Przenoszenie lokalizacji z konta osobistego na konto organizacji

Jeśli masz lokalizacje na koncie osobistym (niepowiązanym z organizacją), możesz przenieść je na konto organizacji. Gdy dodasz lokalizacje do konta organizacji, możesz zarządzać nimi w ramach organizacji.

Przenoszenie samodzielne

Możesz także samodzielnie przenieść lokalizacje z konta osobistego na konto organizacji.

Przenoszenie pojedynczej lokalizacji

Aby przenieść lokalizację, której jesteś właścicielem, z konta osobistego na konto organizacji:
  1. Na koncie organizacji poproś o dostęp do lokalizacji, którą masz na koncie osobistym. Musisz wskazać grupę lokalizacji, do której chcesz dodać tę lokalizację.
  2. Na koncie osobistym zaakceptuj zaproszenie. Umożliwi to organizacji zarządzanie lokalizacją w określonej grupie lokalizacji.
 

Przenoszenie wielu lokalizacji

Aby przenieść wiele lokalizacji, których jesteś właścicielem, z konta osobistego na konto organizacji:

  1. Na koncie osobistym przenieś lokalizacje do jednej grupy lokalizacji.
  2. Na koncie osobistym dodaj swoją organizację jako właściciela grupy lokalizacji. Musisz określić odpowiednią organizację, podając jej 10-cyfrowy identyfikator organizacji.
  3. Na koncie organizacji zaakceptuj zaproszenie. Umożliwi to Twojej organizacji zarządzanie wszystkimi lokalizacjami w grupie lokalizacji.

Przeniesioną lokalizację możesz usunąć z konta osobistego. Jeśli chcesz, by Twoje osobiste konto zostało dodane do organizacji, usuń lub przenieś wszystkie lokalizacje należące bezpośrednio do tego konta.

Uwaga: jeśli nie masz uprawnień właściciela lokalizacji, poproś właściciela lokalizacji o dostęp, by zarządzać tą lokalizacją na koncie organizacji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem