Správa skupin míst pro agentury

Jednotlivé profily můžete spravovat přímo ve Vyhledávání a v Mapách. Pokud chcete spravovat více profilů najednou, můžete použít správce Firemních profilů. Pokud chcete přidat další profil, vyberte ve Vyhledávání Google nabídku se třemi tečkami a pak Přidat nový Firemní profil

Skupina míst je soubor vybraných firemních profilů, který je kolektivně spravován organizací nebo skupinou uživatelů. Pokud si místa uspořádáte do skupin, usnadní vám to správu. Změny v profilech budete moci provádět hromadně a stejně tak i sdílet přístup.

Níže uvádíme přehled různých rolí a jejich oprávnění při správě skupin míst:

Oprávnění Vlastník organizace Člen organizace Vlastník skupiny uživatelů Člen skupiny uživatelů
Vytvoření skupiny
Úprava názvu skupiny míst
Přidání místa
Převod míst    
Odeslání žádosti o správu míst
Zobrazení přijatých pozvánek ke správě míst
Smazání skupiny    

Vytvoření skupiny míst

Novou skupinu míst vytvoříte takto:

 1. Přihlaste se do správce Firemních profilů.
 2. Vlevo nahoře klikněte na kartu Firmy. (Jestli patříte do několika organizací, vyberte nejprve tu správnou.)
 3. Klikněte na Vytvořit skupinu.
 4. Zadejte pro skupinu název.
 5. Klikněte na tlačítko Vytvořit.
 6. Začněte přidávat místa.

Přidání nového místa do skupiny

Nové místo přidáte do skupiny takto:

 1. Přihlaste se do správce Firemních profilů.
 2. Vlevo nahoře klikněte na kartu Firmy. (Jestli patříte do několika organizací, vyberte nejprve tu správnou.)
 3. V rozbalovací nabídce vyberte skupinu míst.(Pokud skupinu míst vlastní hromadně ověřený účet, zobrazí se vedle něj zelená značka zaškrtnutí.)
 4. Klikněte na Přidat místo.
 5. Zadejte název firmy, lokalitu a další podrobnosti.
 6. Postupujte podle pokynů a vytvořte nový profil.

Přidání místa do dalších skupin

Stávající místo lze přidat do několika skupin. Pokud chcete dalším skupinám umožnit správu stávajícího místa, postupujte takto:

 1. Přihlaste se do správce Firemních profilů
 2. Vlevo nahoře klikněte na kartu Firmy. (Jestli patříte do několika organizací, vyberte nejprve tu správnou.)
 3. V rozbalovací nabídce vyberte skupinu míst.(Pokud skupinu míst vlastní hromadně ověřený účet, zobrazí se vedle něj zelená značka zaškrtnutí.)
 4. Klikněte na místo, které chcete spravovat.
 5. V nabídce klikněte na položku Uživatelé.
 6. V pravém horním rohu klikněte na Pozvat nové uživatele Invite new users a zvolte možnost Přidejte jednu ze svých skupin. (Pokud ikonu Invite new users nevidíte, znamená to, že vám vlastník místa neudělil tuto úroveň přístupu.)
 7. Vyberte skupinu míst a roli a klikněte na Přidat.

Přesun míst do skupiny míst

Stávající místa přesunete do skupiny míst takto:

 1. Přihlaste se do správce Firemních profilů.
 2. Vlevo nahoře klikněte na kartu Firmy. (Jestli patříte do několika organizací, vyberte nejprve tu správnou.)
 3. V rozbalovací nabídce vyberte skupinu míst.(Pokud skupinu míst vlastní hromadně ověřený účet, zobrazí se vedle něj zelená značka zaškrtnutí.)
 4. Zaškrtněte políčka u míst, která chcete převést.
 5. V rozbalovací nabídce Akce vyberte možnost Převést místo.
 6. Vyberte skupinu, do které chcete místa převést.
 7. Klikněte na Převést.

Pokud chcete převést místo z osobního účtu (který není přidružen k organizaci) do účtu organizace, postupujte takto.

Místa s přístupem správce je možné převádět jen mezi skupinami míst v rámci účtů organizace, a to při splnění těchto podmínek:
 • Zdrojová i cílová skupina míst jsou primárně vlastněny stejnou organizací.
 • Přihlášený uživatel je vlastníkem nebo členem dané organizace.

Zobrazení ID skupiny míst

ID skupiny míst zobrazíte takto:

 1. Přihlaste se do správce Firemních profilů.
 2. Vlevo nahoře klikněte na kartu Firmy. (Jestli patříte do několika organizací, vyberte nejprve tu správnou.)
 3. V rozbalovací nabídce vyberte skupinu míst.(Pokud skupinu míst vlastní hromadně ověřený účet, zobrazí se vedle něj zelená značka zaškrtnutí.)
 4. Vedle názvu skupiny klikněte na Nastavení skupiny.
 5. Zobrazí se ID skupiny míst a další podrobnosti.

Smazání skupiny míst

Skupinu míst můžete smazat až poté, co z ní odstraníte všechna místa, nebo je někam převedete. Smazání skupiny nelze vrátit zpět.

Skupinu míst smažete takto:

 1. Přihlaste se do správce Firemních profilů.
 2. Vlevo nahoře klikněte na kartu Firmy. (Jestli patříte do několika organizací, vyberte nejprve tu správnou.)
 3. V rozbalovací nabídce vyberte skupinu míst.(Pokud skupinu míst vlastní hromadně ověřený účet, zobrazí se vedle něj zelená značka zaškrtnutí.)
 4. Klikněte na Nastavení skupiny a pak Smazat skupinu.

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka