מחיקת אירוע

אם יש אירוע מסוים שאתם לא רוצים להציג יותר, תוכלו למחוק או להסיר אותו מיומן Google.

חשוב לדעת: לפעמים יומן Google מסמן אירועים כספאם ומעביר אותם לאשפה. בנוסף, אם יש לכם חשבון דרך העבודה או מוסד לימודים, הסופר-אדמין של הארגון יכול להעביר אירועים מהארגון לאשפה. רוצים לדעת איך בודקים אילו אירועים נמצאים באשפה ומשחזרים אותם?

מחיקת אירוע שיצרתם

אם יצרתם אירוע או אם יש לכם הרשאה לערוך אותו, אתם יכולים למחוק אותו. האירוע יוסר מהיומן שלכם ומהיומנים של כל המוזמנים.

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. לוחצים על האירוע שרוצים למחוק.
 3. לוחצים על מחיקה או על הסמל של הסרת האירוע מחיקה .

טיפ: כדי למחוק אירוע, לוחצים עליו לחיצה ימנית ואז על מחיקה.

מחקתי אירוע אבל הוא עדיין מופיע ביומנים של אנשים אחרים
 • כשמוחקים אירוע, הוא לא מוסר מידיית מהיומנים של האנשים האחרים.
 • אם מחקתם אירוע שאינו בבעלותכם, ייתכן שהבעלים של האירוע יצטרכו למחוק אותו כדי שהוא יוסר מהיומנים של כל המוזמנים.
מחקתי אירוע אבל הוא עדיין מופיע במכשירים אחרים

כשמוחקים אירוע, הוא לא מוסר מידיית משאר המכשירים. אפשר לזרז את המחיקה באמצעות סנכרון ידני.

איך מסנכרנים ידנית ב-iOS?

סוגרים ופותחים מחדש את אפליקציית יומן Google.

איך מסנכרנים ידנית ב-Android?

 1. פותחים את אפליקציית יומן Google.
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות תפריט   ואז  רענון.

מחיקת אירוע שהוזמנתם אליו

כשאתם מסירים אירוע, למארגן האירוע נשלחת הודעה על כך שדחיתם את ההזמנה. האירוע עדיין יופיע ביומנים של שאר המוזמנים. 

איך מסירים אירוע מהיומן?

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. פותחים את האירוע שרוצים להסיר.
 3. לוחצים על הסרה או על הסמל 'הסרה מהיומן הזה' הסרה.

מחיקת אירוע חוזר

אם רוצים למחוק אירוע חוזר, האפשרויות הבאות יוצגו.אם מישהו אחר יצר את האירוע החוזר, האפשרויות האלה לא יוצגו.

 • האירוע הזה או המופע הזה בלבד: המופע הזה של האירוע יימחק, אבל כל המופעים הבאים יישארו.
 • האירוע הזה והאירועים הבאים או כל האירועים הבאים: המופע הזה וכל המופעים הבאים יימחקו.
 • כל האירועים או כל האירועים בסדרה: כל המופעים של האירוע החוזר יימחקו.

מחיקת כל האירועים ביומן

אם אתם רוצים למחוק את כל האירועים מיומן Google, אתם צריכים למחוק את כולם מהיומן הראשי ואז למחוק את שאר היומנים שבבעלותכם. 

איך מוחקים את כל האירועים מהיומן הראשי?

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. בפינה הימנית התחתונה, מעבירים את העכבר מעל היומן הראשי.
 3. לוחצים על סמל האפשרויות תפריט   ואז  הגדרות ושיתוף.
 4. בקטע "ההגדרות של היומנים שלי", לוחצים על הסרת היומן.
 5. בקטע "הסרת היומן", לוחצים על מחיקה.

חשוב לדעת: אי אפשר למחוק את היומן הראשי, אבל אפשר למחוק ממנו אירועים. רוצים לדעת איך מוחקים יומנים אחרים שבבעלותכם? 

הצגת אירועים שנמחקו ונמצאים באשפה (במחשב בלבד)

כשאתם מוחקים אירוע שיצרתם או שיש לכם הרשאה לערוך אותו, הוא נשאר באשפה של היומן במשך 30 יום. ניתן לעבור לאשפה כדי לשחזר אירועים או למחוק אותם לצמיתות.

הערה: כל מי שיש לו את ההרשאה "לשנות אירועים" או "לבצע שינויים ולנהל את השיתוף" ביומן יכול לראות אילו אירועים נמצאים באשפה ולהעביר אותם.

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז אשפה. האירועים שנמחקו מהיומן הזה יוצגו.
  • כדי למחוק אירוע בודד, לוחצים על סמל המחיקה מחיקה ליד האירוע שרוצים למחוק.
  • כדי למחוק כמה אירועים, בוחרים אותם ולוחצים על סמל המחיקה מחיקה מעל הרשימה של האירועים שנבחרו.
  • כדי לשחזר אירוע בודד, לוחצים על סמל השחזור Undo ליד האירוע שרוצים לשחזר.
  • כדי לשחזר כמה אירועים, בוחרים אותם ולוחצים על סמל המחיקה Undo מעל הרשימה של האירועים שנבחרו.
  • כדי למחוק את כל האירועים לתמיד, לוחצים על ריקון האשפהואז ריקון.

שחזור אירועים שנמחקו מהאשפה (רק מהמחשב)

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז אשפה. האירועים שנמחקו מהיומן הזה יוצגו.
  • כדי לשחזר אירוע בודד, לוחצים על סמל השחזור Undo ליד האירוע שרוצים לשחזר.
  • כדי לשחזר כמה אירועים, בוחרים אותם ולוחצים על סמל המחיקה Undo מעל הרשימה של האירועים שנבחרו.
השבתת התזכורות באימייל

בפעם הראשונה שתמחקו אירוע שהועבר לאשפה, תקבלו מיומן Google הודעה באימייל. אי אפשר להשבית את ההודעה הזו, אבל זו ההודעה היחידה שתקבלו לגבי האשפה.

אני לא רואה באשפה את כל האירועים שמחקתי

ייתכנו כמה סיבות לכך שאתם לא רואים באשפה של היומן חלק מהאירועים שמחקתם:

 • אירועים נשמרים באשפה של היומן למשך 30 יום בלבד.
 • אם לא הייתה לך גישת עריכה ליומן שבו נוצר האירוע, הוא לא יוצג באשפה.
 • לכל אחד מהיומנים שלכם יש אשפה נפרדת. נסו לחפש באשפה של יומנים אחרים.
 • כל מי שיש לו הרשאה לערוך את היומן יכול למחוק אירועים לתמיד או לשחזר אותם. אם יש לאנשים אחרים גישה ליומן שלך, שאל אותם אם הם העבירו את האירוע.

הערה: מחקתם אירוע חוזר? עברו לקטע "מחקתי אירוע חוזר" שבהמשך.

באירוע ששיחזרתי חסרים אישורי ההשתתפות

אם האירוע הוצא מהאשפה, המוזמנים יצטרכו לשלוח מחדש תגובות להזמנה.

אם החדר שהזמנתם לא פנוי יותר, הוא יוצג עם סימן מחיקה באירוע שביומן.

מחקתי אירוע חוזר

מחיקת מופע אחד של האירוע בכל פעם

באשפה תוצג שורה אחת לכל אירוע שמחקת.

מחיקת יותר ממופע אחד של האירוע בבת אחת

באשפה תוצג שורה אחת לכל האירועים שמחקתם, ולא שורה נפרדת לכל אירוע.כשתשחזרו את האירוע, כל המופעים של האירוע שמחקתם ישוחזרו.

משאבים קשורים