Importér begivenheder i Google Kalender

Du kan overføre dine begivenheder fra en anden kalenderapplikation eller en anden Google-konto til Google Kalender.

Bemærk! Når du importerer en begivenhed, bliver den pågældende begivenheds gæster ikke importeret.

Trin 1: Eksportér begivenheder

Start med at eksportere dine begivenheder som en fil, du kan importere i Google Kalender. Vælg en af disse valgmuligheder:

Eksportér fra en anden kalenderapplikation

I de fleste kalenderapplikationer, som for eksempel Outlook eller Apple Kalender, kan du eksportere dine begivenheder.

 1. Åbn den kalenderapplikation, hvor dine begivenheder aktuelt er gemt. Det er tit nemmere at gøre dette via en computer i stedet for en telefon eller en tablet.
 2. Find valgmuligheden til at eksportere.
 3. Hvis du har mulighed for at vælge mellem forskellige filformater, skal du vælge CSV. Hvis du bruger en Apple-enhed, skal du vælge vCard.

Hvis du har brug for hjælp, kan du tjekke din kalenderapplikations hjælpecenter eller bruge ordene eksportér kalender i din søgning.

Filen gemmes på din computer, hvor downloads normalt gemmes, eller på det sted, du vælger. Nu kan du gå videre til det næste afsnit for at importere din kalender.

Eksportér fra en anden Google-konto

Hvis du har mere end én Google-konto, kan du eksportere dine kalendere fra én konto og importere dem i en anden.

 1. Log ind på den Google-konto, du vil eksportere fra, via en computer. Du kan kun eksportere via en computer og ikke en telefon eller en tablet.
 2. Følg din kalenders vejledning til at eksportere. Du skal downloade en ICS-fil på din computer.
 3. Log ind på den Google-konto, hvor du vil importere.
 4. Se næste trin for at få flere oplysninger om, hvordan du importerer.

Bemærkning om synkronisering: Importerede begivenheder bliver ikke ved med at være synkroniserede på dine to konti. Hvis du vil synkronisere dine kalendere, skal du dele din kalender med den anden konto i stedet for at eksportere dine begivenheder.

Trin 2: Importér begivenheder i Google Kalender

Når du har eksporteret dine begivenheder, kan du importere dem i Google Kalender.

 1. Åbn Google Kalender på en computer. Bemærk! Du kan kun importere via en computer og ikke en telefon eller en tablet.
 2. Klik på Indstillinger Indstillinger øverst i højre hjørne og derefter Indstillinger.
 3. Klik på Importér og Eksportér.
 4. Klik på Vælg en fil på din computer, og vælg den fil, du har eksporteret. Filen skal slutte på "ics" eller "csv".
 5.  Vælg, hvilken kalender du vil føje de eksporterede begivenheder til. Begivenhederne importeres som standard til din primære kalender.
 6. Klik på Importér.

Hvis du bruger en ZIP-fil, skal du finde den på din computer og åbne den. Du kan se ICS-filer for hver af dine kalendere. Pak filerne i ZIP-filen ud enkeltvis, og importér ICS-filerne en efter en.

Bemærk! Gentagne begivenheder vises muligvis ikke på denne måde, hvis du importerer dem via en CSV-fil, men vises i din kalender som en serie af engangsbegivenheder.

Avanceret: Opret eller rediger CSV- eller iCal-filer inden importen

Opret eller rediger en CSV-fil

Du kan importere CSV-filer (kommaseparerede værdier) i Google Kalender. Hvis du får en fejlmeddelelse, mens du importerer en CSV-fil, kan du muligvis ændre formateringen.

 1. Åbn en eksisterende CSV-fil, eller opret en ny ved hjælp af et redigeringsprogram til regneark som for eksempel Google Sheets.
 2. Den første række i dit regneark har overskrifter som for eksempel Subject og Start Date. Overskrifterne skal være på engelsk. Du kan se en liste over de korrekte overskrifter nedenfor.
 3. Hver række under overskriften repræsenterer en begivenhed. Her får du et eksempel:
  Subject Start date Start time
  Afsluttende eksamen 05/30/2020 10:00 AM
 4. Når du er færdig, skal du gemme filen som en .csv-fil. Du kan herefter importere filen i Google Kalender ved at følge ovenstående vejledning.

Formatering af overskrifter og begivenheder i CSV-filer

Det er kun de to første overskrifter, der er påkrævede. Resten er valgfri.

Vigtigt! Overskrifterne skal være på engelsk som i nedenstående eksempel. Hvis der er kommaer i oplysningerne om en begivenhed (eksempelvis om sted som i eksemplet nedenfor), kan du inkludere dem ved at bruge citationstegn omkring teksten.

 • Subject
  Begivenhedens navn er påkrævet.
  Eksempel: Afsluttende eksamen
 • Start Date
  Begivenhedens første dag er påkrævet.
  Eksempel: 05/30/2020
 • Start Time
  Begivenhedens starttidspunkt.
  Eksempel: 10:00 AM
 • End Date
  Begivenhedens sidste dag.
  Eksempel: 05/30/2020
 • End Time
  Begivenhedens sluttidspunkt.
  Eksempel: 1:00 PM
 • All Day Event
  Hvorvidt begivenheden er en heldagsbegivenhed. Angiv True, hvis den er en heldagsbegivenhed, og False, hvis den ikke er en heldagsbegivenhed.
  Eksempel: False
 • Description
  Beskrivelse af eller bemærkninger om begivenheden.
  Eksempel: 50 spørgsmål med flere svarmuligheder og to essayspørgsmål 
 • Location
  Begivenhedens placering.
  Eksempel: "Syddansk Universitet, Esbjerg 614"
 • Private
  Hvorvidt begivenheden skal markeres som privat. Angiv True, hvis begivenheden er privat, og False hvis den ikke er privat.
  Eksempel: True

Eksemplerne ovenfor opretter begivenheden "Afsluttende eksamen" den 30. maj 2010 fra kl. 10:00 til 13:00. Placeringen er "Syddansk Universitet, Esbjerg 614". Beskrivelse er "50 spørgsmål med flere svarmuligheder og to essayspørgsmål", og begivenheden er privat.

Opret eller rediger en ICAL-fil

iCalendar-filer er standardkalenderformatet, som bruges til at overføre kalenderdata. Hvis du får en fejlmeddelelse, mens du importerer en iCAL-fil ("ics"), kan du muligvis ændre formateringen.

 1. Åbn en eksisterende ICAL-fil, eller opret en ny. Du skal bruge et program til tekstredigering, som kan gemme iCalendar-filer.
 2. Formatér dine filer ved at følge nedenstående vejledning. Du kan eksportere en ICAL-fil i Google Kalender, som du kan bruge som et eksempel.
 3. Når du er færdig, skal du gemme filen som en iCalendar-fil ("ics").

Formatér iCalendar-filer

Den første linje i en iCalendar-fil skal altid være overskriften BEGIN:VCALENDAR. Derefter skal der komme andre overskriftsoplysninger, herunder VERSION:2.0 og "PRODID:<[angiv id-oplysninger her]>". Den sidste linje i sidefoden skal være END:VCALENDAR. Mellem disse linjer angives alle kalenderens begivenheder. Alle begivenheder skal indsættes mellem linjerne BEGIN:VEVENT og END:VEVENT.

Hvis du er nødt til at redigere en iCalendar-fil manuelt, skal du sørge for, at hver fil har overskriften og sidefoden. Hvis du er usikker på, hvor din overskrift slutter, skal du bare kopiere og indsætte teksten indtil én linje over BEGIN:VEVENT, som er stedet, hvor din overskrift slutter, og hvor dine begivenhedsoplysninger starter.

Her har du et eksempel på, hvordan en iCalendar-fil ser ud. En iCalendar-fil kan også have flere oplysninger, men her ser du kun de påkrævede.

BEGIN:VCALENDAR

VERSION:2.0

PRODID:< [angiv id-oplysninger her] >

(andre oplysninger i overskriften indsættes her)

BEGIN:VEVENT

(oplysninger om begivenheden)

END:VEVENT

BEGIN:VEVENT

(oplysninger om begivenheden)

END:VEVENT

END:VCALENDAR

Fejlfinding

Få hjælp til at løse problemer ved import.

Relaterede artikler