Εισαγωγή συμβάντων στο Ημερολόγιο Google

Μπορείτε να μεταφέρετε τα συμβάντα σας από διαφορετική εφαρμογή ημερολογίου ή από κάποιον άλλο Λογαριασμό Google στο Ημερολόγιο Google.

Κατά την εισαγωγή ενός συμβάντος, δεν εισάγονται οι προσκεκλημένοι και τα δεδομένα συνδιάσκεψης για το συγκεκριμένο συμβάν.

Βήμα 1: Εξαγωγή συμβάντων

Αρχικά, εξαγάγετε τα συμβάντα σας με τη μορφή αρχείου το οποίο μπορείτε να εισαγάγετε στο Google. Ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Εξαγωγή από διαφορετική εφαρμογή ημερολογίου

Οι περισσότερες εφαρμογές ημερολογίου, όπως το Ημερολόγιο του Outlook ή το Ημερολόγιο της Apple, σας επιτρέπουν την εξαγωγή συμβάντων.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή ημερολογίου όπου αποθηκεύονται τα συμβάντα σας. Είναι συνήθως πιο εύκολο να το κάνετε αυτό από έναν υπολογιστή, σε σχέση με ένα τηλέφωνο ή tablet.
 2. Αναζητήστε μια επιλογή για Εξαγωγή.
 3. Εάν έχετε την επιλογή να διαλέξετε ανάμεσα σε διάφορες μορφές αρχείων, επιλέξτε CSV. Αν χρησιμοποιείτε συσκευή Apple, επιλέξτε vCard.

Για περισσότερη βοήθεια, ρίξτε μια ματιά στο κέντρο βοήθειας της εφαρμογής ημερολογίου σας ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις εξαγωγή ημερολογίου στην αναζήτησή σας.

Το αρχείο θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας, στον φάκελο όπου αποθηκεύονται συνήθως οι λήψεις σας, ή στο μέρος που επιλέγετε κατά την αποθήκευση. Τώρα μπορείτε να μεταβείτε στην επόμενη ενότητα για την εισαγωγή του ημερολογίου σας.

Εξαγωγή από έναν διαφορετικό Λογαριασμό Google
Εάν έχετε περισσότερους από έναν Λογαριασμούς Google, μπορείτε να εξαγάγετε τα ημερολόγιά σας από έναν λογαριασμό και να τα εισαγάγετε σε κάποιον άλλο λογαριασμό.
 1. Σε υπολογιστή, συνδεθείτε στον Λογαριασμό Google από τον οποίο θέλετε να κάνετε εξαγωγή. Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή μόνο από υπολογιστή, και όχι από τηλέφωνο ή tablet.
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την εξαγωγή του ημερολογίου σας. Θα χρειαστεί να κατεβάσετε ένα αρχείο .ics στον υπολογιστή σας.
 3. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό Google όπου θέλετε να κάνετε εισαγωγή.
 4. Για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε εισαγωγή, συνεχίστε στο επόμενο βήμα.
Συμβουλή: Τα συμβάντα που εισάγονται δεν θα εξακολουθούν να συγχρονίζονται μεταξύ των λογαριασμών. Εάν θέλετε να συγχρονίζονται τα ημερολόγιά σας, θα πρέπει να μοιραστείτε το ημερολόγιό σας με τον άλλον λογαριασμό αντί να εξαγάγετε τα συμβάντα σας.

Βήμα 2: Εισαγωγή συμβάντων στο Ημερολόγιο Google

Μετά την εξαγωγή των συμβάντων σας, μπορείτε να τα εισαγάγετε στο Ημερολόγιο Google. Μπορείτε να εισαγάγετε αρχεία ICS και CSV σε υπολογιστή. 

 1. Ανοίξτε το Ημερολόγιο Google.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και εξαγωγή.
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλέξτε αρχεία από τον υπολογιστή σας και επιλέξτε το εξαγόμενο αρχείο. Το αρχείο θα πρέπει να καταλήγει σε ics ή csv.
 5.  Επιλέξτε το ημερολόγιο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τα συμβάντα που θα εισαχθούν. Από προεπιλογή, τα συμβάντα θα εισαχθούν στο κεντρικό σας ημερολόγιο.
 6. Κάντε κλικ στην Εισαγωγή.

Αν έχετε αρχείο .zip , βρείτε το στον υπολογιστή σας και ανοίξτε το. Θα δείτε τα αρχεία .ics για κάθε ένα από τα ημερολόγιά σας. Αφαιρέστε τα μεμονωμένα αρχεία από το αρχείο .zip, και εισαγάγετε κάθε αρχείο .ics ξεχωριστά.

Τα επαναλαμβανόμενα συμβάντα ενδεχομένως να μην εμφανίζονται με αυτόν τον τρόπο εάν τα εισαγάγετε με τη μορφή ενός αρχείου .csv, αλλά θα εμφανίζονται στο ημερολόγιό σας με τη μορφή μιας σειράς μεμονωμένων συμβάντων.

Για προχωρημένους: Δημιουργία ή επεξεργασία αρχείων .csv ή iCal πριν την εισαγωγή

Δημιουργία ή επεξεργασία αρχείου .csv

Μπορείτε να εισαγάγετε αρχεία .csv (τιμές διαχωρισμένες με κόμμα) στο Ημερολόγιο Google. Αν παρουσιαστεί σφάλμα κατά την εισαγωγή ενός αρχείου .csv, ίσως μπορέσετε να επιδιορθώσετε τη μορφοποίηση.

 1. Ανοίξτε ένα υπάρχον αρχείο CSV ή δημιουργήστε ένα καινούριο χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων όπως τα Υπολογιστικά Φύλλα Google.
 2. Η πρώτη σειρά του υπολογιστικού σας φύλλου θα περιλαμβάνει επικεφαλίδες όπως Θέμα και Ημερομηνία έναρξης. Οι επικεφαλίδες πρέπει να είναι στα Αγγλικά. Δείτε την παρακάτω λίστα για τις σωστές επικεφαλίδες.
 3. Κάθε σειρά κάτω από τη σειρά της επικεφαλίδας αντιπροσωπεύει ένα συμβάν. Για παράδειγμα:
  Subject Start date Start time
  Τελική εξέταση 05/30/2020 10:00 AM
 4. Όταν τελειώσετε, αποθηκεύστε το αρχείο ως αρχείο .csv. Μπορείτε στη συνέχεια να εισαγάγετε το αρχείο στο Ημερολόγιο Google χρησιμοποιώντας τις παραπάνω οδηγίες.

Μορφοποίηση κεφαλίδων και συμβάντων σε αρχεία .csv

Μόνο οι 2 πρώτες επικεφαλίδες σε αυτήν τη λίστα απαιτούνται, οι υπόλοιπες είναι προαιρετικές.

Σημαντικό: Οι επικεφαλίδες πρέπει να είναι στα Αγγλικά, όπως φαίνεται παρακάτω. Εάν κάποιες λεπτομέρειες συμβάντων έχουν κόμματα (όπως το παράδειγμα τοποθεσίας), μπορείτε να τα συμπεριλάβετε χρησιμοποιώντας ερωτηματικά γύρω από το κείμενο.

 • Subject
  Το όνομα του συμβάντος, απαιτείται.
  Παράδειγμα: Τελική εξέταση
 • Start Date
  Η πρώτη ημέρα του συμβάντος, απαιτείται.
  Παράδειγμα: 05/30/2020
 • Start Time
  Η ώρα έναρξης του συμβάντος.
  Παράδειγμα: 10:00 AM
 • End Date
  Η τελευταία ημέρα του συμβάντος.
  Παράδειγμα: 05/30/2020
 • End Time
  Η ώρα λήξης του συμβάντος.
  Παράδειγμα: 1:00 PM
 • All Day Event
  Αν πρόκειται για ολοήμερο συμβάν. Καταχωρίστε True αν το συμβάν είναι ολοήμερο και False αν δεν είναι.
  Παράδειγμα: False
 • Description
  Περιγραφή ή σημειώσεις για το συμβάν.
  Παράδειγμα: 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και δύο ερωτήσεις ανάπτυξης 
 • Location
  Η τοποθεσία του συμβάντος.
  Παράδειγμα: Columbia, Schermerhorn 614
 • Private
  Αν το συμβάν πρέπει να επισημανθεί ως ιδιωτικό. Καταχωρίστε True αν το συμβάν είναι ιδιωτικό και False αν δεν είναι ιδιωτικό.
  Παράδειγμα: True

Τα παραπάνω παραδείγματα θα δημιουργούσαν το συμβάν με τίτλο "Τελική εξέταση" στις 30 Μαΐου 2020 από τις 10:00 π.μ. έως τη 1:00 μ.μ. Η τοποθεσία θα ήταν η Columbia, Schermerhorn 614, η περιγραφή θα ήταν "50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και δύο ερωτήσεις ανάπτυξης", και θα επρόκειτο για ιδιωτικό συμβάν.

Δημιουργία ή επεξεργασία αρχείου iCalendar

Τα αρχεία iCalendar αποτελούν τυπική μορφή αρχείου ημερολογίου και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δεδομένων ημερολογίου. Αν εμφανιστεί σφάλμα κατά την εισαγωγή ενός αρχείου iCalendar (.ics), ίσως μπορέσετε να επιδιορθώσετε τη μορφοποίηση.
 1. Ανοίξτε ένα αρχείο .ics ή δημιουργήστε νέο αρχείο. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου το οποίο αποθηκεύει αρχεία .ics.
 2. Διαμορφώστε το αρχείο σας βάσει των παρακάτω οδηγιών. Μπορείτε να εξαγάγετε ένα αρχείο .ics από το Ημερολόγιο Google, για να το χρησιμοποιήσετε ως παράδειγμα.
 3. Όταν τελειώσετε, αποθηκεύστε το αρχείο ως αρχείο .ics.

Μορφοποίηση αρχείων iCalendar

Η πρώτη γραμμή σε ένα αρχείο iCalendar πρέπει να είναι πάντα η κεφαλίδα BEGIN:VCALENDAR. Αυτή πρέπει να ακολουθείται από άλλες πληροφορίες κεφαλίδας, όπως VERSION:2.0 and "PRODID:<[enter ID information here]>". Η τελευταία γραμμή του αρχείου πρέπει να είναι το υποσέλιδο END:VCALENDAR. Μεταξύ αυτών των γραμμών βρίσκεται η περιοχή όπου θα πρέπει να καταχωρίζονται όλα τα συμβάντα στο ημερολόγιο. Κάθε συμβάν πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των γραμμών BEGIN:VEVENT και END:VEVENT.

Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε χειροκίνητα ένα αρχείο iCalendar, βεβαιωθείτε ότι κάθε αρχείο περιέχει την επικεφαλίδα και το υποσέλιδο. Εάν δεν είστε σίγουροι πού τελειώνει η επικεφαλίδα σας, απλώς αντιγράψτε και επικολλήστε το κείμενο μέχρι μία γραμμή πιο πάνω από το BEGIN:VEVENT, το σημείο δηλαδή όπου τελειώνει η επικεφαλίδα και ξεκινούν τα δεδομένα συμβάντος σας.

Δείτε πώς μοιάζει ένα αρχείο iCalendar. Ένα αρχείο iCalendar μπορεί επίσης να περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες, αλλά αυτά είναι τα απαιτούμενα μέρη.

BEGIN:VCALENDAR

VERSION:2.0

PRODID:< [enter ID information here] >

(άλλες πληροφορίες επικεφαλίδας καταχωρούνται εδώ)

BEGIN:VEVENT

(λεπτομέρειες συμβάντος)

END:VEVENT

BEGIN:VEVENT

(λεπτομέρειες συμβάντος)

END:VEVENT

END:VCALENDAR

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σχετικά άρθρα