Zarządzanie zadaniami cyklicznymi na Liście zadań Google i w Kalendarzu Google

Na Liście zadań Google i w Kalendarzu Google możesz tworzyć, edytować i usuwać zadania cykliczne.

Ważne:

 • W siatce Kalendarza wyświetlana jest ograniczona liczba nadchodzących zadań cyklicznych. Nowe zadania pojawiają się automatycznie wraz z upływem czasu.
 • Nie można ustawić powtarzania udostępnionych zadań ani podzadań.
 • Zadań cyklicznych nie można przenosić na inne listy zadań.
 • Jeśli zatrzymasz powtarzanie serii zadań, nie możesz ponownie ustawić jej powtarzania. Musisz utworzyć nową serię zadań cyklicznych.

Konfigurowanie powtarzania zadań

Aby skonfigurować powtarzanie zadania na Liście zadań Google:

 1. Otwórz Gmail, Kalendarz, Google Chat, Dysk albo plik w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij Listę zadań Tasks logo po prawej stronie.
 3. Kliknij istniejące zadanie lub utwórz nowe.
 4. Aby dodać datę i godzinę, kliknij Data/godzina.
 5. Obok opcji „Data/godzina” kliknij Powtarzaj .
 6. W sekcji „Powtarzaj co” wybierz dzień, tydzień, miesiąc lub rok.
 7. W sekcji „Koniec” wybierz opcję, aby utworzyć zadanie cykliczne:
  • Jeśli zadanie nie ma daty zakończenia wybierz Nigdy.
  • Jeśli zadanie ma datę zakończenia, kliknij W dniu i wybierz datę.
  • Jeśli zadanie ma kończyć się po określonej liczbie wystąpień, wybierz Po, a następnie wybierz liczbę wystąpień.
 8. Kliknij OK.

Aby skonfigurować powtarzanie zadania w Kalendarzu Google: 

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. W siatce kalendarza kliknij dowolne puste miejsce.
 3. Pod tytułem wybierz Zadanie.
 4. Pod datą kliknij Nie powtarza się.
 5. Wybierz jedną z tych opcji:
  • Wybierz gotowe ustawienie, np. Codziennie, Co tydzień w:, Co miesiąc w: lub Co rok w dniu:. Kliknij Zapisz.
  • Kliknij Niestandardowe i ustaw preferowaną częstotliwość powtarzania lub datę zakończenia. Kliknij Gotowe a potem Zapisz.

Edytowanie i kończenie zadania cyklicznego

Aby edytować lub ukończyć zadanie cykliczne na Liście zadań Google: 

 1. Otwórz Gmail, Kalendarz, Google Chat, Dysk albo plik w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij Listę zadań Tasks logo po prawej stronie.
 3. Kliknij zadanie, które chcesz zmienić.
  • Aby zmienić datę i godzinę wszystkich zadań w serii, u dołu ekranu kliknij informację o powtarzaniu zadania.
  • Aby zmienić datę i godzinę następnego zadania cyklicznego w serii, kliknij datę.
  • Aby zatrzymać powtarzanie zadania, obok informacji o powtarzaniu kliknij Nie powtarzaj więcej  a potem Nie powtarzaj więcej.  
  • Aby oznaczyć zadanie jako ukończone, po lewej stronie zadania kliknij Ukończone Oznacz jako ukończone. U dołu panelu, w sekcji „Ukończone”, możesz zobaczyć ukończone zadania. Następne wystąpienie zadania cyklicznego jest wyświetlane na liście zadań w określonym dniu.

Aby edytować lub ukończyć zadanie cykliczne w Kalendarzu Google:

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Kliknij zadanie, które chcesz zmienić. 
 3. Aby zmienić, kliknij Edytuj Edytuj.
 4. Wybierz jedną z tych opcji:
  • Aby zmienić datę lub godzinę, kliknij Data/godzina .
  • Aby zmienić częstotliwość występowania zadania lub zatrzymać jego powtarzanie, kliknij Powtarzaj .
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Wybierz, czy zmiana ma obejmować „To zadanie” czy „Wszystkie zadania”. 
 7. Kliknij OK.
 8. Aby oznaczyć zadanie jako ukończone, kliknij Oznacz jako ukończone.

Usuwanie zadań z serii  

Aby usunąć wszystkie zadania z serii na Liście zadań Google:

 1. Otwórz Gmail, Kalendarz, Google Chat, Dysk albo plik w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij Listę zadań Tasks logo po prawej stronie.
 3. Obok zadania, które chcesz usunąć, kliknij Otwórz menu Więcej.
 4. Kliknij Usuń  a potem Usuń wszystko.

Aby usunąć zadania z serii w Kalendarzu Google: 

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Kliknij zadanie, które chcesz usunąć. 
 3. Kliknij Usuń .
 4. Wybierz jedną z tych opcji: 
  • To zadanie
  • To zadanie i następne
  • Wszystkie zadania
 5. Kliknij OK.

Ważne: aby usunąć pojedyncze zadanie z powtarzających się zadań w serii, musisz użyć Kalendarza Google.

Przydatne materiały

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
3293927161665287587
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
88