Skapa ett mötesschema

Det går att skapa mötesscheman i Google Kalender på datorn.

Viktigt! Om du använder Kalender med ett personligt konto är det möjligt att skapa en bokningssida och godkänna obegränsade möten kostnadsfritt. Fler premiumfunktioner kräver Google Workspace- eller Google One-prenumerationer. Läs mer om premiumfunktioner för mötesscheman.

Skapa mötesschemat

Skapa ett mötesschema

Steg 1: Ställ in mötesschemat

Viktigt! Om du vill skapa ett mötesschema i en sekundär kalender eller lägga till medvärdar i ett mötesschema måste du ha en berättigad Google Workspace-prenumeration. Läs mer om premiumfunktioner för mötesscheman.

 1. Öppna Google Kalender på en dator.
 2. Klicka på Skapa Lägg till längst upp till vänster.
 3. Klicka på Mötesschema.
 4. Ange en titel.
  • Titeln visas för alla som har länken till din bokningssida.
  • Rubriken visas i din kalender för schemat och inkommande bokningar.
 5. Klicka på nedåtpilen Dropdown om du vill ställa in mötets längd.
  • Möten måste vara minst 5 minuter.
 6. Ange mötets datum, tid och tidszon.
  • Det går att konfigurera engångsmöten eller regelbundna scheman.
  • Tips! Lägg till flera tider under en enskild dag genom att klicka på Lägg till en period i den här dagen .
 7. Välj inställningar för mötestillgänglighet, till exempel schemaläggningsfönster eller dagar då du inte är tillgänglig. Läs mer om att anpassa din tillgänglighet.
 8. Välj en primär eller sekundär kalender som du vill lägga till mötesschemat i.
  • Tips!

   • När du har skapat ett mötesschema kan du inte redigera det så att det finns i en annan primär eller sekundär kalender.

   • Alla med redigeringsbehörighet till en sekundär eller primär kalender kan göra ändringar i schemat och se inkommande bokningar. Läs mer om åtkomstbehörigheter.

 9. Valfritt: Undvik konflikter för händelser som har skapats eller godkänts i primära eller sekundära kalendrar genom att välja Kontrollera kalendrar efter tillgänglighet under Kalendrar. Välj sedan alla kalendrar som du inte vill att bokningsbara tider ska vara tillgängliga för under skapade eller godkända händelser.
  • Viktigt! Varje enskild mötestid på en bokningssida kan endast bokas en gång, även om den här funktionen är inaktiverad.
 10. Lägg till medvärdar i mötet genom att ange deras namn eller e-postadresser.
  • Tips! Du kan lägga till upp till 20 medvärdar inom samma organisation. Google-grupper kan inte användas som medvärdar.

 11. Klicka på Nästa.

Steg 2: Konfigurera bokningssidan

Obs!

 • E-postverifiering är bara tillgängligt i berättigade Google Workspace-prenumerationer.
 • Berättigade Google Workspace- och Google One-prenumerationer får skicka upp till fem påminnelser före varje möte.
 • Du måste ha ett Stripe-konto för att ta emot betalningar. Läs mer om att godkänna betalningar.
 1. Granska bokningssidans foto och namn.
  • Fotot tas från ditt Google-konto. Så byter du fotot.
  • På bokningssidor visas inget foto för mötesscheman som har skapats i sekundära kalendrar.
 2. Välj mötets plats och konferensalternativ:
  • Google Meet-videokonferens
  • Möte på plats
  • Telefonsamtal
  • Ingen/anges senare
 3. Lägg till en anteckning som förklarar tjänsten.
  • Beskrivningen visas på bokningssidan och i bekräftelsemeddelanden.
 4. Lägg till fält som deltagarna fyller i.
  • Deltagarna måste ange för- och efternamn samt e-postadress.
  • Så här lägger du till fler fält:
   1. Klicka på Lägg till ett objekt.
   2. Klicka på Telefonnummer eller Anpassat objekt.
   3. Välj om dessa fält är Obligatoriska eller Valfria.
  • Förhindra botar genom att klicka på Kräv e-postverifiering.
 5. Valfritt: Aktivera mötesbetalningar.
  1. Anslut ett Stripe-konto till Google Kalender.
  2. Markera rutan intill Kräv betalning vid bokning.
  3. Ange belopp och valuta.
  4. Lägg till avbokningspolicyn.
 6. Ställ in e-postbekräftelser och påminnelser för e-postmeddelandena.
  • Det går att skicka upp till fem påminnelser.
 7. Klicka på Spara.

Tips:

 • I veckovyn eller valfri dagsvy går det att skapa eller lägga till tillgänglighet i ett mötesschema när du klickar på valfri tid i din kalender. Klicka på Mötesschema i fönstret som visas.

Redigera ditt mötesschema

Du kan redigera vissa fält i mötesschemat.
Ändra foto och namn
Du kan ändra hur fotot och namnet ska visas på bokningssidan. Läs mer om hur du anpassar mötesbokningssidan.
Ange mötesplats
Du kan informera gästerna om var ett möte äger rum.
 1. Öppna mötesschemat.
 2. Klicka på Nästa längst ned till höger.
 3. Klicka på Välj en plats Dropdown under Plats och konferens om du vill ställa in en mötesplats.
 4. Välj ett platsalternativ:
  • Google Meet-videokonferens
  • Möte på plats
  • Telefonsamtal
  • Ingen/anges senare
 5. Klicka på Spara längst ned till höger om du vill spara mötesschemat.
Tips! Klicka på Ingen/anges senare om du vill använda en extern videosamtalstjänst. När någon har bokat ett möte redigerar du händelsen för att lägga till videomötesinformationen. Installation av ett Google Workspace Marketplace-tillägg rekommenderas.
Lägg till en beskrivning
Du kan ange mer information om tjänsten eller händelsen i händelsebeskrivningen.
 1. Öppna mötesschemat.
 2. Klicka på Nästa längst ned till höger.
 3. Ange information om tjänsten eller händelsen under Beskrivning.
 4. Klicka på Spara längst ned till höger om du vill spara mötesschemat.
Tips! Beskrivningar visas på bokningssidan, i bekräftelsemeddelanden och i händelsebeskrivningar i Google Kalender.
Redigera bokningsformuläret
Du kan lägga till fält som deltagarna kan använda för att fylla i bokningsformuläret.
Viktigt! Personer som bokar möten med dig måste ange sitt namn och sin e-postadress i bokningsformuläret.
 1. Öppna mötesschemat.
 2. Klicka på Nästa längst ned till höger.
 3. Klicka på Bokningsformulär Nedåtpil följt av Lägg till ett objekt följt av TelefonnummerDropdown.
 4. Välj fältet:
  • Telefonnummer: Be deltagaren lämna telefonnumret.
  • Anpassat objekt: Ange uppmaningen som du vill att deltagaren svarar på i textrutan.
 5. Valfritt: Markerar rutan intill Obligatoriskt om du vill att svar är obligatoriskt.
 6. Klicka på Lägg till objekt om du vill spara formuläret.
 7. Klicka på Spara längst ned till höger om du vill spara mötesschemat.
Redigera e-postpåminnelser

Det går att ställa in tiden då du vill att en deltagare får en påminnelse per e-post.

 1. Öppna mötesschemat.
 2. Klicka på Nästa längst ned till höger.
 3. Klicka på Bokningsbekräftelser och bokningspåminnelser Nedåtpil.
 4. Klicka på nedåtpilen Dropdown under E-postpåminnelse.
 5. Välj när du vill att deltagaren ska få en e-postpåminnelse.
 6. Klicka på Klar om du vill spara påminnelsetiden.
 7. Klicka på Spara längst ned till höger om du vill spara mötesschemat.
Tips!
 • Det går att skicka upp till fem påminnelser.
 • Det går inte att redigera påminnelsemeddelandenas text.
Inaktivera påminnelsemeddelanden
 1. Följ steg 1–7 i Skapa ett mötesschema eller öppna ett befintligt mötesschema.
 2. Klicka på Nästa längst ned till höger.
 3. Klicka på Bokningsbekräftelser och bokningspåminnelser Nedåtpil.
 4. Avmarkera rutan bredvid E-postpåminnelse.
Dölja mötesschemat

Visa eller dölj mötesscheman i Google Kalender på webben:

 1. Klicka på rullgardinsmenyn för Visa omkopplare högst upp bredvid Inställningar .
 2. Klicka på Visa mötesscheman.

Tips!

 • Om mötesscheman är dolda visas fortfarande bokade möten i din kalender.
 • Om mötesscheman är dolda och du skapar ett nytt schema eller lägger till tid i ett befintligt, visar inställningen mötesscheman igen.
 • Mötesscheman är alltid synliga i mobilappen.

Så här synkas ditt mötesschema med din kalender

Ditt mötesschema synkroniseras automatiskt med Google Kalender.
 • Ditt bokningsschema och bokade möten visas automatiskt i din kalender.
 • När du väljer Kontrollera kalendrar efter tillgänglighet  undviker Google Kalender schemakonflikter. Om du svarar Ja eller Kanske på en händelse i Google Kalender visas inte det tidsblocket som ledigt på bokningssidan. Bokningssidan uppdateras automatiskt för att undvika konflikter med andra händelser. Om du prenumererar på en berättigad prenumeration på Google Workspace eller Google One genomsöks de valda kalendrarna efter konflikter. Läs om att undvika konflikter i mötesschemat.

Så här fungerar mötesschemats synlighet

 • Alla som har redigeringsbehörighet till kalendern där mötesschemat skapas kan göra ändringar i schemat och se inkommande bokningar.
 • Alla som har länken till din bokningssida kan se vilka tider du är tillgänglig.
 • Om du delar din bokningssida men inte din kalender kan andra inte se händelser i din kalender.
 • På menyn Visa omkopplare går det att visa eller dölja mötesscheman. Om ett mötesschema är dolt och du skapar ett nytt schema eller lägger till tid i ett schema, visas dolda mötesscheman igen.
 • Om du inaktiverar Kontrollera kalendrar efter tillgänglighet på dina bokningssidor visas alla block för mötestider som öppna, med undantag för tidigare bokningar som har godkänts via bokningssidor. Detta gäller även om du har godkänt en händelse som inte är ett möte.
  • Viktigt! Varje enskild mötestid på en bokningssida kan endast bokas en gång, även om den här funktionen är inaktiverad.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny