Importování událostí do Kalendáře Google

Do Kalendáře Google můžete přenést události z jiné kalendářové aplikace nebo účtu Google.

Hosté a konferenční údaje události se neimportují spolu s událostí.

1. krok: Exportování událostí

Nejprve exportujte události jako soubor, který můžete importovat do Kalendáře Google. Vyberte jednu z těchto možností:

Exportování z jiné kalendářové aplikace

Většina kalendářových aplikací, jako jsou kalendář aplikace Outlook nebo Kalendář Apple, umožňuje exportovat události.

 1. Otevřete kalendářovou aplikaci, kde máte právě uložené události. Často se to dělá snadněji na počítači než na telefonu nebo tabletu.
 2. Najděte možnost Exportovat.
 3. Pokud máte na výběr z různých formátů souboru, zvolte CSV. Pokud používáte zařízení Apple, zvolte formát vCard.

Další užitečné informace získáte v centru nápovědy kalendářové aplikace nebo vyhledáním slov exportování kalendáře.

Soubor se uloží v počítači tam, kde se obvykle ukládají stažené soubory, nebo v umístění, které zvolíte při ukládání. Nyní můžete přejít do další sekce a kalendář importovat.

Exportování z jiného účtu Google
Pokud máte více než jeden účet Google, můžete exportovat kalendáře z jednoho účtu a importovat je do jiného.
 1. Na počítači se přihlaste k účtu Google, ze kterého chcete exportovat. Exportovat můžete jen na počítači. Na telefonu ani tabletu to nejde.
 2. Postupujte podle pokynů pro exportování kalendáře. Musíte si do počítače stáhnout soubor .ics.
 3. Přihlaste se k účtu Google, do nějž chcete importovat.
 4. Postup importování je popsán v dalším kroku.
Tip: Importované události nezůstanou mezi oběma účty synchronizované. Pokud chcete, aby kalendáře byly synchronizované, místo exportování událostí byste měli kalendář s druhým účtem sdílet.

2. krok: Importování událostí do Kalendáře Google

Exportované události můžete importovat do Kalendáře Google. Na počítači můžete importovat soubory ICS a CSV.

 1. Otevřete Kalendář Google.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko  a pak Nastavení.
 3. Vlevo klikněte na Import a export.
 4. Klikněte na Vyberte soubor z počítače a zvolte exportovaný soubor.Soubor by měl mít koncovku .ics nebo .csv.
 5. Zvolte kalendář, do kterého chcete přidat importované události. Ve výchozím nastavení se události importují do vašeho primárního kalendáře.
 6. Klikněte na Importovat.

Pokud máte soubor .zip, najděte ho na počítači a otevřete. Najdete v něm soubory .ics jednotlivých kalendářů. Jednotlivé soubory ze souboru .zip vyjměte a importujte soubory .ics jeden po druhém.

Opakující se události importované ze souboru .csv se v kalendáři nemusí zobrazit jako opakující se události, ale jako série jednorázových událostí.

Pokročilé: Vytvoření nebo úprava souborů .csv nebo iCal před importováním

Vytvoření nebo úprava souboru CSV

Do Kalendáře Google můžete importovat soubory .csv (hodnoty oddělené čárkami). Pokud se při importování souboru .csv zobrazí chyba, možná půjde formátování opravit.

 1. Otevřete existující soubor CSV nebo vytvořte nový pomocí editoru tabulek, jako jsou Tabulky Google.
 2. První řádek tabulky bude obsahovat záhlaví jako Subject (Předmět) a Start Date (Datum zahájení). Záhlaví musejí být v angličtině. Seznam správných záhlaví je uveden níže.
 3. Každý řádek pod řádkem záhlaví představuje událost. Například:
  Subject Start date Start time
  Závěrečná zkouška 05/30/2020 10:00 AM
 4. Až budete hotovi, uložte soubor jako soubor .csv. Soubor pak můžete importovat do Kalendáře Google podle postupu popsaného výše.

Formátování záhlaví a událostí v souborech .csv

Povinná jsou jen první dvě záhlaví na tomto seznamu, zbytek je volitelný.

Důležité: Záhlaví musejí být v angličtině, jak jsou uvedena níže. Pokud některé údaje události obsahují čárky (jako uvedený příklad místa), můžete je přidat tak, že celý text vložíte do anglických uvozovek.

 • Subject
  Název události (povinný).
  Příklad: Závěrečná zkouška
 • Start Date
  První den události (povinný).
  Příklad: 05/30/2020
 • Start Time
  Čas, kdy událost začíná.
  Příklad: 10:00 AM
 • End Date
  Poslední den události.
  Příklad: 05/30/2020
 • End Time
  Čas, kdy událost končí.
  Příklad: 1:00 PM
 • All Day Event
  Zda se jedná o celodenní událost. Pokud jde o celodenní událost, zadejte True, v opačném případě zadejte False.
  Příklad: False
 • Description
  Popis události nebo poznámky.
  Příklad: 50 otázek s výběrem možností a dvě otevřené otázky
 • Location
  Místo konání události.
  Příklad: „Filozofická fakulta, učebna 614“
 • Private
  Zda se má událost označit jako soukromá. Pokud jde o soukromou událost, zadejte True, v opačném případě zadejte False.
  Příklad: True

Podle výše uvedených příkladů by se vytvořila událost „Závěrečná zkouška" konaná 30. května 2020 od 10:00 do 13:00. Místem konání by byla „Filozofická fakulta, učebna 614“, popis by zněl „50 otázek s výběrem možností a dvě otevřené otázky“ a šlo by o soukromou událost.

Vytvoření nebo úprava souboru iCalendar

Soubory iCalendar mají standardní kalendářový formát pro přenos kalendářových dat. Pokud se při importování souboru iCalendar (.ics) zobrazí chyba, možná půjde formátování opravit.
 1. Otevřete soubor .ics nebo vytvořte nový. Musíte použít aplikaci pro úpravy textu, která umí ukládat soubory .ics.
 2. Naformátujte soubor podle pokynů níže. Jako příklad můžete použít soubor .ics, který si exportujete z Kalendáře Google.
 3. Až budete hotovi, uložte soubor jako soubor .ics.

Formátování souborů iCalendar

První řádek v souboru iCalendar musí být vždy záhlaví BEGIN:VCALENDAR. Po něm musí následovat další informace záhlaví, jako VERSION:2.0"PRODID:<[zde zadejte ID]>". Poslední řádek souboru musí být zápatí END:VCALENDAR. Všechny události kalendáře jsou zadány mezi tyto řádky. Každá událost musí být mezi řádky BEGIN:VEVENTEND:VEVENT.

Pokud potřebujete soubor iCalendar ručně upravit, dávejte pozor, aby každý soubor obsahoval záhlaví a zápatí. Pokud si nejste jisti, kde záhlaví končí, zkopírujte a vložte text až po jeden řádek nad BEGIN:VEVENT, kde končí záhlaví a začínají údaje události.

Soubor iCalendar vypadá takto. Může obsahovat i více informací, ale tohle jsou povinné části.

BEGIN:VCALENDAR

VERSION:2.0

PRODID:< [zde zadejte ID] >

(sem patří další informace záhlaví)

BEGIN:VEVENT

(podrobnosti události)

END:VEVENT

BEGIN:VEVENT

(podrobnosti události)

END:VEVENT

END:VCALENDAR

Odstraňování problémů

Související zdroje

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka