Импортиране на събития в Google Календар

Можете да прехвърлите в Google Календар събитията си от друго календарно приложение или от профил в Google.

Когато импортирате събитие, гостите и данните за конференцията за това събитие не се импортират.

Стъпка 1: Експортиране на събитията

Първо експортирайте събитията си като файл, който можете да импортирате в Google. Изберете една от следните опции:

Експортиране от друго календарно приложение

Повечето календарни приложения, като Outlook Calendar или Apple Calendar, ви позволяват да експортирате събитията си.

 1. Отворете календарното приложение, където понастоящем са запазени събитията ви. Често е по-лесно да направите това от компютър, отколкото от телефон или таблет.
 2. Потърсете опцията за Експортиране.
 3. Ако имате възможност да изберете различни файлови формати, изберете CSV. Ако използвате устройство на Apple, изберете vCard.

За повече помощ прегледайте помощния център на календарното си приложение или опитайте да използвате думите export calendar в търсенето си.

Файлът ви ще се запази на компютъра ви на обичайното място за запазване на изтеглени файлове или на избрано от вас място по време на запазването. Вече можете да преминете към следващата секция, за да импортирате календара си.

Експортиране от друг профил в Google
В случай че имате и други профили в Google, можете да експортирате календарите си от един от тях и да ги импортирате в друг.
 1. Влезте от компютър в профила си в Google, от който искате да експортирате. Можете да експортирате само от компютър, не от телефон или таблет.
 2. Изпълнете указанията за експортиране на календара си. Ще трябва да изтеглите .ics файл на компютъра си.
 3. Влезте в профила в Google, където искате да импортирате.
 4. За да научите как да импортирате, продължете към следващата стъпка.
Съвет: Импортираните събития няма да се синхронизират в двата ви профила. Ако искате календарите ви да се синхронизират, трябва да споделите календара си с другия профил, вместо да експортирате събитията си.

Стъпка 2: Импортиране на събитията в Google Календар

След като експортирате събитията си, можете да ги импортирате в Google Календар. Можете да импортирате ICS и CSV файлове на компютър. 

 1. Отворете Google Календар.
 2. Кликнете върху „Настройки“ Настройки и след това Настройки горе вдясно.
 3. Кликнете върху Импортиране и експортиране вляво.
 4. Кликнете върху Избиране на файл от компютъра и изберете файла, който сте експортирали. Той трябва да е с разширение .ics или .csv.
 5.  Изберете към кой календар да се добавят импортираните събития. По подразбиране те ще се импортират в основния ви календар.
 6. Кликнете върху Импортиране.

Ако имате .ZIP файл, намерете го на компютъра си и го отворете. Ще видите .ics файлове за всеки от календарите си. Разархивирайте отделните файлове от ZIP файла и импортирайте всеки .ics файл поотделно.

Повтарящи се събития може да не се покажат като такива, ако ги импортирате от .csv файл, но ще фигурират като серия от еднократни събития.

Разширени: Създаване или редактиране на .csv или iCal файлове преди импортиране

Създаване или редактиране на .csv файл

Можете да импортирате .csv (стойности, разделени със запетая) файлове в Google Календар. Ако получите съобщение за грешка, докато импортирате .csv файл, възможно е да можете да поправите форматирането.

 1. Отворете съществуващ CSV файл или създайте нов чрез редактор на електронни таблици, като например Google Таблици.
 2. Първият ред от електронната ви таблица ще включва заглавки, като Subject и Start Date. Заглавките трябва да са на английски език. Вижте списъка по-долу за правилните заглавки.
 3. Всеки ред под реда за заглавка представлява събитие. Например:
  Subject Start date Start time
  Изпит 05/30/2020 10:00 AM
 4. Когато сте готови, запазете файла си във формат „.csv“. След това можете да го импортирате в Google Календар с помощта на указанията по-горе.

Форматиране на заглавки и събития в .csv файлове

Само първите 2 заглавки в този списък са задължителни, останалите са по избор.

Важно: Заглавките трябва да са на английски език, както е показано по-долу. Ако подробностите за някое събитие съдържат запетая (като посочения пример за местоположение), можете да оградите текста им с кавички.

 • Subject
  Името на събитието, задължително.
  Пример: Държавен изпит
 • Start Date
  Първият ден на събитието, задължително.
  Пример: 05/30/2020
 • Start Time
  Началният час на събитието.
  Пример: 10:00 AM
 • End Date
  Последният ден на събитието.
  Пример: 05/30/2020
 • End Time
  Крайният час на събитието.
  Пример: 1:00 PM
 • All Day Event
  Указва дали събитието е целодневно. Въведете True, ако е целодневно събитие, и False, ако не е.
  Пример: False
 • Description
  Описание или бележки за събитието.
  Пример: 50 тестови въпроса с няколко възможни отговора и два отворени въпроса 
 • Location
  Местоположението на събитието.
  Пример: „Софийски университет, зала 45“
 • Private
  Указва дали събитието трябва да бъде означено като частно. Въведете True, ако събитието е частно, и False, ако не е.
  Пример: True

С примерите по-горе ще се създаде събитие „Изпит“ на 30 май 2020 г. от 10:00 до 13:00 ч. Местоположението ще бъде „Софийски университет, зала 45“, описанието ще бъде „50 тестови въпроса с няколко възможни отговора и два отворени въпроса“ и ще бъде частно събитие.

Създаване или редактиране на iCalendar файл

Файловете на iCalendar са стандартен календарен формат, използван за прехвърляне на календарни данни. Ако получите съобщение за грешка, докато импортирате файл на iCalendar (.ics), може да имате възможност да поправите форматирането.
 1. Отворете .ics файл или създайте нов. Ще трябва да използвате приложение за текстообработка, което може да запазва .ics файлове.
 2. Форматирайте файла според указанията по-долу. Можете да експортирате .ics файл от Google Календар, който да използвате като пример.
 3. Когато сте готови, запазете файла си във формат .ics.

Форматиране на файлове на iCalendar

Първият ред във файла на iCalendar винаги трябва да е заглавката BEGIN:VCALENDAR. След нея трябва да има друга информация за заглавката, включително VERSION:2.0 и „PRODID:<[въведете информация за идент. № тук]>”. Последният ред винаги трябва да е долният колонтитул END:VCALENDAR. Между тези два реда се въвеждат всички събития в календара. Всяко събитие трябва да е между редовете BEGIN:VEVENT и END:VEVENT.

Ако трябва да редактирате ръчно файл на iCalendar, уверете се, че всеки файл съдържа заглавката и долния колонтитул. Ако не сте сигурни къде завършва заглавката ви, трябва само да копирате и поставите текста до един ред над BEGIN:VEVENT – това е мястото, където завършва заглавката ви и започват данните за събитията ви.

Ето как изглежда файл на iCalendar. Файл на iCalendar може да включва и повече информация, но това са задължителните части.

BEGIN:VCALENDAR

VERSION:2.0

PRODID:< [въведете информация за идент. № тук] >

(тук се въвежда информация за други заглавки)

BEGIN:VEVENT

(подробности за събитието)

END:VEVENT

BEGIN:VEVENT

(подробности за събитието)

END:VEVENT

END:VCALENDAR

Отстраняване на неизправности

Сродни ресурси