Správa skupin míst

Tento článek je určen pro agentury, které spravují různé zápisy s účtem organizace. Pokud nespravujete zápisy pro agenturu, přečtěte si tento článek o skupinách míst.

Skupina míst je vybraná skupina firemních zápisů, která je kolektivně spravována organizací nebo skupinou uživatelů. Uspořádáte-li si místa do skupin, usnadníte si správu většího počtu lokalit. Umožní vám to hromadné provádění změn a sdílení přístupu k většímu počtu zápisů.

Níže uvádíme přehled různých rolí a jejich možností při správě skupin míst:

Oprávnění Vlastník organizace Člen organizace Vlastník skupiny uživatelů Člen skupiny uživatelů
Vytvoření skupiny míst
Úprava názvu skupiny míst
Přidávání míst
Převod míst    
Odeslání žádosti o správu míst
Zobrazení přijatých pozvánek ke správě míst
Smazání skupiny míst    

Vytvoření skupiny míst

Chcete-li vytvořit novou skupinu míst:

 1. Přihlaste se do služby Moje firma na Googlu.
 2. Klikněte na Spravovat místa. (Náležíte-li do několika organizací, zkontrolujte, zda jste vybrali tu správnou.)
 3. Klikněte na Vytvořit skupinu míst.
 4. Zadejte název své skupiny.
 5. Klikněte na tlačítko Vytvořit.
 6. Začněte přidávat místa.

Přidání nového místa do skupiny

Chcete-li do stávající skupiny přidat nové místo:

 1. Přihlaste se do služby Moje firma na Googlu.
 2. Klikněte na Spravovat místa. (Náležíte-li do několika organizací, zkontrolujte, zda jste vybrali tu správnou.)
 3. V rozbalovací nabídce vyberte skupinu míst. (Vedle všech skupin míst vlastněných hromadně ověřeným účtem se zobrazí zelená značka zaškrtnutí.)
 4. Klikněte na Přidat místo.
 5. Zadejte název firmy, lokalitu a další podrobnosti.
 6. Postupujte podle pokynů a vytvořte nový zápis.

Přidání místa do dalších skupin

Stávající místo lze přidat do několika skupin. Chcete-li dalším skupinám umožnit správu stávajícího místa:

 1. Přihlaste se do služby Moje firma na Googlu.
 2. Klikněte na Spravovat místa. (Náležíte-li do několika organizací, zkontrolujte, zda jste vybrali tu správnou.)
 3. V rozbalovací nabídce vyberte skupinu míst. (Vedle všech skupin míst vlastněných hromadně ověřeným účtem se zobrazí zelená značka zaškrtnutí.)
 4. Klikněte na místo, které chcete spravovat.
 5. V nabídce klikněte na položku Uživatelé.
 6. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Pozvat nové uživatele Invite new users a zvolte možnost Přidejte jednu ze svých skupin. (Pokud ikonu Invite new users nevidíte, znamená to, že vám vlastník místa neudělil příslušnou úroveň přístupu.)
 7. Vyberte skupinu míst a roli a klikněte na Přidat.

Převod míst do skupiny

Chcete-li převést existující místa do skupiny:

 1. Přihlaste se do služby Moje firma na Googlu.
 2. Klikněte na Spravovat místa. (Náležíte-li do několika organizací, zkontrolujte, zda jste vybrali tu správnou.)
 3. V rozbalovací nabídce vyberte skupinu míst. (Vedle všech skupin míst vlastněných hromadně ověřeným účtem se zobrazí zelená značka zaškrtnutí.)
 4. Zaškrtněte políčka u míst, která chcete převést.
 5. V rozbalovací nabídce Akce vyberte možnost Převést místo.
 6. Vyberte skupinu, do které chcete místa převést.
 7. Klikněte na Převést.

Pokud chcete přesunout místo z osobního účtu (který není přidružen k organizaci) do účtu organizace, postupujte tímto způsobem.

Místa s přístupem správce je možné přesouvat jen mezi skupinami míst v rámci účtů organizace při splnění následujících podmínek: 
 • Zdrojová i cílová skupina míst jsou primárně vlastněny stejnou organizací.
 • Přihlášený uživatel je vlastníkem nebo členem této organizace.

Zobrazení ID skupiny míst

Chcete-li zobrazit ID skupiny míst, postupujte takto:

 1. Přihlaste se do služby Moje firma na Googlu.
 2. Klikněte na Spravovat místa. (Náležíte-li do několika organizací, zkontrolujte, zda jste vybrali tu správnou.)
 3. V rozbalovací nabídce vyberte skupinu míst. (Vedle všech skupin míst vlastněných hromadně ověřeným účtem se zobrazí zelená značka zaškrtnutí.)
 4. Klikněte na ikonu Podrobnosti View details and manage users vedle názvu skupiny míst.
 5. Zobrazí se ID skupiny míst a další podrobnosti.

Smazání skupiny míst

Chcete-li smazat skupinu míst, musíte nejprve odstranit či převést všechna místa v ní. Smazání skupiny nelze vrátit zpět.

Chcete-li smazat skupinu míst:

 1. Přihlaste se do služby Moje firma na Googlu.
 2. Klikněte na Spravovat místa. (Náležíte-li do několika organizací, zkontrolujte, zda jste vybrali tu správnou.)
 3. V rozbalovací nabídce vyberte skupinu míst. (Vedle všech skupin míst vlastněných hromadně ověřeným účtem se zobrazí zelená značka zaškrtnutí.)
 4. Klikněte na Podrobnosti View details and manage users a pak Smazat skupinu míst.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?