Retningslinjer for Google Min bedrift-tredjeparter

Definisjoner

En tredjepart er et autorisert byrå som administrerer bedriftsinformasjon på Google Min bedrift på vegne av en bedrift byrået ikke selv eier. En slik tredjepart kan for eksempel være et byrå for digital markedsføring, et tredjeparts SEO/SEM-byrå, en bedrift som tilbyr bestillings- eller planleggingstjenester, eller et partnernettverk. For enkeltpersoner som representerer en bedrift (f.eks. familiemedlemmer eller venner), gjelder disse retningslinjene.

Sluttkunder/kunder er bedrifter som inngår en avtale med en tredjepart om å administrere bedriftsinformasjonen deres på Google Min bedrift.

Krav

Sluttkunder skal kunne forvente at tredjeparter handler rettferdig, ærlig og åpent og i samsvar med retningslinjene for Google Min bedrift. Dette innebærer at du må overholde retningslinjene nedenfor. Hvis du ikke overholder disse retningslinjene, kan det føre til at oppføringen og/eller kontoen suspenderes.

 • Sørg for at sluttkunden forstår hva Google Min bedrift er, og hvor data fra Google Min bedrift blir brukt.
 • Informer sluttkunden om hvordan du kommer til å administrere Google Min bedrift-oppføringen. Du finner mer informasjon under Krav til åpenhet.
 • Følg retningslinjene for Google Min bedrift.

Så snart kontoen er opprettet, oppfordrer vi deg til å overføre eierskapet av oppføringene til kunden.

Krav til åpenhet

For at bedrifter skal kunne utnytte alle fordelene knyttet til å være synlig på Google, må de ha informasjonen som kreves for å ta veloverveide beslutninger. Derfor krever vi at alle tredjeparter og autoriserte representanter videreformidler informasjon som har betydning for slike beslutninger. I tillegg til å oppfylle kravene som er beskrevet nedenfor, må tredjeparter gjøre en rimelig innsats for å formidle annen relevant informasjon på forespørsel fra sluttkundene.

Innfri forespørsler om eierskap

Tredjeparter og autoriserte representanter er ansvarlige for å aktivt informere bedrifter om hvilke alternativer de har for eierskap og administrasjon. Bedrifter har rett til å avgjøre om en partner skal ha tilgang som medeier, administrator eller ingen tilgang i det hele tatt. Tredjeparter må innfri forespørsler om eierskap fra bedriftseiere innen 3–7 dager etter at forespørselen om eierskap ble sendt inn. 

Kundeforholdets opphør

Det skal være enkelt for sluttkundene å si opp tjenesten for administrasjon av Google Min bedrift-kontoene deres. Innen sju (7) virkedager etter at du mottar oppsigelsen fra en sluttkunde, må kunden få muligheten til å fjerne tilknytningen til tjenestene dine, slik at de får eksklusiv kontroll over Google Min bedrift-kontoene sine. Hvis du har hatt tillatelse til å administrere eller endre sluttkundens konto, må du også si fra deg og fjerne disse tillatelsene. Finn ut mer om overføring av eierskap

Administrasjonsavgifter

Tredjeparter krever ofte et administrasjonsgebyr for de verdifulle tjenestene de tilbyr, og sluttkundene må få vite om de kommer til å bli belastet med et slikt gebyr. Hvis du tar betalt for å administrere bedriftsoppføringer, må du fortelle sluttkundene at Google Min bedrift-tjenesten er gratis. Som et minstekrav må du varsle nye kunder skriftlig om administrasjonsgebyret før du begynner å administrere oppføringen deres. Gebyret skal også fremgå av kundenes fakturaer. Unngå plutselige eller kraftige gebyrøkninger.

Melding om samarbeid med tredjeparter

For små og mellomstore bedrifter – som kanskje ikke har ressursene og kompetansen som er vanlig i større bedrifter – er det svært viktig å ha god oversikt over hva de kan forvente av samarbeid med en tredjeparter. Derfor må alle tredjeparter som primært tilbyr tjenester til små og mellomstore bedrifter, videreformidle Samarbeid med tredjeparter-meldingen til alle kundene sine.

Legg inn en link til denne meldingen på et godt synlig sted på nettstedet ditt – for eksempel nederst på startsiden, i rapporteringsoversikten eller i delen for produkter eller tjenester. Når du begynner å administrere en ny bedrift eller gjenopptar samarbeidet med en bedrift, må du også varsle kundene dine om meldingen som er oppført på nettstedet ditt – ved å sende meldingen i en e-post eller i posten.

Anmeldelser

Bedriftseiere kan svare på anmeldelser av bedriften sin på Google. Hvis du skal svare på anmeldelser på vegne av en sluttkunde, må du først innhente godkjenning fra denne sluttkunden. Alle svar på anmeldelser må samsvare med Googles retningslinjer for innhold i anmeldelser.

Statistikk

Sluttkunder som bruker tjenesten din, må få korrekt informasjon om Google Min bedrift. Du må for eksempel fortelle dem om muligheten til å skille mellom data fra Google Min bedrift og data fra andre plattformer. Hvis tjenesteleverandøren din rapporterer data fra andre plattformer for administrasjon av oppføringer, må du presentere dataene for Google Min bedrift atskilt fra dataene fra andre plattformer. Du kan rapportere samlede resultatdata (en kombinasjon av data fra Google Min bedrift og andre kilder), såfremt separate data for Google Min bedrift også er lett tilgjengelig. Du må ikke sammenligne eller dele de Google Min bedrift-spesifikke dataene til én av kundene dine med andre kunder.

Eksempel: Hvis du får aggregerte resultatdata for geografiske steder hentet fra ulike plattformer (f.eks. Yelp, Yahoo og Bing) i verktøyet du bruker, må dette verktøyet også presentere resultatrapporten for Google Min bedrift-beliggenheten separat, med alle obligatoriske felt.

Del rapportene for administrasjonskostnader og resultater knyttet til Google Min bedrift på en slik måte at det er enkelt for kundene dine å få tilgang til rapportene, for eksempel via e-post eller nettstedet ditt. Du kan alternativt oppfylle dette rapporteringskravet ved å gi kundene dine muligheten til å logge direkte på Google Min bedrift-kontoen sin for å få tilgang til resultatdataene sine.

Publisitet

Bruk av Google Min bedrift verken medfører eller antyder at du er Google-partner eller sponses eller støttes av Google. Du skal ikke komme med uttalelser angående bruken din av Google Min bedrift der et slikt forhold er antydet, uten på forhånd å ha fått skriftlig samtykke fra Google.

Hindring av Google-aktiviteter

Google kan overvåke og kontrollere hvilke som helst aktiviteter i Google Min bedrift for å sikre at alle gjeldende retningslinjer og vilkår er oppfylt. Du skal ikke hindre slik overvåkning og kontroll eller på andre måter forsøke å holde aktiviteten din på Google Min bedrift skjult for Google. Slik manipulering betraktes som et brudd på disse retningslinjene.

Praksis som ikke er tillatt

Å gjøre krav på en bedrift uten samtykke

Du kan bare gjøre krav på og administrere en bedriftsoppføring når du har fått bedriftseierens uttrykkelige samtykke, i tråd med den gjeldende lovgivningen (skriftlig samtykke eller en annen type positiv bekreftelse, som f.eks. avmerking i et skjema). Muntlig samtykke er ikke tilstrekkelig. Hvis det er konflikt mellom tredjeparten og selgeren, må du kunne gi skriftlig eller digitalt samtykke. Du skal ikke gjøre krav på en oppføring uten samtykke for å oppmuntre, overtale eller tvinge en bedrift til å bli kunde.

Eksempel:

 • å tvinge frem kundens samtykke (dvs. verken fritt eller informert samtykke)

Falske, villedende eller urealistiske påstander

Vi ønsker at bedrifter skal ta informerte beslutninger knyttet til samarbeid med tredjepartspartnere. Dette innebærer at du må være åpen og ærlig i beskrivelsen av byrået ditt, tjenestene du tilbyr, kostnadene knyttet til disse tjenestene og hvilke resultater kundene kan forvente. Du må ikke komme med falske, villedende eller urealistiske påstander.

Eksempler:

 • å feilaktig utgi seg for å representere Google gjennom automatoppringninger (telefonsamtaler der det spilles av taleopptak) eller andre metoder
 • å garantere topplasseringer hos Google
 • å hevde at oppføringene til enhver tid kommer til å være synlige på Google Søk eller Google Maps
 • å feilaktig fremstille gratis Google-produkter som produkter der du betaler for plasseringer

Trakasserende, fornærmende eller upålitelig fremferd

Bedrifter skal oppleve tilsvarende god service fra en tredjepartspartner som de får gjennom direkte kontakt med Google. Derfor er det ikke tillatt med trakasserende, fornærmende eller upålitelig fremferd overfor potensielle eller nåværende kunder.

