Διαχείριση ομάδων επιχειρήσεων για εταιρείες

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε εταιρείες που διαχειρίζονται πολλά προφίλ με έναν λογαριασμό οργανισμού. Αν δεν διαχειρίζεστε προφίλ μιας εταιρείας, μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ομάδες επιχειρήσεων εδώ.

Μια ομάδα επιχειρήσεων είναι μια επιλεγμένη ομάδα επιχειρηματικών προφίλ, την οποία διαχειρίζεται συλλογικά ένας οργανισμός ή μια ομάδα χρηστών. Η ταξινόμηση των τοποθεσιών σας σε ομάδες διευκολύνει τη διαχείριση και την οργάνωση πολλών τοποθεσιών. Μπορείτε να εφαρμόσετε αλλαγές και να μοιραστείτε την πρόσβαση σε πολλά προφίλ ταυτόχρονα.

Ακολουθεί μια σύνοψη των διαφορετικών δυνατοτήτων για ομάδες επιχειρήσεων:

Δυνατότητα Κάτοχος οργανισμού Μέλος οργανισμού Κάτοχος ομάδας χρηστών Μέλος ομάδας χρηστών
Δημιουργία ομάδας
Επεξεργασία ονόματος ομάδας επιχειρήσεων
Προσθήκη τοποθεσιών
Μεταφορά τοποθεσιών    
Αποστολή αιτήματος για τη διαχείριση τοποθεσιών
Προβολή προσκλήσεων που έχουν παραληφθεί για τη διαχείριση τοποθεσιών
Διαγραφή ομάδας    

Δημιουργία ομάδας επιχειρήσεων

Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα επιχειρήσεων:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην καρτέλα Επιχειρήσεις. (Αν είστε μέλος πολλών οργανισμών, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε επιλέξει τον σωστό οργανισμό.)
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ομάδας.
 4. Καταχωρίστε το όνομα της ομάδας.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.
 6. Αρχίστε να προσθέτετε τοποθεσίες.

Προσθήκη νέας τοποθεσίας σε ομάδα επιχειρήσεων

Για να προσθέσετε μια νέα τοποθεσία σε μια υπάρχουσα ομάδα επιχειρήσεων:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην καρτέλα Επιχειρήσεις. (Αν είστε μέλος πολλών οργανισμών, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε επιλέξει τον σωστό οργανισμό.)
 3. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού, για να επιλέξετε μια ομάδα επιχειρήσεων. (Αν μια ομάδα επιχειρήσεων ανήκει σε έναν μαζικά επαληθευμένο λογαριασμό, δίπλα σε αυτόν θα εμφανίζεται ένα πράσινο σύμβολο επιλογής.)
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη τοποθεσίας.
 5. Καταχωρίστε το όνομα, την τοποθεσία και άλλα στοιχεία της επιχείρησης.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να δημιουργήσετε το νέο προφίλ.

Προσθήκη τοποθεσίας σε επιπλέον ομάδες επιχειρήσεων

Μια υπάρχουσα τοποθεσία μπορεί να προστεθεί σε πολλές ομάδες επιχειρήσεων. Για να επιτρέψετε σε επιπλέον ομάδες επιχειρήσεων να διαχειριστούν μια υπάρχουσα τοποθεσία:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην καρτέλα Επιχειρήσεις. (Αν είστε μέλος πολλών οργανισμών, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε επιλέξει τον σωστό οργανισμό.)
 3. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού, για να επιλέξετε μια ομάδα επιχειρήσεων. (Αν μια ομάδα επιχειρήσεων ανήκει σε έναν μαζικά επαληθευμένο λογαριασμό, δίπλα σε αυτόν θα εμφανίζεται ένα πράσινο σύμβολο επιλογής.)
 4. Κάντε κλικ στην τοποθεσία που θέλετε να διαχειριστείτε.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες από το μενού.
 6. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσκληση νέων χρηστών Invite new usersκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθέστε μία από τις ομάδες σας. (Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο Invite new users, αυτό σημαίνει ότι ο κάτοχος της τοποθεσίας δεν σας έχει παραχωρήσει το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης.)
 7. Επιλέξτε την ομάδα επιχειρήσεων και τον ρόλο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Μεταφορά τοποθεσιών σε ομάδα επιχειρήσεων

Για να μεταφέρετε υπάρχουσες τοποθεσίες σε μια ομάδα επιχειρήσεων:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην καρτέλα Επιχειρήσεις. (Αν είστε μέλος πολλών οργανισμών, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε επιλέξει τον σωστό οργανισμό.) 
 3. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού, για να επιλέξετε μια ομάδα επιχειρήσεων. (Αν μια ομάδα επιχειρήσεων ανήκει σε έναν μαζικά επαληθευμένο λογαριασμό, δίπλα σε αυτόν θα εμφανίζεται ένα πράσινο σύμβολο επιλογής.)
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα σε κάθε τοποθεσία που θέλετε να μεταφέρετε.
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού Ενέργειες, επιλέξτε Μεταφορά τοποθεσίας.
 6. Επιλέξτε μια ομάδα επιχειρήσεων στην οποία θα μεταφέρετε την τοποθεσία.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά.

Αν θέλετε να μεταφέρετε μια τοποθεσία από έναν προσωπικό λογαριασμό (που δεν συσχετίζεται με κάποιον οργανισμό) σε έναν λογαριασμό οργανισμού, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Οι τοποθεσίες με πρόσβαση διαχειριστή είναι κατάλληλες για μεταφορά μεταξύ ομάδων επιχειρήσεων σε λογαριασμούς οργανισμού μόνο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 • Οι ομάδες επιχειρήσεων πηγής και προορισμού έχουν ως κύριο κάτοχο τον ίδιο οργανισμό.
 • Ο συνδεδεμένος χρήστης είναι κάτοχος ή μέλος του συγκεκριμένου οργανισμού.

Προβολή αναγνωριστικού ομάδας επιχειρήσεων

Για να δείτε το αναγνωριστικό ομάδας επιχειρήσεων:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην καρτέλα Επιχειρήσεις. (Αν είστε μέλος πολλών οργανισμών, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε επιλέξει τον σωστό οργανισμό.)
 3. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού, για να επιλέξετε μια ομάδα επιχειρήσεων. (Αν μια ομάδα επιχειρήσεων ανήκει σε έναν μαζικά επαληθευμένο λογαριασμό, δίπλα σε αυτόν θα εμφανίζεται ένα πράσινο σύμβολο επιλογής.)
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ομάδας, δίπλα στο όνομα της ομάδας επιχειρήσεων.
 5. Θα βρείτε το αναγνωριστικό ομάδας επιχειρήσεων και άλλες λεπτομέρειες.

Διαγραφή ομάδας επιχειρήσεων

Πριν διαγράψετε μια ομάδα επιχειρήσεων, πρέπει πρώτα να καταργήσετε ή να μεταφέρετε τυχόν τοποθεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Δεν είναι δυνατή η αναίρεση της διαγραφής μιας ομάδας επιχειρήσεων.

Για να διαγράψετε μια ομάδα επιχειρήσεων:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην καρτέλα Επιχειρήσεις. (Αν είστε μέλος πολλών οργανισμών, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε επιλέξει τον σωστό οργανισμό.)
 3. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού, για να επιλέξετε μια ομάδα επιχειρήσεων. (Αν μια ομάδα επιχειρήσεων ανήκει σε έναν μαζικά επαληθευμένο λογαριασμό, δίπλα σε αυτόν θα εμφανίζεται ένα πράσινο σύμβολο επιλογής.)
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ομάδας και μετά Διαγραφή ομάδας.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
99729
false