Afspraken importeren in Google Agenda

Je kunt je afspraken overbrengen naar Google Agenda vanuit een andere agenda-app of een ander Google-account.

Opmerking: Wanneer je een afspraak importeert, worden de gasten voor die afspraak niet geïmporteerd.

Stap 1: Afspraken exporteren

Je exporteert eerst de afspraken als bestand dat je kunt importeren in Google. Kies een van deze opties:

Exporteren uit een andere agenda-app

In de meeste agenda-apps, zoals Outlook Agenda of Apple Agenda, kun je afspraken exporteren.

 1. Open de agenda-app waar je afspraken momenteel zijn opgeslagen. Het is meestal eenvoudiger om dit te doen op een computer dan op een telefoon of tablet.
 2. Zoek een optie voor Exporteren.
 3. Als je de optie krijgt om uit verschillende bestandsindelingen te kiezen, kies je CSV. Als je een Apple-apparaat gebruikt, kies je vCard.

Kijk voor meer hulp in het Helpcentrum van je agenda-app of gebruik de woorden agenda exporteren in je zoekopdracht.

Het bestand wordt opgeslagen op je computer op de locatie waar downloads over het algemeen worden opgeslagen of op de locatie die je bij het opslaan hebt gekozen. Nu kun je verdergaan naar de volgende sectie om je agenda te importeren.

Exporteren uit een andere Google-account

Als je meer dan één Google-account hebt, kun je je agenda's exporteren uit je ene account en importeren in het andere account.

 1. Log op een computer in op het Google-account waaruit je wilt exporteren. Je kunt alleen exporteren vanaf een computer, niet vanaf een telefoon of tablet.
 2. Volg de instructies voor het exporteren van je agenda. Je moet een ICS-bestand downloaden naar je computer.
 3. Log in op het Google-account waarin je wilt importeren.
 4. Bekijk de volgende stap voor meer informatie over importeren.

Opmerking over synchroniseren: Geïmporteerde afspraken blijven niet gesynchroniseerd tussen je twee accounts. Als je je agenda's wilt synchroniseren, moet je je agenda delen met het andere account in plaats van je afspraken exporteren.

Stap 2: Afspraken importeren in Google Agenda

Nadat je je afspraken hebt geëxporteerd, kun je ze importeren in Google Agenda

 1. Open Google Agenda op een computer. Je kunt alleen importeren vanaf een computer, niet vanaf een telefoon of tablet.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Instellingen Instellingen en dan Instellingen.
 3. Klik op Importeren en exporteren.
 4. Klik op Selecteer een bestand op je computer en selecteer het bestand dat je hebt geëxporteerd. De bestandsnaam moet eindigen op '.ics' of '.csv'.
 5.  Kies de agenda waaraan je de geïmporteerde afspraken wilt toevoegen. Afspraken worden standaard geïmporteerd in je primaire agenda.
 6. Klik op Importeren.

Als je een zip-bestand gebruikt, zoek je dat bestand op je computer en open je het. Je ziet ICS-bestanden voor elke agenda. Haal de afzonderlijke bestanden uit het zip-bestand en importeer elk ICS-bestand afzonderlijk.

Opmerking: Terugkerende afspraken worden niet op die manier weergegeven als je ze importeert uit een CSV-bestand, maar worden in je agenda weergegeven als reeks eenmalige afspraken.

Geavanceerd: CSV- of iCal-bestanden maken of bewerken vóór het importeren

Opmerking: Sommige Nederlandstalige spreadsheetprogramma's gebruiken puntkomma's in plaats van komma's. Dit kan voor problemen zorgen als je bestanden importeert naar Google Agenda. Leer hoe je instellingen voor Lijstscheidingstekens kunt aanpassen op Windows.

Een CSV-bestand maken of bewerken

Je kunt CSV-bestanden (CSV staat voor 'Comma Separated Values') importeren in Google Agenda. Als je een foutmelding krijgt tijdens het importeren van een CSV-bestand, kun je de indeling mogelijk herstellen.

 1. Open een bestaand CSV-bestand of maak een nieuw bestand met behulp van een spreadsheet-editor, zoals Google Spreadsheets.
 2. De eerste regel van de spreadsheet bevat kopteksten, zoals Subject (Onderwerp) en Start Date (Startdatum). De kopteksten moeten in het Engels zijn. Zie onderstaande lijst voor de juiste kopteksten.
 3. Elke rij onder de koptekstrij staat voor een afspraak. Bijvoorbeeld:
  Subject Start date Start time
  Laatste tentamen 05/30/2020 10:00 AM
 4. Als je klaar bent, sla je het bestand op als CSV-bestand. Je kunt het bestand nu importeren in Google Agenda volgens de bovenstaande instructies.

