan eksportere aktivitetene dine fra de fleste kalenderprogrammer, som Microsoft Outlook eller Apple Kalender.

 1. Åpne kalenderprogrammet der aktivitetene dine er lagret. Det er ofte enklere fra en datamaskin enn fra en telefon eller et nettbrett.
 2. Se etter et Eksport-alternativ.
 3. Hvis du blir bedt om å velge mellom forskjellige filformater, velger du CSV. Hvis du bruker en Apple-enhet, velger du vCard.

Hvis du trenger mer hjelp, kan du se i brukerstøtten for kalenderprogrammet, eller du kan prøve å bruke ordene eksportér kalender i søket ditt.

Filen lagres der filer vanligvis lastes ned på datamaskinen din, eller i mappen du valgte da du begynte lagringen. Nå kan du gå videre til neste trinn for å importere kalenderen din.

Eksportér fra en annen Google-konto
Hvis du har flere Google-kontoer, kan du eksportere kalendere fra én konto til en annen.
 1. På datamaskinen logger du på Google-kontoen du vil eksportere fra. Du kan bare eksportere med en datamaskin, ikke med en telefon eller et nettbrett.
 2. Følg veiledningen for eksport av kalendere. Du må laste ned en ICS-fil til datamaskinen din.
 3. Logg på Google-kontoen du vil importere til.
 4. I neste trinn finner du ut hvordan du importerer.
Tips: Importerte aktiviteter synkroniseres ikke mellom de to kontoene dine. Hvis du vil at kalenderne dine skal være synkroniserte, må du dele kalenderen med den andre kontoen i stedet for å eksportere aktivitetene dine.

Trinn 2: Importér aktivitetene til Google Kalender

Når du har eksportert aktivitetene dine, kan du importere dem til Google Kalender. Du kan importere ICS- og CSV-filer med en datamaskin. 

 1. Åpne Google Kalender.
 2. Øverst til høyre klikker du på Innstillinger og så Innstillinger.
 3. Klikk på Importér og eksportér i menyen på venstre side.
 4. Klikk på Velg en fil fra datamaskinen din, og velg filen du eksporterte. Sjekk at filetternavnet er «ics» eller «csv».
 5.  Velg kalenderen de importerte aktivitetene skal legges til i. Som standard blir aktivitetene importert til hovedkalenderen din.
 6. Klikk på Importér.

Hvis du har en ZIP-fil, finner du den på datamaskinen og åpner den. Her finner du ICS-filene til hver av kalenderne dine. Pakk ut enkeltfilene i ZIP-filen, og importér ICS-filene hver for seg.

Når du importerer gjentakende hendelser fra en CSV-fil, kan det hende at de i stedet vises som en rekke engangsaktiviteter i kalenderen din.

Avansert: Opprett eller rediger CSV- eller iCal-filer før du importerer dem

Opprett eller rediger CSV-filer

Du kan importere CSV-filer («Comma Separated Values», filer med kommadelte verdier) til Google Kalender. Hvis du får en feilmelding når du importerer en CSV-fil, kan det hende at du kan reparere formateringen.

 1. Åpne en eksisterende CSV-fil eller opprett en ny fil ved hjelp av et regnearkprogram, for eksempel Google Regneark.
 2. Den første raden i regnearket ditt inkluderer topptekster som f.eks. Subject og Start Date. Topptekstene må være på engelsk. Nedenfor ser du en liste med korrekte topptekster.
 3. Hver rad under topptekstraden representerer en aktivitet. Eksempel:
  Subject Start date Start time
  Eksamen 05/30/2020 10:00 AM
 4. Når du er ferdig, lagrer du filen som en CSV-fil. Deretter kan du følge veiledningen ovenfor for å importere filen til Google Kalender.

Formatér topptekster og aktiviteter i CSV-filer

Bare de to første overskriftene i denne listen er obligatoriske – de andre er valgfrie.

Viktig: Topptekstene må være på engelsk, som vist nedenfor. Eventuelle opplysninger som inneholder komma (som i stedseksempelet nedenfor), kan inkluderes ved å bruke anførselstegn rundt teksten.

 • Subject
  Navnet på aktiviteten – obligatorisk.
  Eksempel: Eksamen
 • Start Date
  Første dag av aktiviteten – obligatorisk.
  Eksempel: 05/30/2020
 • Start Time
  Starttidspunktet for aktiviteten.
  Eksempel: 10:00 AM
 • End Date
  Siste dag av aktiviteten.
  Eksempel: 05/30/2020
 • End Time
  Sluttidspunktet for aktiviteten.
  Eksempel: 1:00 PM
 • All Day Event
  Om det er en heldagsaktivitet. Angi True hvis det er en heldagsaktivitet, og False hvis det ikke er det.
  Eksempel: False
 • Description
  Beskrivelse av eller kommentarer om aktiviteten.
  Eksempel: Femti flervalgsspørsmål og to essayspørsmål 
 • Location
  Stedet for aktiviteten.
  Eksempel: «Foredragssalen, høgskolen»
 • Private
  Om aktiviteten skal merkes som privat. Angi True hvis aktiviteten er privat, eller False hvis den ikke er det.
  Eksempel: True

I dette eksemplet opprettes aktiviteten «Eksamen» den 30. mai 2020 fra kl. 10.00 til kl. 13.00. Stedet er «Foredragssalen, høgskolen», beskrivelsen er «Femti flervalgsspørsmål og to essayspørsmål», og aktiviteten er privat.

Opprett eller rediger iCalendar-filer

iCalendar-filer er et standard kalenderformat som brukes til å overføre kalenderdata. Hvis du får en feilmelding når du importerer en iCalendar-fil (med filetternavnet «ics»), kan det hende at du kan reparere formateringen.
 1. Åpne en ICS-fil, eller opprett en ny. Du må bruke et tekstredigeringsprogram som kan lagre ICS-filer.
 2. Formatér filen din i henhold til veiledningen nedenfor. Du kan eksportere en ICS-fil fra Google Kalender som en mal du kan følge.
 3. Når du er ferdig, lagrer du filen som ICS-fil.

Formatér iCalendar-filer

Den første linjen i en iCalendar-fil må alltid være toppteksten BEGIN:VCALENDAR. Deretter må det følge annen topptekstinformasjon, blant annet VERSION:2.0 og "PRODID:<[angi ID-informasjon her]>". Den siste linjen i filen må være bunnteksten END:VCALENDAR. Mellom disse linjene angis alle aktivitetene i kalenderen. Hver aktivitet må være mellom linjene BEGIN:VEVENT og END:VEVENT.

Hvis du trenger å redigere en iCalendar-fil manuelt, må du sørge for at hver fil inneholder toppteksten og bunnteksten. Hvis du ikke er sikker på hvor toppteksten din slutter, skal du bare kopiere og lime inn teksten frem til den er én linje over BEGIN:VEVENT, som er stedet toppteksten din slutter og aktivitetsdataene dine begynner.

Nedenfor ser du hvordan en iCalendar-fil ser ut. En iCalendar-fil kan også inneholde mer informasjon, men dette er de obligatoriske delene.

BEGIN:VCALENDAR

VERSION:2.0

PRODID:< [enter ID information here] >

(annen topptekstinformasjon følger her)

BEGIN:VEVENT

(informasjon om aktiviteten)

END:VEVENT

BEGIN:VEVENT

(informasjon om aktiviteten)

END:VEVENT

END:VCALENDAR

Feilsøking

Beslektede ressurser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny