Προσκαλέστε ομάδες σε συμβάντα ημερολογίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Ομάδες, για να προσκαλέσετε γρήγορα πολλά άτομα σε ένα συμβάν ταυτόχρονα. Με την πρόσκληση ομάδων, μπορείτε να έχετε έως και 100.000 προσκεκλημένους.  

Προσκαλέστε μια ομάδα σε ένα συμβάν 

Σημαντικό: Για να αποφεύγεται η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, το Ημερολόγιο Google περιορίζει τον αριθμό προσκλήσεων που μπορεί να στείλει ένας χρήστης σε εξωτερικούς προσκεκλημένους. Αυτό το όριο ποικίλλει ανάλογα με την ενέργεια και είναι συνήθως μεταξύ 100-300 προσκεκλημένων.

Τα μέλη της ομάδας βλέπουν το συμβάν στο ημερολόγιό τους. Τα άτομα που θα γίνουν μέλη αργότερα στην ομάδα θα βρουν το συμβάν στο ημερολόγιό τους. Το συμβάν καταργείται από τα άτομα που αποχωρούν από την ομάδα.

  1. Στον υπολογιστή, καταχωρίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ομάδα με τον ίδιο τρόπο που προσθέτετε οποιονδήποτε προσκεκλημένο.
  2. Για να δείτε τις απαντήσεις των μελών ομάδας στη λίστα προσκεκλημένων, κάντε κλικ στο βέλος Δεξιό βέλος δίπλα από την ομάδα Άτομα.
  3. Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο ομάδας και το βέλος, δεν έχετε δικαίωμα να δείτε τη λίστα μελών της ομάδας.
Συμβουλή: Αν έχετε πρόσβαση στην ενότητα Προβολή μελών σε μια ομάδα και δημιουργήσετε ένα συμβάν ομάδας, κάθε μέλος της ομάδας θα λάβει μια μεμονωμένη πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το συμβάν.
Αν δεν έχετε πρόσβαση με δυνατότητα προβολής, η πρόσκληση θα σταλεί στην ομάδα. Κάθε χρήστης πρέπει να αποδεχτεί την πρόσκληση από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκλησης, για να εμφανιστεί το συμβάν στο ημερολόγιό του.

Δείτε τις απαντήσεις

Αν είστε ο διοργανωτής του συμβάντος ή έχετε δικαιώματα επεξεργασίας για το συμβάν, μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις των ατόμων της ομάδας. 

Η λίστα προσκεκλημένων ενημερώνεται, για να αντιστοιχίζεται με τα μέλη ομάδας για επερχόμενα συμβάντα, αλλά η λίστα προσκεκλημένων δεν θα αλλάζει μετά το πέρας του συμβάντος. Αν το συμβάν έχει πάνω από 200 προσκεκλημένους, θα χρειάζονται 24 ώρες για την ενημέρωση των αλλαγών των μελών ομάδας.

Επαναλαμβανόμενα συμβάντα

Όταν δημιουργείτε ένα επαναλαμβανόμενο συμβάν, η λίστα προσκεκλημένων θα ενημερώνεται, για να αντιστοιχίζεται με τυχόν αλλαγές στην ομάδα. Αν τα νέα μέλη της ομάδας έχουν ενεργοποιημένες τις ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλα τα μελλοντικά επαναλαμβανόμενα συμβάντα.

Αν δημιουργήσατε ένα επαναλαμβανόμενο συμβάν πριν τον Αύγουστο του 2017: Για να βεβαιωθείτε ότι η λίστα προσκεκλημένων του Ημερολογίου θα εξακολουθεί να αντιστοιχίζεται με τα μέλη ομάδας στο μέλλον, ακυρώστε και δημιουργήστε ξανά το συμβάν. 

Δείτε και εξαγάγετε τη λίστα απάντησης σε πρόσκληση για ομάδες με πάνω από 200 προσκεκλημένους

Σημαντικό: Για να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, πρέπει να έχετε δικαιώματα επεξεργασίας για ένα συμβάν με 200 ή παραπάνω άτομα.

Όταν δημιουργείτε ένα συμβάν για μεγάλες ομάδες, μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τις απαντήσεις του προσκεκλημένου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τυχόν σημειώσεις που έχουν προστεθεί. Τα συμβάντα για μεγαλύτερες ομάδες δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλο κάτοχο ή να μετακινηθούν σε διαφορετικό ημερολόγιο.

  1. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το συμβάν στο αρχικό ημερολόγιο από το οποίο δημιουργήθηκε το συμβάν.
  2. Επιλέξτε το στοιχείο Εξαγωγή απαντήσεων προσκεκλημένων στα Υπολογιστικά φύλλα. Τα Υπολογιστικά φύλλα Google θα δημιουργήσουν μια λίστα από την πιο πρόσφατη λίστα απάντησης σε πρόσκληση. 
  3. Για να ενημερώσετε τις πληροφορίες, επαναλάβετε το βήμα 2 παραπάνω. Η εξαγωγή θα δημιουργήσει μια νέα καρτέλα στην αρχή του αρχικού Φύλλου με τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες.

Σημείωση: Μπορείτε να δείτε μόνο την κατάσταση απάντησης σε πρόσκληση των μελών ομάδων για τις οποίες διαθέτετε δικαιώματα προβολής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν μπορώ να απαντήσω "Ναι", "Ίσως" ή "Όχι" και το συμβάν δεν προστέθηκε στο ημερολόγιό μου

Αν δεν μπορείτε να απαντήσετε κάνοντας κλικ σε συνδέσμους στην πρόσκληση, αυτό σημαίνει ότι ο διοργανωτής του συμβάντος δεν έχει δικαίωμα προβολής των μελών της ομάδας.

Για να προσθέσετε το συμβάν στο ημερολόγιό σας, πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στο ημερολόγιο στην ενότητα που βρίσκεται στο επάνω μέρος της πρόσκλησης. Ο διοργανωτής του συμβάντος δεν θα λαμβάνει καμία απάντηση σε πρόσκληση.
Δεν μπορώ να δω τα μέλη ομάδας σε ένα συμβάν ή τις απαντήσεις τους
Αυτό σημαίνει ότι εσείς ή ο διοργανωτής δεν έχετε δικαίωμα προβολής των μελών ομάδας ή ότι η ομάδα έχει πάνω από 200 προσκεκλημένους συνολικά. Δείτε παραπάνω για να μάθετε πώς μετρώνται οι προσκεκλημένοι. 
Δεν μπορώ να τροποποιήσω ή να προσκαλέσω περισσότερα άτομα στο συμβάν
Οι προσκεκλημένοι δεν μπορούν να τροποποιήσουν το συμβάν ή να προσκαλέσουν περισσότερα άτομα. Επικοινωνήστε με τον δημιουργό του συμβάντος για να δείτε αν έχετε πρόσβαση για επεξεργασία του συμβάντος.