Управление на групи местоположения

Тази статия е предназначена за агенции, които управляват голям брой малки обяви с профил на организация. Ако не управлявате малки обяви от името на агенция, вместо това научете повече за групите местоположения тук.

Група местоположения е група от избрани малки бизнес обяви, които се управляват заедно от организация или потребителска група. Подреждането на местоположенията ви в групи улеснява управлението и организирането на няколко местоположения. Можете да прилагате промени и да споделяте достъпа до няколко малки обяви едновременно.

Следва обобщение на възможностите на различните роли при групите местоположения:

Възможност Собственик на организация Член на организация Собственик на потребителска група Член на потребителска група
Създаване на група местоположения
Редактиране на името на група местоположения
Добавяне на местоположения
Прехвърляне на местоположения    
Изпращане на заявки за управление на местоположения
Преглед на получените покани за управление на местоположения
Изтриване на група местоположения    

Създаване на група местоположения

За да създадете нова група местоположения:

 1. Влезте в Google My Business.
 2. Кликнете върху Управление на местоположения. (Ако сте част от няколко организации, най-напред трябва да изберете правилната организация.)
 3. Кликнете върху Създаване на група местоположения.
 4. Въведете името на групата си.
 5. Кликнете върху Създаване.
 6. Започнете да добавяте местоположения.

Добавяне на ново местоположение към група местоположения

За да добавите ново местоположение към съществуваща група местоположения:

 1. Влезте в Google My Business.
 2. Кликнете върху Управление на местоположения. (Ако сте част от няколко организации, най-напред трябва да изберете правилната организация.)
 3. Използвайте падащото меню, за да изберете група местоположения. (До всяка група местоположения, притежавана от групово потвърден профил ще се покаже зелена отметка.)
 4. Кликнете върху Добавяне на местоположение.
 5. Въведете име, местоположение и други данни на бизнеса.
 6. Следвайте подканите, за да създадете нова малка обява.

Добавяне на местоположение към допълнителни групи местоположения

Съществуващо местоположение може да бъде добавено към няколко групи местоположения. За да разрешите на допълнителни групи да управляват съществуващо местоположение:

 1. Влезте в Google My Business.
 2. Кликнете върху Управление на местоположения. (Ако сте част от няколко организации, най-напред трябва да изберете правилната организация.)
 3. Използвайте падащото меню, за да изберете група местоположения. (До всяка група местоположения, притежавана от групово потвърден профил ще се покаже зелена отметка.)
 4. Кликнете върху местоположението, което искате да управлявате.
 5. От менюто кликнете върху Потребители.
 6. В горния десен ъгъл кликнете върху „Покана на нови потребители“ Invite new users и след това изберете Добавяне на една от групите ви. (Ако не виждате иконата Invite new users, това означава, че собственикът на местоположението не ви е предоставил необходимото ниво на достъп.)
 7. Изберете групата местоположения и ролята, след което кликнете върху Добавяне.

Прехвърляне на местоположения в група местоположения

За да прехвърлите съществуващи местоположения към група местоположения:

 1. Влезте в Google My Business.
 2. Кликнете върху Управление на местоположения. (Ако сте част от няколко организации, най-напред трябва да изберете правилната организация.)
 3. Използвайте падащото меню, за да изберете група местоположения. (До всяка група местоположения, притежавана от групово потвърден профил ще се покаже зелена отметка.)
 4. Поставете отметка в квадратчето до всяко от местоположенията, които искате да прехвърлите.
 5. От падащото меню Действия изберете Прехвърляне на местоположение.
 6. Изберете група местоположения, към която да прехвърлите местоположението.
 7. Кликнете върху Прехвърляне.

Ако искате да преместите местоположението от личен профил (който не е свързан с организация) в профил на организация, трябва да изпълните тези стъпки.

Местоположенията с достъп на мениджър отговарят на условията за прехвърляне само между групи местоположения в рамките на профили на организации, ако следните условия са изпълнени: 
 • Една и съща организация е основен собственик на изходните и целевите групи местоположения.
 • Влезлият в профила си потребител е собственик или член на съответната организация.

Преглед на идент. № на група местоположения

За да видите идент. № на групата местоположения:

 1. Влезте в Google My Business.
 2. Кликнете върху Управление на местоположения. (Ако сте част от няколко организации, най-напред трябва да изберете правилната организация.)
 3. Използвайте падащото меню, за да изберете група местоположения. (До всяка група местоположения, притежавана от групово потвърден профил ще се покаже зелена отметка.)
 4. Кликнете върху „Подробности“ View details and manage users до името на групата местоположения.
 5. Ще видите идент. № на групата местоположения и други подробности.

Изтриване на група местоположения

Преди да изтриете група местоположения, първо трябва да премахнете или прехвърлите всички местоположения в нея. Това действие не може да бъде отменено.

За да изтриете група местоположения:

 1. Влезте в Google My Business.
 2. Кликнете върху Управление на местоположения. (Ако сте част от няколко организации, най-напред трябва да изберете правилната организация.)
 3. Използвайте падащото меню, за да изберете група местоположения. (До всяка група местоположения, притежавана от групово потвърден профил ще се покаже зелена отметка.)
 4. Кликнете върху „Подробности“ View details and manage users и след това Изтриване на групата местоположения.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си