Bjuda in grupper till kalenderhändelser

Du kan använda Grupper för att snabbt bjuda in många personer till en händelse. När du bjuder in grupper kan du ha upp till 100 000 gäster.  

Bjud in en grupp till en händelse 

Viktigt: För att förhindra skräppost begränsar Google Kalender antalet inbjudningar som en användare kan skicka till externa gäster. Den här gränsen varierar beroende på åtgärd och är normalt mellan 100 och 300 gäster.

Medlemmar i gruppen ser händelsen i sin kalender. Personer som går med i gruppen senare hittar händelsen i sin kalender. För personer som lämnar gruppen tas händelsen bort.

  1. Ange e-postadressen för gruppen på datorn på samma sätt som du lägger till en gäst.
  2. Klicka på pilen Högerpil bredvid gruppen Personerför att se svaren från gruppmedlemmarna i gästlistan.
  3. Om du inte hittar gruppikonen och pilen har du inte behörighet att visa gruppens medlemslista.
Tips: Om du har "Visa medlemmar" -åtkomst till en grupp och skapar en grupphändelse får varje medlem i gruppen en individuell inbjudan till händelsen.
Om du inte har visningsåtkomst skickas inbjudan till gruppen. Varje användare måste acceptera inbjudan från e-postmeddelandet för att händelsen ska visas i hens kalender.

Visa svar

Om du är händelsens organisatör eller har redigeringsrättigheter för händelsen kan du se svaren från personer i gruppen. 

Gästlistan uppdateras så att den matchar gruppmedlemskapet för kommande händelser, men gästlistan ändras inte när en händelse har inträffat. Om händelsen har fler än 200 gäster tar det ett dygn innan ändringar av gruppmedlemskap uppdateras

Återkommande händelser

När du skapar en återkommande händelse kommer gästlistan att uppdateras så att den matchar alla ändringar i gruppen. Om nya gruppmedlemmar har e-postaviseringar aktiverade får de ett e-postmeddelande för alla framtida återkommande händelser.

Om du har skapat en återkommande händelse före augusti 2017: Avbryt och återskapa händelsen för att säkerställa att din kalendergästlista fortsätter att matcha gruppmedlemskap i framtiden. 

Visa och exportera OSA-lista för grupper som är större än 200

Viktigt: Du måste ha redigeringsbehörighet för en händelse med 200 personer eller mer för att följa de här stegen

När du skapar en händelse för stora grupper kan du visa och ladda ner gästens svar, e-postadress och eventuella tillägg. Händelser för stora grupper kan inte överföras till en annan ägare eller flyttas till en annan kalender.

  1. Öppna händelsen på datorn på den kalender där händelsen skapades.
  2. Välj Exportera gästsvar till Kalkylark. Google Kalkylark gör då en lista från den senaste OSA-listan. 
  3. Upprepa steg 2 ovan för att uppdatera informationen. Exporten skapar en ny flik i början av det ursprungliga kalkylarket med den mest aktuella informationen.

Obs! Du kan bara visa OSA-status för medlemmar i grupper som du har behörighet att se.

Felsökning

Jag kan inte svara Ja, Kanske eller Nej, och händelsen har inte lagts till i min kalender

Om du inte kan svara genom att klicka på länkarna i inbjudan innebär det att händelsens organisatör saknar behörighet att visa gruppens medlemmar.

Om du vill lägga till händelsen i din kalender måste du istället klicka på Lägg till i kalender längst upp i inbjudan. Händelsens organisatören får inte någon OSA.
Jag kan inte visa gruppmedlemmar i en händelse eller deras svar
Det betyder att du eller organisatören inte har behörighet att visa gruppmedlemmar eller att gruppen har fler än 200 gäster totalt. Information om hur detta räknas hittar du ovan. 
Jag kan inte ändra eller bjuda in fler personer till händelsen
Gäster kan inte ändra händelsen eller bjuda in fler personer. Kontrollera med den som skapat händelsen om du vill ha möjlighet att redigera händelsen.