Indeling van kopteksten en afspraken in CSV-bestanden

Alleen de eerste twee kopteksten in deze lijst zijn verplicht, de rest is optioneel.

Belangrijk: De kopteksten moeten in het Engels zijn, zoals hieronder weergegeven. Als een afspraak komma's bevat (zoals in het voorbeeld voor locatie hieronder), kun je deze opnemen door aanhalingstekens om de tekst te plaatsen.

 • Subject
  De naam van de afspraak, verplicht.
  Voorbeeld: Laatste tentamen
 • Start Date
  De eerste dag van de afspraak, verplicht.
  Voorbeeld: 05/30/2020
 • Start Time
  De tijd waarop de afspraak begint.
  Voorbeeld: 10:00 AM
 • End Date
  De laatste dag van de afspraak.
  Voo: 05/30/2020
 • End Time
  De tijd waarop de afspraak is afgelopen.
  Voorbeeld: 1:00 PM
 • All Day Event
  Of de afspraak de hele dag duurt. Gebruik True als de afspraak de hele dag duurt en False als dat niet zo is.
  Voorbeeld: False
 • Description
  Beschrijving van of opmerkingen over de afspraak.
  Voorbeeld: 50 meerkeuzevragen en twee essayvragen 
 • Location
  De locatie van de afspraak.
  Voorbeeld: "UvA, IWO-Tentamenzaal Rood"
 • Private
  Of de afspraak moet worden gemarkeerd als privé Gebruik True als het een privé-afspraak is en False als dat niet zo is.
  Voorbeeld: True

Met de bovenstaande voorbeelden wordt de afspraak 'Laatste tentamen' gemaakt op 30 mei 2020 van 10.00 uur tot 13.00 uur. De locatie is 'UvA, IWO-Tentamenzaal Rood', de beschrijving is '50 meerkeuzevragen en twee essayvragen' en het is een privé-afspraak.

Een ICAL-bestand maken of bewerken

iCalender-bestanden zijn een standaard agenda-indeling die wordt gebruikt om agendagegevens over te dragen. Als je een foutmelding krijgt tijdens het importeren van een ICAL-bestand ('.ics'), kun je de indeling mogelijk herstellen.

 1. Open een bestaand ICAL-bestand of maak een nieuw bestand. Je moet een tekstverwerkings-app gebruiken waarmee iCalendar-bestanden kunnen worden opgeslagen.
 2. Deel het bestand in overeenkomstig de onderstaande richtlijnen. Je kunt een ICAL-bestand exporteren uit Google Agenda en als voorbeeld gebruiken.
 3. Als je klaar bent, sla je het bestand op als een iCalendar-bestand ('.ics').

iCalendar-bestanden indelen

De eerste regel in een iCalendar-bestand is altijd de koptekst BEGIN:VCALENDAR. Dit moet worden gevolgd door andere koptekstinformatie, waaronder VERSION:2.0 en "PRODID:<[voer hier ID-informatie in]>". De laatste regel van het bestand moet de eindtekst zijn: END:VCALENDAR. Tussen deze regels moeten alle afspraken in de agenda worden vermeld. Elke afspraak moet tussen de regels BEGIN:VEVENT en END:VEVENT liggen.

Als je een iCalendar-bestand handmatig moet bewerken, controleer dan of elk bestand de koptekst en de eindtekst bevat. Als je niet zeker weet waar je koptekst eindigt, kopieer en plak je de tekst tot één regel boven BEGIN:VEVENT. Hier eindigt je koptekst en beginnen de afspraakgegevens.

Zo ziet een iCalendar-bestand eruit. Een iCalendar-bestand kan ook meer informatie bevatten, maar dit is de vereiste informatie.

BEGIN:VCALENDAR

VERSION:2.0

PRODID:< [voer hier ID-informatie in] >

(overige koptekstinformatie komt hier)

BEGIN:VEVENT

(afspraakdetails)

END:VEVENT

BEGIN:VEVENT

(afspraakdetails)

END:VEVENT

END:VCALENDAR

Problemen oplossen

Hulp bij het oplossen van problemen bij importeren.

Gerelateerde artikelen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?