Eksempler:

 • aggressivt telefonsalg uten hensyn til reservasjonslister
 • utilbørlig press på kunder for å registrere seg eller fortsette som kunde i byrået ditt
 • å true bedrifter med at de mister oppføringen sin hvis de ikke blir kunder i byrået ditt
 • å legge beslag på en oppføring og kreve penger for å frigi den 
 • nettfisking

Automatisk tilbakestilling av Google-oppdateringer og foreslåtte endringer

Google bruker mange forskjellige datakilder, inkludert brukergenerert innhold og andre data fra tredjeparter, for å sikre at informasjonen som publiseres, er mest mulig nøyaktig for selgere og brukere. Det å utføre automatiserte handlinger for å forkaste foreslåtte oppdateringer uten å rådføre seg med selgeren, innebærer et brudd på vilkårene. Tredjeparter må rådføre seg med selgeren for å bekrefte at dataene fremdeles er korrekte. Hvis du ikke overholde dette kravet, kan det medføre sanksjoner, som for eksempel at API-kvoten reduseres.

Konfigurering av kontoer

Eieren og medlemmene i en organisasjon har et stort ansvar. Derfor bør du begrense disse rollene til noen få, pålitelige medarbeidere. Finn ut mer om organisasjoner og brukergrupper

Du har ansvaret for å beskytte legitimasjonen for sluttkundens kontoer. Her er noen gode fremgangsmåter for administrering av oppføringer, kontoer og passord:

 • Så snart du har opprettet en oppføring for en kunde, bør du legge inn bedriftseieren som eier og deg selv som administrator for oppføringen.
 • Hvis kunden allerede har en Google Min bedrift-oppføring, kan du be vedkommende om å invitere deg til å bli administrator, men ikke eier.
 • Ikke del passord med kundene dine.
 • Når du har sluttet å administrere en oppføring, må du fjerne den fra kontoen din.

Om retningslinjene våre

Det er viktig at du gjør deg kjent med og holder deg oppdatert på Googles retningslinjer for tredjeparter. Hvis vi mener at du bryter retningslinjene våre, kan det hende vi kontakter deg for å gjennomføre en detaljert evaluering av nettstedet ditt og be deg om å løse problemet. Ved gjentatte eller alvorlige brudd kan vi ta fra deg muligheten til å administrere oppføringer i Google Min bedrift, og vi kan også varsle kundene dine om forholdet.

Sørg for at du gjennomgår retningslinjene for Google Min bedrift.

Hva skjer hvis du ikke overholder retningslinjene?

Evaluering av regeloverholdelse: Vi kan når som helst sjekke om bedriften din overholder retningslinjene våre for tredjeparter. Hvis vi kontakter deg for å be om informasjon i forbindelse med en slik evaluering, er du pliktig til å svare innen rimelig tid og raskt gjøre de endringer som måtte være nødvendige for at bedriften din skal overholde retningslinjene. Vi kan også kontakte kundene dine for å sjekke om du overholder retningslinjene våre.

Varsel om brudd på retningslinjene: Hvis vi mener at du bryter retningslinjene for tredjeparter, tar vi sannsynligvis kontakt for å be deg om å løse problemet. Hvis du ikke gjennomfører rettelsene som kreves, innen den fastsatte tidsfristen, kan vi sette i verk tiltak. Ved alvorlige eller gjentatte brudd kan vi sette i verk tiltak umiddelbart, uten forvarsel.

Suspensjon fra tredjepartsprogrammer: Deltakelsen i andre tredjepartsprogrammer hos Google, som for eksempel Google Partners eller Premier SMB Partners, forutsetter at du overholder disse retningslinjene for tredjeparter. Vi kan begrense eller suspendere deltakelsen i slike programmer hvis vi oppdager at du bryter retningslinjene våre, eller hvis du unnlater å samarbeide under evalueringen av bedriften din.

Kontosuspensjon: Vi kan suspendere oppføringene dine og kontoen din i Google Min bedrift hvis du gjør deg skyldig i et alvorlig brudd på retningslinjene. Ved gjentatte eller spesielt alvorlige brudd på retningslinjene kan du miste muligheten til å administrere oppføringer ved hjelp av Google Min bedrift, og vi kan også varsle kundene dine om forholdet.

Rapportér en overtredelse av retningslinjene for tredjeparter

Mener du at en tredjepartspartner ikke overholder disse retningslinjene? Gi oss beskjed: Rapporter et brudd på retningslinjene for tredjeparter.

Du får ikke nødvendigvis et personlig svar når du kontakter oss vedrørende en tredjepart, men vi undersøker kommentarene dine og iverksetter om nødvendig passende tiltak. 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt