Så här ställer du in ett mötesschema

Innan du börjar

Skapa ett mötesschema

 1. Öppna Google Kalender på en dator.
 2. Klicka på Skapa Lägg till längst upp till vänster.
 3. Klicka på Mötesschema.
 4. Ange en titel.
  • Titeln visas för alla som har länken till din bokningssida.
  • Titeln visas i kalendern för scheman och bokningar.
 5. Ange mötets längd.
  • Klicka på nedåtpilen Rullgardin bredvid 30 minuter om du vill ställa in anpassad längd.
  • Möten måste vara minst 15 minuter.
 6. Ange mötenas datum och tid.
  • Du kan ställa in ett engångsmöte eller ett regelbundet schema.
 7. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil bredvid Schemafönster för att ange hur långt i förväg möten kan bokas.
  • Som standard kan någon boka ett möte med dig från 12 timmar till 60 dagar i förväg.
 8. Klicka på Nästa.
 9. Valfritt: Du kan ändra ditt foto, ställa in var mötet äger rum med mera. Läs mer om hur du redigerar ditt mötesschema.
 10. Klicka på Spara när du har redigerat mötesschemat.

Tips!

 • Om du vill skapa ett mötesschema kan du även klicka på valfri tid i kalendern som inte redan har en schemalagd händelse. Klicka på Mötesschema följt av Skapa ett nytt mötesschema eller Lägg till tillgänglighet i ett befintligt schema i fönstret som öppnas.
 • Nya möten visas i din primära kalender.

Redigera ditt mötesschema

Du kan redigera vissa fält i mötesschemat.
Ändra foto och namn
Du kan ändra hur fotot och namnet ska visas på bokningssidan. Läs mer om hur du anpassar mötesbokningssidan.
Ange mötesplats
Du kan informera gästerna om var ett möte äger rum.
 1. Följ steg 1–7 i Skapa ett mötesschema eller öppna ett befintligt mötesschema.
 2. Klicka på Nästa längst ned till höger.
 3. Klicka på Välj en plats Rullgardin under Plats och konferens om du vill ställa in en mötesplats.
 4. Välj ett platsalternativ:
  • Google Meet-videokonferens
  • Möte på plats
  • Telefonsamtal
  • Ingen/anges senare
 5. Klicka på Spara längst ned till höger om du vill spara mötesschemat.
Tips! Om du vill använda en extern videosamtalstjänst klickar du på Ingen/anges senare. När någon har bokat ett möte redigerar du händelsen för att lägga till videomötesinformationen. Installation av ett Google Workspace Marketplace-tillägg rekommenderas.
Lägg till en beskrivning
Du kan ange mer information om tjänsten eller händelsen i händelsebeskrivningen.
 1. Följ steg 1–7 i Skapa ett mötesschema eller öppna ett befintligt mötesschema.
 2. Klicka på Nästa längst ned till höger.
 3. Ange information om tjänsten eller händelsen under Beskrivning.
 4. Klicka på Spara längst ned till höger om du vill spara mötesschemat.
Tips! Beskrivningar visas på bokningssidan, i bekräftelsemeddelanden och i händelsebeskrivningar i Google Kalender.
Redigera bokningsformuläret
Du kan lägga till fält som deltagarna kan använda för att fylla i bokningsformuläret.
Viktigt! Personer som bokar möten med dig måste ange sitt namn och sin e-postadress i bokningsformuläret.

Så här lägger du till ett telefonnummerfält:

 1. Följ steg 1–7 i Skapa ett mötesschema eller öppna ett befintligt mötesschema.
 2. Klicka på Nästa längst ned till höger.
 3. Klicka på Bokningsformulär Nedåtpil följt av Lägg till ett objekt följt av Telefonnummer Rullgardin följt av Telefonnummer.
  • Valfritt: Om du vill att ett telefonnummer ska vara obligatoriskt markerar du rutan bredvid Obligatoriskt.
 4. Klicka på Lägg till objekt om du vill spara formuläret.
 5. Klicka på Spara längst ned till höger om du vill spara mötesschemat.

Så här lägger du till ett anpassat textfält:

 1. Följ steg 1–7 i Skapa ett mötesschema eller öppna ett befintligt mötesschema.
 2. Klicka på Nästa längst ned till höger.
 3. Klicka på Bokningsformulär Nedåtpil följt av Lägg till ett objekt följt av Telefonnummer Rullgardin följt av Anpassat objekt.
 4. I textrutan anger du uppmaningen som du vill att deltagaren ska svara på.
  • Valfritt: Om du vill att ett svar ska vara obligatoriskt markerar du rutan bredvid Obligatoriskt.
 5. Klicka på Lägg till objekt om du vill spara formuläret.
 6. Klicka på Spara längst ned till höger om du vill spara mötesschemat.
Tips! Du kan bara lägga till ett anpassat textfält.
Redigera e-postpåminnelser

Så här anger du tiden i förväg då du vill att e-postpåminnelser ska skickas:

 1. Följ steg 1–7 i Skapa ett mötesschema eller öppna ett befintligt mötesschema.
 2. Klicka på Nästa längst ned till höger.
 3. Klicka på Bokningsbekräftelser och bokningspåminnelser Nedåtpil.
 4. Klicka på nedåtpilen Rullgardin under E-postpåminnelse.
 5. Välj när du vill att deltagaren ska få en e-postpåminnelse.
 6. Klicka på Klar om du vill spara påminnelsetiden.
 7. Klicka på Spara längst ned till höger om du vill spara mötesschemat.
Tips! Du kan ställa in ett obegränsat antal påminnelser. Det går inte att redigera text i påminnelsemeddelandena.

Så här väljer du att inte skicka en e-postpåminnelse till deltagaren före mötet:

 1. Följ steg 1–7 i Skapa ett mötesschema eller öppna ett befintligt mötesschema.
 2. Klicka på Nästa längst ned till höger.
 3. Klicka på Bokningsbekräftelser och bokningspåminnelser Nedåtpil.
 4. Avmarkera rutan bredvid E-postpåminnelse.

Så här synkas ditt mötesschema med din kalender

Ditt mötesschema synkroniseras automatiskt med Google Kalender.
 • Ditt bokningsschema och bokade möten visas automatiskt i din kalender.
 • Google Kalender undviker schemakonflikter. Om du svarar Ja eller Kanske på en händelse i Google Kalender visas inte det tidsblocket som ledigt på bokningssidan.
 • För primära och valda sekundära kalendrar uppdateras tillgängligheten på bokningssidan automatiskt för att undvika konflikter med andra händelser. Läs om att undvika konflikter i mötesschemat.

Så här fungerar mötesschemats synlighet

 • Om du delar din kalender med andra kan de inte se ditt mötesschema.
 • Alla som har länken till din bokningssida kan se vilka tider du är tillgänglig.
 • Om du delar din bokningssida men inte din kalender kan andra inte se händelser i din kalender.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
88
false
false