Cách chọn loại hình doanh nghiệp trên Trang doanh nghiệp

Quản lý doanh nghiệp

Loại hình doanh nghiệp giúp mô tả doanh nghiệp của bạn, giúp bạn kết nối với những khách hàng đang tìm thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Ví dụ: Nếu loại hình chính của bạn là "Nhà hàng pizza", thì Google có thể hiển thị doanh nghiệp của bạn trong kết quả tìm kiếm tại địa phương của người dùng khi họ tìm thông tin về Nhà hàng, Nhà hàng Ý hoặc Pizza. Loại hình là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng của bạn trong kết quả tìm kiếm tại địa phương trên Google. Tìm hiểu thêm về thứ hạng trong kết quả tìm kiếm tại địa phương.

Tuỳ thuộc vào loại doanh nghiệp mà bạn điều hành, Google cũng có thể dựa vào loại hình doanh nghiệp của bạn để chỉ định một nhãn địa điểm cho doanh nghiệp.

Chọn loại hình doanh nghiệp của bạn

Bạn nên chọn một loại hình chính cụ thể và bao quát được toàn bộ doanh nghiệp của mình. Khi bạn bắt đầu nhập loại hình của mình, hãy chọn một loại hình trong trình đơn thả xuống xuất hiện.

 • Ví dụ: Chọn "Tiệm chăm sóc móng" thay vì chọn "Thẩm mỹ viện".

Nếu bạn không tìm thấy loại hình doanh nghiệp mong muốn, hãy chọn một loại hình rộng hơn mà vẫn mô tả chính xác doanh nghiệp của bạn. Bạn không thể tạo loại hình doanh nghiệp của riêng mình.

Loại hình của phòng ban

Để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các phòng ban hoặc dịch vụ đặc biệt của bạn, hãy chọn các loại hình bổ sung. Tuy nhiên, đừng thêm một loại hình cho tất cả sản phẩm hoặc dịch vụ. Trong danh sách được cung cấp, hãy sử dụng càng ít loại hình càng tốt để mô tả tổng thể hoạt động kinh doanh cốt lõi của bạn.

 • Ví dụ: nếu bạn quản lý một cửa hàng tạp hóa bao gồm hiệu thuốc và cửa hàng bán đặc sản, hãy chọn "Cửa hàng tạp hóa" làm loại hình chính, rồi thêm "Hiệu thuốc" và "Cửa hàng bán đặc sản" làm loại hình bổ sung. Tìm hiểu thêm về cách chọn loại hình.

Nếu doanh nghiệp của bạn có các phòng ban công khai độc lập với bạn, thì các phòng ban đó nên có trang doanh nghiệp riêng. Đừng thêm loại hình doanh nghiệp của các phòng ban này vào trang doanh nghiệp chính.

 • Ví dụ: nếu doanh nghiệp của bạn là câu lạc bộ sức khỏe có quán cà phê riêng, thì đừng thêm loại hình "Quán cà phê". Thay vào đó, người điều hành quán cà phê này có thể tạo hồ sơ doanh nghiệp của riêng mình với "Quán cà phê" là loại hình chính. Tìm hiểu thêm về các phòng ban.
Các tính năng theo loại hình doanh nghiệp

Bạn có thể thấy Trang doanh nghiệp của mình có một số tính năng đặc biệt, tuỳ thuộc vào loại hình doanh nghiệp. Ví dụ:

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn thêm hoặc chỉnh sửa một trong các loại hình hiện có, thì chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh lại doanh nghiệp của bạn. Google làm như vậy để xác nhận rằng thông tin doanh nghiệp là chính xác.

Thêm hoặc chỉnh sửa danh mục kinh doanh trên Google Tìm kiếm và Maps

 1. Chuyển đến Trang doanh nghiệp của bạn. Tìm hiểu cách tìm trang doanh nghiệp của bạn.
 2. Cách chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp:
  • Đối với Google Tìm kiếm, hãy chọn Chỉnh sửa trang doanh nghiệp.
  • Đối với Google Maps, hãy chọn Chỉnh sửa trang doanh nghiệp sau đó Thông tin doanh nghiệp.
 3. Trong mục "Giới thiệu", hãy chọn Danh mục kinh doanh.
  • Cách thêm hoặc chỉnh sửa danh mục kinh doanh chính của bạn: Trong hộp "Loại hình chính", hãy nhập và chọn danh mục mà bạn muốn thêm/chỉnh sửa trong danh sách lựa chọn xuất hiện.
  • Cách thêm một danh mục kinh doanh bổ sung: Chọn Thêm một danh mục khác. Sau đó, trong hộp “Loại hình bổ sung”, hãy nhập và chọn loại hình bạn muốn thêm.
 4. Chọn Lưu.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính