Žádosti o odhad ceny z Firemního profilu

Ve vašem Firemním profilu na Googlu se může zobrazovat tlačítko Požádat o nabídku. Potenciálním zákazníkům to pomůže navázat s vámi kontakt.

Tlačítko otevře formulář, jehož podoba závisí na primární kategorii vaší firmy. Pomocí něj vám zákazník může poslat žádost o odhad ceny. Podle své způsobilosti můžete zákazníkovi přímo odpovědět e-mailem nebo v chatu.

Důležité: Žádosti o odhad ceny mohou používat pouze firmy z některých kategorií.

Kdo může dostávat žádosti o odhad ceny

To, zda se ve vašem Firemním profilu zobrazuje tlačítko Požádat o nabídku a zda vám žádosti o odhad ceny přicházejí e-mailem nebo do chatu, závisí na kategorii firmy, jazyku, regionu a dalších faktorech.

 • Pokud už žádosti o odhad ceny dostáváte, můžete je kdykoli vypnout nebo znovu zapnout.
 • Jestliže v nastavení profilu máte položku Žádosti o odhad ceny, můžete dostávat e-mailové žádosti. V opačném případě prozatím žádosti o odhad ceny nemůžete začít používat. Kde najít položku Žádosti o odhad ceny
Tip: I pokud vaše firma přechází v případě nových žádostí o odhad ceny z chatu do e-mailu, můžete dál odpovídat na uskutečněné chatové konverzace.

Jak zapnout žádosti o odhad ceny

Žádosti o odhad ceny dostávají vlastníci a správci vašeho Firemního profilu. E-mailové žádosti o odhad ceny vám přijdou e-mailem. Žádosti poslané v chatu se vám zobrazí v aplikacích Mapy Google a Vyhledávání Google v sekci Zprávy.

Zapnutí a vypnutí žádostí o odhad ceny

Pokud váš profil splňuje podmínky pro žádosti o odhad ceny:

 1. Přihlaste se k účtu Google, který používáte ke správě svého Firemního profilu.
 2.   Svůj Firemní profil najdete tak, že na Googlu vyhledáte přesný název své firmy. Můžete také vyhledat výraz my business.
 3. Nad výsledky vyhledávání klikněte na položku Zákazníci a pak Žádosti o odhad ceny.
  • Důležité: Pokud v nastavení možnost Žádosti o odhad ceny nevidíte, nesplňuje váš profil podmínky pro tyto žádosti.
 4. Klikněte na ikonu možností  a pak Nastavení žádostí o nabídky.
 5. Aktivujte nebo deaktivujte možnost Zapnout žádosti o nabídky.

Jak vypnout nebo znovu zapnout příjem žádostí o odhad ceny v chatu

Pokud váš Firemní profil v současné době dostává žádosti o odhad ceny prostřednictvím chatových zpráv:

 • Jestliže chcete tlačítko odhadu ceny vypnout, vypněte v aplikaci Mapy Google chatové zprávy z profilu.
 • Až budete chtít tlačítko odhadu ceny znovu zapnout, zapněte v aplikaci Mapy Google chatové zprávy z profilu.

Další informace o správě chatu ve Firemním profilu z Map Google

Využijte e-mailové žádosti o odhad ceny na maximum

Aktivně komunikujte se zákazníky a udržujte si ve zprávách pořádek

Vyhledání žádostí o odhad ceny

Žádosti o odhad ceny dostávají e-mailem ověření vlastníci a správci příslušného Firemního profilu. Další informace o přidávání a odstraňování vlastníků a správců profilu 

Tip: K e-mailovým adresám přidruženým ke všem vlastníkům a správcům profilu mají přístup pouze vlastníci. Jejich e-mailovou adresu naleznete ve svém Firemním profilu. Vyberte nabídku se třemi tečkami a pak Nastavení Firemního profilu a pak Správci. Poté vyberte jednotlivé vlastníky nebo správce, abyste našli e-mailovou adresu přidruženou k dané osobě. 

Pokud má správce dotaz k informacím o svém účtu, například dotaz na e-mailové adresy nebo profilové fotky, musí se obrátit na vlastníka (vlastníky) daného profilu. 

Jak si snáze udržet přehled o žádostech o odhad ceny:

 1. Vytvořte si pro příchozí žádosti o odhad ceny filtr e-mailů. Například pomocí tohoto vyhledávání můžete vytvořit štítek „Žádosti o odhad ceny z Googlu“. Další informace o vytváření pravidel pro filtrování e-mailů
  • Tip: Žádosti o odhad ceny přicházejí z adresy business.google.com s předmětem „Žádost o odhad ceny“.
 2. Nastavte si oznámení z Gmailu. Můžete například použít nastavení Zapnout upozornění na důležitou poštu. Přečtěte si, jak nastavit oznámení z Gmailu.
 3. Vedle e-mailů s žádostmi o odhad ceny z Googlu klikněte na ikonu Důležité . Tím doručenou poštu „naučíte“ žádosti do budoucna označovat jako důležité. Další informace o značkách důležitosti v Gmailu
Odpověď pomocí e-mailové adresy z Firemního profilu
Pokud chcete odpovědět na žádost o odhad ceny, použijte stejnou e-mailovou adresu, která je přidružena k vašemu Firemnímu profilu. Na žádosti o odhad ceny mohou odpovídat pouze ověření vlastníci a správci. Aby vaši zákazníci vaše e-maily dostali, použijte e-mailovou adresu Firemního profilu, a ne jinou adresu. Další informace o přidávání a odstraňování vlastníků a správců profilu
Prohlížení obdržených e-mailů a odpovědí

Vyhledání všech e-mailů ve vláknu

Nastavením e-mailových vláken si usnadníte prohlížení e-mailové komunikace se zákazníkem. U konverzací s žádostí o odhad ceny je použití vláken velmi užitečné, zejména pokud těchto žádostí dostáváte hodně.

Je třeba reagovat rychle

Důležité: V zájmu rychlého odpovídání můžeme žádosti o odhad ceny ve Firemním profilu vypnout, pokud na ně nereagujete během 24 hodin.

Rychlými odpověďmi podpoříte důvěru zákazníků a interakci s vaší firmou.

Pokud chcete zjistit svoji míru odezvy a průměrnou rychlost odpovědi, podívejte se do spodní části jakéhokoli nedávného e-mailu se žádostí o odhad ceny. Tyto statistiky vycházejí z dat za posledních 180 dnů.

Další informace o seskupování e-mailů do konverzací

Udržujte si přehled o odpovědích odeslaných ostatními

Když někdo z vaší firmy e-mailem odpoví na nevyřízenou žádost o odhad ceny, dostanete e-mailové oznámení. V něm je uvedeno: „Někdo z vaší firmy odpověděl.“ Odpověď odeslanou zákazníkovi si můžete přečíst.

Kdy vyprší platnost konverzací
 • Platnost konverzace s žádostí o odhad ceny vyprší jeden rok po poslední zprávě v konverzaci.
 • Vaše ani zákazníkovy odpovědi odeslané po této lhůtě nebudou doručeny.

Omezení interakcí

Zablokování konverzace se zákazníkem

Zablokování konkrétního zákazníka:

 1. Otevřete žádost o odhad ceny od příslušného zákazníka nebo jakýkoli odpovědní e-mail v dané konverzaci.
 2. Dole klikněte na Zablokovat tuto konverzaci.

Důležitá upozornění

 • Z důvodu ochrany vašeho soukromí neinformujeme zákazníka, že jste ho zablokovali.
 • Dotyčný zákazník nebude moci vaši firmu kontaktovat prostřednictvím funkce Žádosti o odhad ceny, a to v souvislosti žádnou současnou ani budoucí nabídkou.
 • Nadále však budete od tohoto zákazníka dostávat e-maily týkající se jiných záležitostí.
 • Budete dostávat i e-maily s žádostmi o odhad ceny od jiných zákazníků.
 • Konverzaci mohou zablokovat i zákazníci. V textu e-mailu s vaší odpovědí se jim zobrazí odkaz, pomocí nějž mohou konverzaci s vaší firmou zablokovat.
Deaktivace e-mailů s žádostmi o odhad ceny

Pokud už nechcete na určitou adresu dostávat e-maily s žádostmi o odhad ceny:

 1. Otevřete e-mail s žádostí o odhad ceny, který jste na tuto adresu obdrželi.
 2. Dole v e-mailu klikněte na odkaz Odhlásit se.

Ostatní vlastníci a správci vašeho profilu budou e-maily s žádostmi o odhad ceny na své e-mailové adresy dostávat dál.

Důležité: Pokud takto zrušíte přijímání e-mailů s žádostmi o odhad ceny, samotnou funkci tím nevypnete. Tlačítko pro odeslání žádosti o odhad ceny se ve vašem profilu bude zobrazovat dál.

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
11364327743494672018
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
99729
false