Administrering av beliggenhetsgrupper

Denne artikkelen er bare aktuell for byråer som administrerer flere oppføringer ved hjelp av en organisasjonskonto. Hvis du ikke administrerer oppføringer for et byrå, kan du i stedet lese mer om beliggenhetsgrupper i denne artikkelen.

En beliggenhetsgruppe er et utvalg av bedriftsoppføringer som administreres samlet av en organisasjon eller brukergruppe. Ved å organisere beliggenhetene dine i grupper er det enklere å administrere flere beliggenheter og holde oversikt over dem. Du kan også gjøre endringer og dele tilgang til flere oppføringer samtidig.

Her er en oversikt over rettighetene knyttet til rollene i beliggenhetsgrupper:

Rettighet Organisasjonseier Organisasjonsmedlem Eier av brukergruppe Medlem av brukergruppe
Opprette beliggenhetsgrupper
Redigere navnet på beliggenhetsgrupper
Legge til beliggenheter
Overføre beliggenheter    
Sende forespørsler om å administrere beliggenheter
Se invitasjoner til å administrere beliggenheter
Slette beliggenhetsgrupper    

Opprett en beliggenhetsgruppe

Slik oppretter du en ny beliggenhetsgruppe:

 1. Logg på Google Min bedrift.
 2. Klikk på Administrer beliggenheter. (Hvis du er medlem av flere organisasjoner, må du passe på at du velger riktig organisasjon.)
 3. Klikk på Opprett en beliggenhetsgruppe.
 4. Skriv inn navnet på gruppen.
 5. Klikk på Opprett.
 6. Begynn å legge til beliggenheter.

Legg til en ny beliggenhet i en beliggenhetsgruppe

Slik legger du til en ny beliggenhet i en eksisterende beliggenhetsgruppe:

 1. Logg på Google Min bedrift.
 2. Klikk på Administrer beliggenheter. (Hvis du er medlem av flere organisasjoner, må du passe på at du velger riktig organisasjon.)
 3. Velg en beliggenhetsgruppe i rullegardinmenyen. (En grønn hake vises ved siden av alle beliggenhetsgrupper som tilhører en massebekreftet konto.)
 4. Klikk på Legg til beliggenhet.
 5. Skriv inn bedriftsnavnet, adressen og annen informasjon.
 6. Følg veiledningen for å opprette den nye oppføringen.

Legg til en beliggenhet i flere beliggenhetsgrupper

Du kan legge til en eksisterende beliggenhet i flere beliggenhetsgrupper. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Min bedrift.
 2. Klikk på Administrer beliggenheter. (Hvis du er medlem av flere organisasjoner, må du passe på at du velger riktig organisasjon.)
 3. Velg en beliggenhetsgruppe i rullegardinmenyen. (En grønn hake vises ved siden av alle beliggenhetsgrupper som tilhører en massebekreftet konto.)
 4. Klikk på den aktuelle beliggenheten.
 5. Klikk på Brukere i menyen.
 6. Klikk på «Inviter nye brukere» Invite new users øverst til høyre, og velg deretter Legg til en av gruppene dine. (Hvis du ikke ser Invite new users-ikonet, har eieren av beliggenheten ikke gitt deg tilgangen som kreves.)
 7. Velg den aktuelle beliggenhetsgruppen og rollen, og klikk deretter på Legg til.

Overfør beliggenheter til en beliggenhetsgruppe

Slik overfører du eksisterende beliggenheter til en beliggenhetsgruppe:

 1. Logg på Google Min bedrift.
 2. Klikk på Administrer beliggenheter. (Hvis du er medlem av flere organisasjoner, må du passe på at du velger riktig organisasjon.)
 3. Velg en beliggenhetsgruppe i rullegardinmenyen. (En grønn hake vises ved siden av alle beliggenhetsgrupper som tilhører en massebekreftet konto.)
 4. Merk av for hver beliggenhet du vil overføre.
 5. I Handlinger-rullegardinmenyen velger du Overfør beliggenheten.
 6. Velg beliggenhetsgruppen du vil overføre beliggenheten(e) til.
 7. Klikk på Overfør.

Hvis du vil flytte en beliggenhet fra en personlig konto (som ikke er tilknyttet en organisasjon) til en organisasjonskonto, følger du denne fremgangsmåten.

Beliggenheter med administratortilgang kan bare overføres mellom beliggenhetsgrupper i organisasjonskontoer hvis følgende vilkår oppfylles: 
 • Den samme organisasjonen er hovedeier av både kilde- og destinasjonsbeliggenhetsgruppen.
 • Den påloggede brukeren er eier eller medlem av denne organisasjonen.

Se ID-en for en beliggenhetsgruppe

Slik ser du ID-en for en beliggenhetsgruppe:

 1. Logg på Google Min bedrift.
 2. Klikk på Administrer beliggenheter. (Hvis du er medlem av flere organisasjoner, må du passe på at du velger riktig organisasjon.)
 3. Velg en beliggenhetsgruppe i rullegardinmenyen. (En grønn hake vises ved siden av alle beliggenhetsgrupper som tilhører en massebekreftet konto.)
 4. Klikk på Detaljer View details and manage users ved siden av navnet på beliggenhetsgruppen.
 5. Nå ser du ID-en for beliggenhetsgruppen og annen informasjon.

Slett en beliggenhetsgruppe

Før du kan slette en beliggenhetsgruppe, må du fjerne eller overføre eventuelle beliggenheter fra den. Beliggenhetsgrupper slettes permanent og kan ikke gjenopprettes.

Slik sletter du en beliggenhetsgruppe:

 1. Logg på Google Min bedrift.
 2. Klikk på Administrer beliggenheter. (Hvis du er medlem av flere organisasjoner, må du passe på at du velger riktig organisasjon.)
 3. Velg en beliggenhetsgruppe i rullegardinmenyen. (En grønn hake vises ved siden av alle beliggenhetsgrupper som tilhører en massebekreftet konto.)
 4. Klikk på Detaljer View details and manage users og så Slett beliggenhetsgruppen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt