Μετεγκατάσταση τοποθεσίας από προσωπικό λογαριασμό σε λογαριασμό οργανισμού

Εάν στον προσωπικό σας λογαριασμό (που δεν έχει συσχετιστεί με έναν οργανισμό) ανήκουν τοποθεσίες, μπορείτε να μετεγκαταστήσετε τις συγκεκριμένες τοποθεσίες σε έναν λογαριασμό οργανισμού. Όταν προσθέτετε τοποθεσίες σε έναν λογαριασμό οργανισμού, μπορείτε να τις διαχειριστείτε ως μέρος του οργανισμού σας.

Υποβοηθούμενη μετεγκατάσταση

Αιτήματα μεταφοράς

Για να μεταφέρετε τοποθεσίες από έναν προσωπικό λογαριασμό σε έναν λογαριασμό οργανισμού, μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα υποβοηθούμενης μαζικής μεταφοράς. Αυτό το αίτημα μπορεί να υποβληθεί από την καρτέλα "Επισκόπηση" του λογαριασμού οργανισμού:
  • Κάντε κλικ στην κάρτα Έχετε υπάρχουσες τοποθεσίες για μεταφορά; στην καρτέλα "Επισκόπηση". Θα ολοκληρώσετε τη διαδικασία μεταφοράς τοποθεσίας, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.
  • Αφού υποβάλετε το αίτημα μεταφοράς τοποθεσίας, η επεξεργασία της μεταφοράς μπορεί να διαρκέσει έως και 7 ημέρες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι τοποθεσίες που μεταφέρθηκαν θα εμφανιστούν στην καρτέλα Διαχείριση τοποθεσιών του λογαριασμού οργανισμού.
Σημείωση: Όλες οι τοποθεσίες σε έναν λογαριασμό οργανισμού θα πρέπει να βρίσκονται σε μια ομάδα τοποθεσιών. Οποιαδήποτε τοποθεσία στον προσωπικό σας λογαριασμό που δεν ανήκει σε μια ομάδα τοποθεσιών, θα τοποθετηθεί σε μια ομάδα τοποθεσιών που δημιουργήθηκε από την Google στον οργανισμό σας.

 

Συνήθεις Ερωτήσεις

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ

Έχω πολλούς προσωπικούς λογαριασμούς. Πώς μπορώ να μεταφέρω τοποθεσίες από πολλούς προσωπικούς λογαριασμούς στον λογαριασμό οργανισμού μου;
Για να μεταφέρετε τοποθεσίες από πολλούς προσωπικούς λογαριασμούς σε έναν οργανισμό, θα πρέπει να υποβάλετε πολλά αιτήματα μεταφοράς (ένα για κάθε προσωπικό λογαριασμό). Κάθε αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί από την καρτέλα "Επισκόπηση" του λογαριασμού οργανισμού σας.
Ο προσωπικός μου λογαριασμός θα εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στις τοποθεσίες που μεταφέρθηκαν;
Έχετε δύο επιλογές στη διάθεσή σας, κατά τη μεταφορά τοποθεσιών:
  • Κατάργηση τοποθεσιών που μεταφέρθηκαν από τον προσωπικό λογαριασμό σας.
  • Διατήρηση της πρόσβασης στις τοποθεσίες που μεταφέρθηκαν στον προσωπικό λογαριασμό σας, επιπλέον του λογαριασμού οργανισμού που προστέθηκε πρόσφατα.
Συνιστούμε να καταργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό από τις τοποθεσίες και, στη συνέχεια, να προσθέσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό στον λογαριασμό οργανισμού σας, για να διατηρήσετε την πρόσβαση.
Σημείωση: Εάν δεν καταργήσετε τις τοποθεσίες από τον προσωπικό σας λογαριασμό κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, δεν θα μπορείτε να προσθέσετε τον λογαριασμό σας στον λογαριασμό οργανισμού ή σε οποιαδήποτε ομάδα χρηστών του λογαριασμού.
Μπορώ να μεταφέρω τοποθεσίες από λογαριασμούς οργανισμού σε άλλους λογαριασμούς οργανισμού;
Όχι. Τα αιτήματα μεταφοράς αφορούν μόνο τη μεταφορά τοποθεσιών από προσωπικούς λογαριασμούς σε λογαριασμούς οργανισμού.
Στο εξής, οι τοποθεσίες στον προσωπικό μου λογαριασμό θα προστίθενται αυτόματα στον λογαριασμό οργανισμού;
Όχι. Οι τοποθεσίες που προστίθενται στον προσωπικό σας λογαριασμό δεν θα μεταφέρονται αυτόματα στον λογαριασμό οργανισμού. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο τον λογαριασμό οργανισμού. Μπορείτε να προσθέσετε άτομα που χρειάζονται πρόσβαση σε τοποθεσίες απευθείας στον λογαριασμό οργανισμού σας. 
Επέλεξα να καταργήσω τις τοποθεσίες από τον προσωπικό μου λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς. Πώς μπορεί ο προσωπικός μου λογαριασμός να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές τις τοποθεσίες;
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις τοποθεσίες ενός οργανισμού, μπορείτε να προσθέσετε τον προσωπικό λογαριασμό σας στον λογαριασμό οργανισμού ή σε μια ομάδα χρηστών εντός του οργανισμού.

 

Αυτο-μετεγκατάσταση

Μπορείτε επίσης να μετεγκαταστήσετε τοποθεσίες από τον προσωπικό λογαριασμό σας στον λογαριασμό οργανισμού σας εσείς οι ίδιοι.

Μετεγκατάσταση μιας μεμονωμένης τοποθεσίας

Για να μετεγκαταστήσετε μια τοποθεσία που ανήκει στον προσωπικό σας λογαριασμό στον λογαριασμό του οργανισμού σας:
  1. Στον λογαριασμό οργανισμού σας, ζητήστε πρόσβαση στην τοποθεσία που ανήκει στον προσωπικό σας λογαριασμό. Θα πρέπει να ορίσετε μια ομάδα τοποθεσιών στην οποία θα προστεθεί η τοποθεσία.
  2. Στον προσωπικό σας λογαριασμό, αποδεχτείτε την πρόσκληση. Έτσι ο οργανισμός σας μπορεί να διαχειριστεί την τοποθεσία στην ομάδα τοποθεσιών που έχετε ορίσει.
 

Μετεγκατάσταση πολλών τοποθεσιών

Για να μετεγκαταστήσετε πολλές τοποθεσίες που ανήκουν στον προσωπικό σας λογαριασμό στον λογαριασμό οργανισμού σας:

  1. Στον προσωπικό σας λογαριασμό, μεταφέρετε τις τοποθεσίες σε μία ομάδα τοποθεσιών.
  2. Στον προσωπικό σας λογαριασμό, προσθέστε τον οργανισμό σας ως κάτοχο της ομάδας τοποθεσιών. Θα πρέπει να ορίσετε τον σωστό οργανισμό, καταχωρώντας το δεκαψήφιο αναγνωριστικό οργανισμού.
  3. Στον λογαριασμό του οργανισμού σας, αποδεχτείτε την πρόσκληση. Έτσι ο οργανισμός σας θα μπορεί να διαχειριστεί όλες τις τοποθεσίες στην ομάδα τοποθεσιών.

Μετά τη μετεγκατάσταση μιας τοποθεσίας, καλό θα ήταν να καταργήσετε την τοποθεσία από τον προσωπικό σας λογαριασμό. Εάν θέλετε ο προσωπικός σας λογαριασμός να προστεθεί σε έναν οργανισμό, καταργήστε ή μεταφέρετε όλες τις τοποθεσίες που ανήκουν απευθείας στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Σημείωση: Εάν δεν έχετε πρόσβαση κατόχου σε μια τοποθεσία, ζητήστε πρόσβαση από τον κάτοχο της τοποθεσίας, για να διαχειριστείτε την τοποθεσία από τον λογαριασμό του οργανισμού σας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;