Chính sách đối với bên thứ ba của Google Doanh nghiệp của tôi

Định nghĩa

"Bên thứ ba (3P)" là đại lý được ủy quyền quản lý thông tin doanh nghiệp trên Google Doanh nghiệp của tôi cho một doanh nghiệp mà họ không sở hữu. Ví dụ: đại lý tiếp thị kỹ thuật số; công ty SEO/SEM bên thứ ba; nhà cung cấp dịch vụ đặt hàng, lập lịch hoặc đặt chỗ trực tuyến; nhà cung cấp mạng tiếp thị liên kết. Đối với các đại diện riêng lẻ (chẳng hạn như thành viên gia đình hoặc bạn bè), hãy xem các nguyên tắc này.

"Khách hàng cuối"/"khách hàng" là các doanh nghiệp tham gia ký thỏa thuận hợp đồng với bên thứ ba để quản lý thông tin doanh nghiệp của họ trên Google Doanh nghiệp của tôi.

Yêu cầu

Khách hàng cuối có quyền mong đợi các bên thứ ba hành động một cách công bằng, trung thực, minh bạch và tuân thủ chính sách Google Doanh nghiệp của tôi. Để đạt được mục tiêu này, bạn phải tuân thủ các chính sách sau. Việc không tuân thủ các chính sách này có thể dẫn đến việc tạm ngưng danh sách và/hoặc tài khoản.

 • Đảm bảo rằng khách hàng cuối hiểu được Google Doanh nghiệp của tôi là gì và dữ liệu Google Doanh nghiệp của tôi được dùng ở đâu.
 • Thông báo cho khách hàng biết cách bạn quản lý danh sách Google Doanh nghiệp của tôi. Hãy xem Yêu cầu về tính minh bạch để biết thêm chi tiết.
 • Tuân thủ chính sách Google Doanh nghiệp của tôi.

Sau khi thiết lập tài khoản, bạn nên chuyển quyền sở hữu danh sách cho khách hàng của mình.

Yêu cầu về tính minh bạch

Để các doanh nghiệp hiểu hết lợi ích của việc được người dùng tìm thấy trên Google, họ cần có thông tin chính xác để đưa ra quyết định sáng suốt. Do đó, chúng tôi yêu cầu tất cả bên thứ ba và/hoặc đại diện được ủy quyền phải minh bạch về những thông tin có ảnh hưởng đến các quyết định này. Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu được nêu bên dưới, các bên thứ ba phải nỗ lực một cách hợp lý trong việc cung cấp cho khách hàng cuối các thông tin có liên quan khác khi được yêu cầu.

Tôn trọng yêu cầu quyền sở hữu

Bên thứ ba và đại diện được ủy quyền có trách nhiệm chủ động thông báo cho các doanh nghiệp biết các lựa chọn về quyền sở hữu và quản lý của họ. Các doanh nghiệp có quyền xác định việc đối tác sẽ có quyền truy cập với tư cách là Người đồng sở hữu, Người quản lý hoặc không có quyền truy cập. Bên thứ ba phải thực hiện theo yêu cầu quyền sở hữu của chủ sở hữu doanh nghiệp trong vòng 7 ngày kể từ ngày yêu cầu quyền sở hữu. 

Chấm dứt quan hệ với khách hàng cuối

Khách hàng cuối phải được cung cấp một phương thức nhanh chóng và dễ dàng để ngừng sử dụng dịch vụ của bạn trong việc quản lý (các) tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi. Trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của khách hàng cuối, bạn phải cấp cho khách hàng đó khả năng hủy liên kết tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi khỏi dịch vụ của bạn và khả năng giành lại quyền kiểm soát độc quyền tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi. Nếu được phép quản lý hoặc thay đổi tài khoản của khách hàng cuối, bạn cũng phải từ bỏ và xóa các quyền tương ứng đó. Tìm hiểu thêm về việc chuyển quyền sở hữu

Phí quản lý

Bên thứ ba thường tính phí quản lý cho các dịch vụ có giá trị mà họ cung cấp và khách hàng cuối cần phải biết liệu họ có bị tính các khoản phí này không. Nếu tính phí quản lý, bạn phải cho khách hàng cuối biết Google Doanh nghiệp của tôi là dịch vụ miễn phí. Ít nhất, bạn phải thông báo cho khách hàng mới bằng văn bản trước khi bắt đầu quản lý danh sách của họ và nêu rõ sự tồn tại của khoản phí này trên hóa đơn gửi tới khách hàng. Tránh thay đổi phí đột ngột hoặc quá nhiều.

Chia sẻ thông báo công bố công khai

Điều đặc biệt quan trọng là phải cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ – vốn là các doanh nghiệp có thể không có nguồn lực hoặc chuyên môn như các doanh nghiệp lớn – biết họ có thể mong đợi điều gì khi làm việc với đối tác bên thứ ba. Do đó, tất cả các bên thứ ba chủ yếu phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải chia sẻ thông báo công bố công khai về việc "Hợp tác với bên thứ ba" với tất cả khách hàng.

Đặt liên kết đến thông báo công bố công khai ở vị trí dễ thấy trên trang web của bạn. Ví dụ về các vị trí có thể chấp nhận được bao gồm chân trang chủ, trang tổng quan báo cáo của bạn và phần sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web. Ngoài ra, khi bạn bắt đầu quản lý một doanh nghiệp mới hoặc gia hạn mối quan hệ của bạn với một doanh nghiệp hiện tại, hãy cho khách hàng biết về việc có thông báo công bố công khai trên trang web của bạn bằng cách gửi cho họ một bản mềm qua email hoặc gửi cho họ một bản in qua thư.

Bài đánh giá

Chủ sở hữu doanh nghiệp có thể phản hồi các bài đánh giá về doanh nghiệp của họ trên Google. Nếu thay mặt khách hàng cuối của mình phản hồi các bài đánh giá, trước tiên bạn phải được họ ủy quyền. Tất cả các phản hồi cho bài đánh giá phải tuân thủ Chính sách nội dung bài đánh giá của Google.

Thông tin chi tiết

Khách hàng cuối sử dụng dịch vụ của bạn cũng phải được cung cấp thông tin chính xác về Google Doanh nghiệp của tôi, bao gồm khả năng phân biệt dữ liệu Google Doanh nghiệp của tôi với dữ liệu từ các nền tảng khác. Nếu dịch vụ của bạn cung cấp dữ liệu báo cáo từ các nền tảng quản lý danh sách khác, bạn phải báo cáo dữ liệu Google Doanh nghiệp của tôi riêng biệt với dữ liệu không phải từ Google Doanh nghiệp của tôi. Bạn có thể báo cáo dữ liệu hiệu suất tổng hợp (kết hợp dữ liệu Google Doanh nghiệp của tôi với dữ liệu không phải từ Google Doanh nghiệp của tôi), miễn là dữ liệu riêng từ Google Doanh nghiệp của tôi cũng được cung cấp ở vị trí dễ truy cập. Bạn không được so sánh hoặc chia sẻ dữ liệu riêng từ Google Doanh nghiệp của tôi của một khách hàng với khách hàng khác.

Ví dụ: Nếu công cụ của bạn cung cấp dữ liệu hiệu suất theo vị trí địa lý được tổng hợp trên nhiều nền tảng (ví dụ: Yelp, Yahoo, Bing, v.v.), công cụ đó cũng phải cung cấp riêng báo cáo hiệu suất vị trí của Google Doanh nghiệp của tôi và các trường bắt buộc.

Chia sẻ báo cáo hiệu suất và chi phí quản lý Google Doanh nghiệp của tôi theo cách giúp khách hàng dễ dàng truy cập báo cáo, chẳng hạn như qua email hoặc qua trang web của bạn. Ngoài ra, bạn có thể đáp ứng yêu cầu báo cáo này bằng cách cho phép khách hàng đăng nhập trực tiếp vào tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi để truy cập dữ liệu hiệu suất của họ.

Tính công khai

Việc sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi không tạo ra, ám chỉ hoặc ngụ ý một mối quan hệ đối tác với Google, hay được Google tài trợ hoặc ủng hộ. Bạn không được đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến việc sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi mà ám chỉ việc có quan hệ với Google, nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Google.

Can thiệp vào các hoạt động của Google

Google có thể theo dõi và kiểm tra bất kỳ hoạt động nào của Google Doanh nghiệp của tôi để đảm bảo việc tuân thủ tất cả các chính sách và điều khoản hiện hành. Bạn không được phép can thiệp vào việc theo dõi hoặc kiểm tra đó và không được che giấu hoạt động Google Doanh nghiệp của tôi với Google. Mọi sự can thiệp sẽ đều được coi là vi phạm các chính sách này.

Các phương thức bị cấm

Xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp khi chưa được đồng ý

Bạn chỉ có thể xác nhận quyền sở hữu và quản lý danh sách doanh nghiệp nếu có được sự đồng ý rõ ràng của chủ doanh nghiệp theo yêu cầu của luật hiện hành (có văn bản thể hiện sự đồng ý hoặc ngụ ý chấp thuận theo một cách nào đó, chẳng hạn như đánh dấu chọn trong biểu mẫu). Việc thể hiện sự đồng ý bằng lời nói là chưa đủ. Nếu có tranh chấp giữa bên thứ ba và người bán, bạn phải cung cấp được bằng chứng bằng văn bản hoặc bằng chứng dưới dạng kỹ thuật số cho thấy bạn đã có được sự đồng ý. Bạn không được phép xác nhận trước quyền sở hữu đối với một danh sách nhằm khuyến khích, thuyết phục hoặc ép buộc một doanh nghiệp trở thành khách hàng.

Ví dụ:

 • Đe dọa để có được sự đồng ý của khách hàng (tức là không phải đồng ý một cách tự nguyện hoặc trong tình trạng sáng suốt)

Tuyên bố sai, gây hiểu lầm hoặc phi thực tế

Chúng tôi muốn các doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt về việc cộng tác với đối tác bên thứ ba, nghĩa là bạn cần phải rõ ràng và trung thực khi mô tả công ty, dịch vụ của bạn, chi phí liên quan đến các dịch vụ đó và kết quả mà khách hàng có thể mong đợi. Không đưa ra tuyên bố sai, gây hiểu lầm hoặc phi thực tế.

Ví dụ:

 • Giả mạo bản thân là Google thông qua cuộc gọi tự động (cuộc gọi thực hiện bằng giọng nói đã ghi âm) hoặc các kỹ thuật khác
 • Đảm bảo vị trí hàng đầu trên Google
 • Tuyên bố rằng các danh sách sẽ luôn xuất hiện mọi lúc trong Google Tìm kiếm hoặc Google Maps
 • Trình bày sản phẩm Google miễn phí dưới dạng sản phẩm trả tiền cho mỗi lần chèn

Hành vi quấy rối, lạm dụng hoặc không đáng tin cậy

Các doanh nghiệp phải nhận được cùng một dịch vụ tuyệt vời từ một đối tác bên thứ ba giống như khi làm việc trực tiếp với Google. Vì vậy, không được sử dụng chiến thuật quấy rối, lạm dụng hoặc không đáng tin cậy với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Ví dụ:

 • Gọi quảng cáo quá nhiều mà không tuân theo danh sách không được gọi
 • Gây áp lực với khách hàng để họ đăng ký hoặc tiếp tục làm việc với đại lý của bạn
 • Đe dọa rằng khách hàng sẽ mất danh sách nếu họ không đăng ký với đại lý của bạn
 • Giữ danh sách làm con tin để đổi lấy tiền 
 • Lừa đảo

Tự động hủy bỏ các nội dung cập nhật của Google và các mục chỉnh sửa đề xuất

Google sử dụng nhiều nguồn dữ liệu, bao gồm nội dung do người dùng tạo và dữ liệu của những bên thứ ba khác, để đảm bảo công bố thông tin chính xác nhất cho người bán và người dùng. Việc thực hiện các hành động tự động để hủy các nội dung cập nhật đề xuất mà không hỏi ý kiến người bán là vi phạm các điều khoản. Các bên thứ ba phải tham khảo ý kiến của người bán để xác minh rằng dữ liệu vẫn chính xác. Nếu các bên thứ ba không làm như vậy, chúng tôi có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế, bao gồm cả việc giảm định mức API.

Thiết lập tài khoản

Bạn có vai trò rất quan trọng khi là chủ sở hữu hoặc thành viên của một tổ chức. Hãy chỉ giao vai trò đó cho một vài nhân viên đáng tin cậy nhất của bạn. Tìm hiểu thêm về tổ chứcnhóm người dùng

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng bảo mật của thông tin đăng nhập tài khoản của khách hàng cuối. Dưới đây là một số phương pháp hay nhất liên quan đến việc quản lý danh sách, tài khoản và mật khẩu:

 • Sau khi tạo danh sách cho khách hàng, bạn nên chỉ định chủ sở hữu doanh nghiệp là chủ sở hữu danh sách và chính bạn là người quản lý danh sách.
 • Nếu khách hàng đã có danh sách Google Doanh nghiệp của tôi, hãy đề nghị họ mời bạn làm người quản lý chứ không phải là chủ sở hữu.
 • Không chia sẻ mật khẩu với khách hàng.
 • Nếu bạn không quản lý danh sách nữa, hãy xóa danh sách khỏi tài khoản của bạn.

Giới thiệu về các chính sách của chúng tôi

Điều quan trọng là bạn cần tự làm quen và tiếp tục cập nhật chính sách đối với bên thứ ba của Google. Nếu tin rằng bạn vi phạm chính sách của chúng tôi, chúng tôi có thể liên lạc với bạn để tiến hành xem xét chi tiết phương thức hoạt động của bạn và yêu cầu sửa đổi. Trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc nghiêm trọng, chúng tôi có thể ngăn bạn quản lý danh sách trên Google Doanh nghiệp của tôi và có thể liên hệ với khách hàng của bạn để thông báo cho họ về vấn đề này.

Hãy nhớ xem lại chính sách Google Doanh nghiệp của tôi.

Điều gì xảy ra nếu bạn vi phạm chính sách

Đánh giá sự tuân thủ: Lúc nào chúng tôi cũng có thể tiến hành đánh giá việc tuân thủ chính sách bên thứ ba của doanh nghiệp bạn. Nếu chúng tôi liên lạc với bạn để yêu cầu thông tin liên quan đến việc tuân thủ, thì bạn cần phải trả lời kịp thời và nhanh chóng thực hiện mọi hành động sửa đổi cần thiết để tuân thủ chính sách của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với khách hàng của bạn để xác minh việc tuân thủ.

Thông báo về việc không tuân thủ: Thông thường, nếu tin rằng bạn đang vi phạm chính sách đối với bên thứ ba, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để yêu cầu hành động sửa đổi. Nếu bạn không thực hiện các hành động sửa đổi được yêu cầu trong khoảng thời gian cụ thể, chúng tôi có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế. Trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc nghiêm trọng, chúng tôi có thể hành động ngay lập tức mà không cần thông báo.

Tạm ngưng chương trình bên thứ ba: Việc bạn tham gia các chương trình bên thứ ba khác của Google, như Đối tác của Google hoặc Đối tác SMB hàng đầu, được xác định dựa trên việc tuân thủ chính sách bên thứ ba này và có thể bị giới hạn hoặc tạm ngưng nếu chúng tôi phát hiện bạn đang vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc bạn không hợp tác trong việc hỗ trợ chúng tôi đánh giá sự tuân thủ của doanh nghiệp của bạn.

Tạm ngưng tài khoản: Chúng tôi có thể tạm ngưng danh sách Google Doanh nghiệp của tôi và/hoặc tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi nếu bạn vi phạm nghiêm trọng chính sách. Trong trường hợp vi phạm chính sách nhiều lần hoặc đặc biệt nghiêm trọng, bạn không thể quản lý danh sách bằng Google Doanh nghiệp của tôi nữa. Hơn nữa, chúng tôi có thể liên hệ với khách hàng của bạn để thông báo cho họ về vấn đề này.

Báo cáo trường hợp vi phạm chính sách dành cho bên thứ ba

Bạn nghĩ rằng một đối tác bên thứ ba đang vi phạm chính sách này? Hãy cho chúng tôi biết: báo cáo trường hợp vi phạm chính sách dành cho bên thứ ba.

Mặc dù chúng tôi có thể không trả lời riêng cho bạn khi bạn báo cáo về một bên thứ ba, chúng tôi sẽ điều tra ý kiến của bạn và có hành động thích hợp, nếu cần. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?