Διαχείριση ομάδων τοποθεσιών

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε εταιρείες που διαχειρίζονται πολλές καταχωρίσεις με έναν λογαριασμό οργανισμού. Αν δεν διαχειρίζεστε καταχωρίσεις για μια εταιρεία, μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ομάδες τοποθεσιών εδώ.

Η ομάδα τοποθεσιών είναι μια επιλεγμένη ομάδα καταχωρίσεων επιχείρησης, την οποία διαχειρίζεται συλλογικά ένας οργανισμός ή μια ομάδα χρηστών. Η ταξινόμηση των τοποθεσιών σας σε ομάδες διευκολύνει τη διαχείριση και την οργάνωση πολλών τοποθεσιών. Μπορείτε να εφαρμόσετε αλλαγές και να μοιραστείτε την πρόσβαση σε πολλές καταχωρίσεις ταυτόχρονα.

Ακολουθεί μια σύνοψη των διαφορετικών δυνατοτήτων για ομάδες τοποθεσιών:

Δυνατότητα Κάτοχος οργανισμού Μέλος οργανισμού Κάτοχος ομάδας χρηστών Μέλος ομάδας χρηστών
Δημιουργία ομάδας τοποθεσιών
Επεξεργασία ονόματος ομάδας τοποθεσιών
Προσθήκη τοποθεσιών
Μεταφορά τοποθεσιών    
Αποστολή αιτήματος για τη διαχείριση τοποθεσιών
Προβολή προσκλήσεων που έχουν παραληφθεί για τη διαχείριση τοποθεσιών
Διαγραφή ομάδας τοποθεσιών    

Δημιουργία ομάδας τοποθεσιών

Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα τοποθεσιών:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση τοποθεσιών. (Αν είστε μέλος πολλών οργανισμών, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε επιλέξει τον σωστό οργανισμό.)
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ομάδας τοποθεσιών.
 4. Καταχωρίστε το όνομα της ομάδας.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.
 6. Αρχίστε να προσθέτετε τοποθεσίες.

Προσθήκη νέας τοποθεσίας σε ομάδα τοποθεσιών

Για να προσθέσετε μια νέα τοποθεσία σε μια υπάρχουσα ομάδα τοποθεσιών:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση τοποθεσιών. (Αν είστε μέλος πολλών οργανισμών, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε επιλέξει τον σωστό οργανισμό.)
 3. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού, για να επιλέξετε μια ομάδα τοποθεσιών. (Θα εμφανιστεί ένα πράσινο σύμβολο επιλογής δίπλα σε όλες τις ομάδες τοποθεσιών που ανήκουν σε έναν μαζικά επαληθευμένο λογαριασμό.)
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη τοποθεσίας.
 5. Καταχωρίστε το όνομα, την τοποθεσία και άλλα στοιχεία της επιχείρησης.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να δημιουργήσετε τη νέα καταχώρηση.

Προσθήκη τοποθεσίας σε επιπλέον ομάδες τοποθεσιών

Μια υπάρχουσα τοποθεσία μπορεί να προστεθεί σε πολλές ομάδες τοποθεσιών. Για να επιτρέψετε σε επιπλέον ομάδες τοποθεσιών να διαχειριστούν μια υπάρχουσα τοποθεσία:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση τοποθεσιών. (Αν είστε μέλος πολλών οργανισμών, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε επιλέξει τον σωστό οργανισμό.)
 3. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού, για να επιλέξετε μια ομάδα τοποθεσιών. (Θα εμφανιστεί ένα πράσινο σύμβολο επιλογής δίπλα σε όλες τις ομάδες τοποθεσιών που ανήκουν σε έναν μαζικά επαληθευμένο λογαριασμό.)
 4. Κάντε κλικ στην τοποθεσία που θέλετε να διαχειριστείτε.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες από το μενού.
 6. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσκληση νέων χρηστών Invite new users και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθέστε μία από τις ομάδες σας. (Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο Invite new users, αυτό σημαίνει ότι ο κάτοχος της τοποθεσίας δεν σας έχει παραχωρήσει το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης.)
 7. Επιλέξτε την ομάδα τοποθεσιών και τον ρόλο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Μεταφορά τοποθεσιών σε ομάδα τοποθεσιών

Για να μεταφέρετε υπάρχουσες τοποθεσίες σε μια ομάδα τοποθεσιών:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση τοποθεσιών. (Αν είστε μέλος πολλών οργανισμών, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε επιλέξει τον σωστό οργανισμό.)
 3. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού, για να επιλέξετε μια ομάδα τοποθεσιών. (Θα εμφανιστεί ένα πράσινο σύμβολο επιλογής δίπλα σε όλες τις ομάδες τοποθεσιών που ανήκουν σε έναν μαζικά επαληθευμένο λογαριασμό.)
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα σε κάθε τοποθεσία που θέλετε να μεταφέρετε.
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού Ενέργειες, επιλέξτε Μεταφορά τοποθεσίας.
 6. Επιλέξτε μια ομάδα τοποθεσιών στην οποία θα μεταφέρετε την τοποθεσία.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά.

Αν θέλετε να μετακινήσετε μια τοποθεσία από έναν προσωπικό λογαριασμό (που δεν συσχετίζεται με κάποιον οργανισμό) σε έναν λογαριασμό οργανισμού, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Οι τοποθεσίες με πρόσβαση διαχειριστή είναι κατάλληλες για μεταφορά μεταξύ ομάδων τοποθεσιών σε λογαριασμούς οργανισμού μόνο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 • Οι ομάδες τοποθεσιών πηγής και προορισμού έχουν ως κύριο κάτοχο τον ίδιο οργανισμό.
 • Ο συνδεδεμένος χρήστης είναι κάτοχος ή μέλος του συγκεκριμένου οργανισμού.

Προβολή αναγνωριστικού ομάδας τοποθεσιών

Για να προβάλετε το αναγνωριστικό ομάδας τοποθεσιών:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση τοποθεσιών. (Αν είστε μέλος πολλών οργανισμών, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε επιλέξει τον σωστό οργανισμό.)
 3. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού, για να επιλέξετε μια ομάδα τοποθεσιών. (Θα εμφανιστεί ένα πράσινο σύμβολο επιλογής δίπλα σε όλες τις ομάδες τοποθεσιών που ανήκουν σε έναν μαζικά επαληθευμένο λογαριασμό.)
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Λεπτομέρειες View details and manage users, δίπλα στο όνομα της ομάδας τοποθεσιών.
 5. Θα εμφανιστεί το αναγνωριστικό ομάδας τοποθεσιών, καθώς και άλλα στοιχεία.

Διαγραφή ομάδας τοποθεσιών

Πριν διαγράψετε μια ομάδα τοποθεσιών, πρέπει πρώτα να καταργήσετε ή να μεταφέρετε τυχόν τοποθεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Η διαγραφή μιας ομάδας τοποθεσιών δεν μπορεί να αναιρεθεί.

Για να διαγράψετε μια ομάδα τοποθεσιών:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση τοποθεσιών. (Αν είστε μέλος πολλών οργανισμών, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε επιλέξει τον σωστό οργανισμό.)
 3. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού, για να επιλέξετε μια ομάδα τοποθεσιών. (Θα εμφανιστεί ένα πράσινο σύμβολο επιλογής δίπλα σε όλες τις ομάδες τοποθεσιών που ανήκουν σε έναν μαζικά επαληθευμένο λογαριασμό.)
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Λεπτομέρειες View details and manage users και μετά Διαγραφή ομάδας τοποθεσιών.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας