מחיקת יומן או ביטול רישום אליו

אם לא צריכים יותר יומן מסוים, אפשר למחוק אותו לתמיד או לבטל את הרישום אליו. אם לדעתכם אולי תצטרכו את היומן בהמשך, אפשר רק להסתיר אותו.

איך אפשר להסיר יומן?

הסתרת יומן באופן זמני

אפשרות זו מתאימה ליומנים שבודקים רק מדי פעם.

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. מימין, מוצאים את היומן שרוצים להסתיר. ייתכן שהוא יהיה בקטע 'היומנים שלי' או בקטע 'יומנים אחרים'.
 3. לוחצים על היומן כדי להסתיר או להציג אותו.
הסרת יומן מהרשימה באופן זמני 

כשמסירים יומן מהרשימה, הוא לא מוצג יותר בקטע 'היומנים שלי' או 'יומנים אחרים'.

הסרת יומן

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. מימין, מוצאים את היומן שרוצים להסתיר. ייתכן שהוא יהיה בקטע 'היומנים שלי' או בקטע 'יומנים אחרים'.
 3. מעבירים את העכבר מעל שם היומן ולוחצים על הסמל 'עוד' אפשרויות נוספות.
 4. לוחצים על הסתרה מהרשימה

החזרת יומן שהוסר

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. בצד שמאל למעלה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז הגדרות.
 3. מימין, מוצאים את היומן שרוצים להחזיר.
 4. לוחצים על הסמל תצוגה מקדימה תצוגה מקדימה.
הסרת יומן מהרשימה לתמיד 

הסרת יומן מהרשימה לתמיד היא למעשה ביטול הרישום אליו. אפשר להירשם אליו מחדש רק אם יש לו בעלים נוסף שיכול לשתף איתכם את היומן. 

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. בצד שמאל למעלה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז הגדרות.
 3. מימין, בוחרים את היומן שרוצים להסיר.
 4. לוחצים על הסרת היומן.
 5. לוחצים על ביטול הרישום.
 6. לוחצים על הסרת היומן.
שחזור יומן שהרישום אליו בוטל

האפשרות לחזור ולהשתמש ביומן שביטלת את הרישום אליו תלויה באם היומן בבעלותו של מישהו אחר או משותף עם מישהו אחר.

היומן בבעלותו של מישהו אחר

אם היומן שביטלת את הרישום אליו שייך למישהו אחר, צריך לבקש ממנו לשתף איתך את היומן שוב.

היומן בבעלותך ולא שיתפת אותו עם מישהו אחר

לצערנו, אי אפשר לשחזר את היומן שביטלת את הרישום אליו. בעתיד מומלץ להסיר את היומן מהרשימה במקום לבטל את הרישום אליו.

היומן בבעלותך ושיתפת אותו עם מישהו אחר

אם למישהו אחר יש עדיין גישה ליומן שהיה בבעלותך, יש לבקש ממנו למצוא את 'כתובת היומן'. אפשר להשתמש בכתובת הזו כדי להוסיף את היומן בחזרה לחשבון.

שלב 1: צריך לבקש ממשתמש עם גישה ליומן לבצע את הפעולות הבאות 

 1. לפתוח את יומן Google במחשב.
 2. בצד שמאל למעלה, ללחוץ על סמל ההגדרות הגדרות ואז הגדרות.
 3. למצוא את היומן המשותף שרוצים לשחזר ברשימה שמימין.
 4. ללחוץ על שם היומן.
 5. לגלול למטה לקטע "שילוב היומן" וללחוץ על "כתובת סודית" או על "כתובת iCal ציבורית".
 6. להעתיק את הקישור ולשלוח אותו אליך.

שלב 2: מבצעים את הפעולות הבאות

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. בצד שמאל למעלה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז הגדרות.
 3. מימין, לוחצים על הוספת יומן ואז מכתובת אתר.
 4. מדביקים בשדה כתובת האתר את הקישור של כתובת היומן שקיבלתם מהאדם השני.
 5. לוחצים על הוסף יומן. היומן אמור להופיע ברשימה שמימין ביומן Google.
מחיקת יומן (הפעולה בלתי הפיכה)

מה קורה כשמוחקים יומן

 • היומן וכל האירועים שבו נמחקים לתמיד. 
 • אם היומן משותף עם אנשים אחרים, גם להם לא תהיה גישה ליומן ולאירועים שבו.

הערה: אי אפשר למחוק את היומן הראשי (ברירת המחדל) אבל אפשר למחוק את כל האירועים שבו.

מחיקת יומן

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. בצד שמאל למעלה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז הגדרות.
 3. ברשימה שמימין, מוצאים את היומן שרוצים למחוק.
 4. לוחצים על שם היומן.
 5. לוחצים על הסרת היומן ואז מחיקה ואז מחיקה לצמיתות.
מחיקת כל האירועים ביומן הראשי

אין אפשרות למחוק את היומן הראשי, אך אפשר למחוק את כל האירועים שבו.

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. בראש הדף, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז הגדרות.
 3. לוחצים על השם של היומן הראשי בראש הרשימה. התווית של היומן הראשי היא בדרך כלל השם הפרטי ושם המשפחה של בעל החשבון.
 4. לוחצים על מחיקה בתחית הדף. בדרך כלל אחרי מחיקת האירועים שביומן הראשי צריך לחכות כמה דקות כדי לקבל גישה מלאה לתכונות של 'יומן Google'.

מאמרים קשורים