Oznámení

Business Profile chat will no longer be supported after July 31, 2024. Learn more about the changes on chat.

Žádosti o odhad ceny z Firemního profilu

Ve vašem Firemním profilu na Googlu se může zobrazovat tlačítko Požádat o nabídku. Potenciálním zákazníkům to pomůže navázat s vámi kontakt.

Tlačítko otevře formulář, jehož podoba závisí na primární kategorii vaší firmy. Pomocí něj vám zákazník může poslat žádost o odhad ceny. Podle své způsobilosti můžete zákazníkovi přímo odpovědět e-mailem nebo v chatu.

Důležité: Žádosti o odhad ceny mohou používat pouze firmy z některých kategorií.

Kdo může dostávat žádosti o odhad ceny

To, zda se ve vašem Firemním profilu zobrazuje tlačítko Požádat o nabídku a zda vám žádosti o odhad ceny přicházejí e-mailem nebo do chatu, závisí na kategorii firmy, jazyku, regionu a dalších faktorech.

 • Pokud už žádosti o odhad ceny dostáváte, můžete je kdykoli vypnout nebo znovu zapnout.
 • Jestliže v nastavení profilu máte položku Žádosti o odhad ceny, můžete dostávat e-mailové žádosti. V opačném případě prozatím žádosti o odhad ceny nemůžete začít používat. Kde najít položku Žádosti o odhad ceny
Tip: I pokud vaše firma přechází v případě nových žádostí o odhad ceny z chatu do e-mailu, můžete dál odpovídat na uskutečněné chatové konverzace.

Jak zapnout žádosti o odhad ceny

Žádosti o odhad ceny dostávají vlastníci a správci vašeho Firemního profilu. E-mailové žádosti o odhad ceny vám přijdou e-mailem. Žádosti poslané v chatu se vám zobrazí v aplikacích Mapy Google a Vyhledávání Google v sekci Zprávy.

Jak vypnout nebo znovu zapnout příjem žádostí o odhad ceny v chatu

Pokud váš Firemní profil v současné době dostává žádosti o odhad ceny prostřednictvím chatových zpráv:

 • Jestliže chcete tlačítko odhadu ceny vypnout, vypněte v aplikaci Mapy Google chatové zprávy z profilu.
 • Až budete chtít tlačítko odhadu ceny znovu zapnout, zapněte v aplikaci Mapy Google chatové zprávy z profilu.

Další informace o správě chatu ve Firemním profilu z Map Google

Využijte e-mailové žádosti o odhad ceny na maximum

Important: As of January 22, 2024, quote requests via email are no longer available. Customer quote requests are still available via chat, if eligible.

Aktivně komunikujte se zákazníky a udržujte si ve zprávách pořádek

Vyhledání žádostí o odhad ceny

Žádosti o odhad ceny dostávají e-mailem ověření vlastníci a správci příslušného Firemního profilu. Další informace o přidávání a odstraňování vlastníků a správců profilu 

Tip: K e-mailovým adresám přidruženým ke všem vlastníkům a správcům profilu mají přístup pouze vlastníci. Jejich e-mailovou adresu naleznete ve svém Firemním profilu. Vyberte nabídku se třemi tečkami a pak Nastavení Firemního profilu a pak Správci. Poté vyberte jednotlivé vlastníky nebo správce, abyste našli e-mailovou adresu přidruženou k dané osobě. 

Pokud má správce dotaz k informacím o svém účtu, například dotaz na e-mailové adresy nebo profilové fotky, musí se obrátit na vlastníka (vlastníky) daného profilu. 

Jak si snáze udržet přehled o žádostech o odhad ceny:

 1. Vytvořte si pro příchozí žádosti o odhad ceny filtr e-mailů. Například pomocí tohoto vyhledávání můžete vytvořit štítek „Žádosti o odhad ceny z Googlu“. Další informace o vytváření pravidel pro filtrování e-mailů
  • Tip: Žádosti o odhad ceny přicházejí z adresy business.google.com s předmětem „Žádost o odhad ceny“.
 2. Nastavte si oznámení z Gmailu. Můžete například použít nastavení Zapnout upozornění na důležitou poštu. Přečtěte si, jak nastavit oznámení z Gmailu.
 3. Vedle e-mailů s žádostmi o odhad ceny z Googlu klikněte na ikonu Důležité . Tím doručenou poštu „naučíte“ žádosti do budoucna označovat jako důležité. Další informace o značkách důležitosti v Gmailu
Odpověď pomocí e-mailové adresy z Firemního profilu
Pokud chcete odpovědět na žádost o odhad ceny, použijte stejnou e-mailovou adresu, která je přidružena k vašemu Firemnímu profilu. Na žádosti o odhad ceny mohou odpovídat pouze ověření vlastníci a správci. Aby vaši zákazníci vaše e-maily dostali, použijte e-mailovou adresu Firemního profilu, a ne jinou adresu. Další informace o přidávání a odstraňování vlastníků a správců profilu
Prohlížení obdržených e-mailů a odpovědí

Vyhledání všech e-mailů ve vláknu

Nastavením e-mailových vláken si usnadníte prohlížení e-mailové komunikace se zákazníkem. U konverzací s žádostí o odhad ceny je použití vláken velmi užitečné, zejména pokud těchto žádostí dostáváte hodně.

Je třeba reagovat rychle

Důležité: V zájmu rychlého odpovídání můžeme žádosti o odhad ceny ve Firemním profilu vypnout, pokud na ně nereagujete během 24 hodin.

Rychlými odpověďmi podpoříte důvěru zákazníků a interakci s vaší firmou.

Pokud chcete zjistit svoji míru odezvy a průměrnou rychlost odpovědi, podívejte se do spodní části jakéhokoli nedávného e-mailu se žádostí o odhad ceny. Tyto statistiky vycházejí z dat za posledních 180 dnů.

Další informace o seskupování e-mailů do konverzací

Udržujte si přehled o odpovědích odeslaných ostatními

Když někdo z vaší firmy e-mailem odpoví na nevyřízenou žádost o odhad ceny, dostanete e-mailové oznámení. V něm je uvedeno: „Někdo z vaší firmy odpověděl.“ Odpověď odeslanou zákazníkovi si můžete přečíst.

Kdy vyprší platnost konverzací
 • Platnost konverzace s žádostí o odhad ceny vyprší jeden rok po poslední zprávě v konverzaci.
 • Vaše ani zákazníkovy odpovědi odeslané po této lhůtě nebudou doručeny.

Omezení interakcí

Zablokování konverzace se zákazníkem

Zablokování konkrétního zákazníka:

 1. Otevřete žádost o odhad ceny od příslušného zákazníka nebo jakýkoli odpovědní e-mail v dané konverzaci.
 2. Dole klikněte na Zablokovat tuto konverzaci.

Důležitá upozornění

 • Z důvodu ochrany vašeho soukromí neinformujeme zákazníka, že jste ho zablokovali.
 • Dotyčný zákazník nebude moci vaši firmu kontaktovat prostřednictvím funkce Žádosti o odhad ceny, a to v souvislosti žádnou současnou ani budoucí nabídkou.
 • Nadále však budete od tohoto zákazníka dostávat e-maily týkající se jiných záležitostí.
 • Budete dostávat i e-maily s žádostmi o odhad ceny od jiných zákazníků.
 • Konverzaci mohou zablokovat i zákazníci. V textu e-mailu s vaší odpovědí se jim zobrazí odkaz, pomocí nějž mohou konverzaci s vaší firmou zablokovat.
Deaktivace e-mailů s žádostmi o odhad ceny

Pokud už nechcete na určitou adresu dostávat e-maily s žádostmi o odhad ceny:

 1. Otevřete e-mail s žádostí o odhad ceny, který jste na tuto adresu obdrželi.
 2. Dole v e-mailu klikněte na odkaz Odhlásit se.

Ostatní vlastníci a správci vašeho profilu budou e-maily s žádostmi o odhad ceny na své e-mailové adresy dostávat dál.

Důležité: Pokud takto zrušíte přijímání e-mailů s žádostmi o odhad ceny, samotnou funkci tím nevypnete. Tlačítko pro odeslání žádosti o odhad ceny se ve vašem profilu bude zobrazovat dál.

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka