Pozvanie skupín na udalosti v kalendári

Skupiny umožňujú rýchlo pozvať na udalosť veľa ľudí naraz. Pri pozývaní skupín môžete mať celkove až 100 000 hostí.  

Pozvanie skupiny na udalosť 

Dôležité: Kalendár Google obmedzuje počet ľudí, ktorým môžete odoslať pozvánky, na 100 až 300 hostí. Zabraňuje tak šíreniu spamu.

Aktuálni členovia skupiny si môžu zobraziť udalosť vo svojom kalendári. 

 1. Prejdite do Kalendára Google.
 2. Zadajte e‑mailovú adresu skupiny rovnakým spôsobom, ako keby ste pridávali hosťa

Tip: Ak máte k určitej skupine prístup na zobrazenie členov a vytvoríte udalosť skupiny, každý jej člen dostane správu s pozvánkou.

Ak nemáte prístup na zobrazenie členov, pozvánku dostane skupina. Udalosť sa zobrazí v kalendári používateľa iba vtedy, keď všetci používatelia prijmú pozvánku v správe.

Zobrazenie odpovedí

Potvrdenia účasti v skupine si môžete zobraziť, keď:

 • ste organizátor udalosti,
 • máte práva na úpravu udalosti.
 1. Prejdite do Kalendára Google.
 2. Ak si chcete zobraziť odpovede, kliknite vedľa skupiny Skupina na šípku Odoslať .
  • Ak ikonu skupiny ani šípku nevidíte, nemáte povolenie zobraziť si zoznam členov skupiny.

Zoznam hostí zodpovedá členstvu skupiny v prípade nadchádzajúcich udalostí. Po skončení udalosti sa nezmení. Ak má vaša udalosť viac ako 200 hostí, zmeny členstva sa prejavia do 24 hodín.

Opakované udalosti

Keď vytvoríte novú opakovanú udalosť, zoznam hostí sa aktualizuje, aby zohľadňoval zmeny v skupine. Ak majú noví členovia skupiny zapnuté e‑mailové upozornenia, budú ich dostávať v prípade všetkých budúcich opakovaných udalostí.

Ak ste vytvorili opakovanú udalosť pred augustom 2017: udalosť zrušte a znova vytvorte. Zaistíte tak, že zoznam hostí kalendára bude aj naďalej zohľadňovať členstvo v skupine. 

Zobrazenie a export zoznamu s potvrdením účasti pre skupiny s viac ako 200 členmi

Dôležité: Tieto kroky môžete vykonať len vtedy, keď máte práva na úpravu udalosti s 200 alebo viac ľuďmi.

Keď vytvoríte udalosť pre veľké skupiny, môžete si pozrieť a stiahnuť odpovede hostí, ich e‑mailové adresy a akékoľvek pridané poznámky. Udalosti pre veľké skupiny sa nedajú preniesť na iného vlastníka ani presunúť do iného kalendára.

 1. V počítači otvorte udalosť v pôvodnom kalendári, z ktorého bola daná udalosť vytvorená.
 2. Vyberte Exportovať odpovede hostí do Tabuliek. Tabuľky Google vytvoria zoznam z najaktuálnejšieho zoznamu s potvrdením účasti. 
 3. Ak chcete informácie aktualizovať, zopakujte druhý krok uvedený vyššie. Pri exporte sa na začiatku pôvodnej tabuľky vytvorí nová karta s najaktuálnejšími informáciami.

Poznámka: Zobraziť si môžete len stav potvrdenia účasti členov tých skupín, pre ktoré máte povolenia na zobrazenie.

Riešenie problémov

Nemôžem odpovedať Áno, Možno ani Nie a udalosť nebola pridaná do môjho kalendára

Ak nemôžete odpovedať kliknutím na odkazy v pozvánke, znamená to, že organizátor udalosti nemá povolené zobrazovať členov skupiny.

Ak si chcete pridať udalosť do kalendára, musíte namiesto toho kliknúť v hornej časti pozvánky na Pridať do kalendára. Organizátor udalosti nedostane žiadne potvrdenie účasti.
V udalosti nevidím členov skupiny alebo ich odpovede
Znamená to, že nemáte (vy alebo organizátor) povolenie zobraziť členov skupiny alebo že skupina má celkove viac ako 200 členov. Vyššie zistíte, ako sa to počíta. 
Nemôžem upraviť udalosť ani do nej pozvať ďalších ľudí
Hostia nemôžu upraviť udalosť alebo pozvať ďalších ľudí. Požiadajte osobu, ktorá udalosť vytvorila, o prístup na úpravu udalosti.