Contentbeleid voor posts

Met posts in Google Mijn Bedrijf kunnen verkopers rechtstreeks relevante en actuele informatie aan onze gebruikers geven. We hebben dit beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat gepubliceerde content (tekst, foto's en video's) een meerwaarde heeft voor gebruikers.

Google Mijn Bedrijf-verkopers zijn ervoor verantwoordelijk dat hun geposte content voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

We passen dit beleid van tijd tot tijd aan. Kom daarom regelmatig even hier kijken of er updates zijn.

Relevante content

Gepubliceerde content moet relevant zijn voor het bedrijf waarvoor de auteur post en moet gebruikers meer inzicht in het bedrijf geven. Content die niet relevant is voor het bedrijf of geen duidelijk verband houdt met het bedrijf, is niet toegestaan. Raadpleeg onze algemene richtlijnen voor de representatie van uw bedrijf op Google.

Spam en malware

Content die in deze service wordt gepubliceerd, mag gebruikers niet misleiden. De content moet duidelijk en eerlijk zijn over de informatie die wordt gepresenteerd.

Voorbeelden van dergelijke niet-toegestane content zijn de volgende:

 • Spelfouten, gekunsteld gebruik van tekens, onzin of geautomatiseerde of storende content (zoals wazige afbeeldingen, video met een slechte beeldkwaliteit of onherkenbare content).
 • Afbeeldingen, video's of links die de aandacht van de gebruiker op een negatieve manier afleiden.
 • Links naar malware, virussen of andere schadelijke software.
 • Links naar sites die irrelevant zijn voor het bedrijf.
 • Phishing.

Ongepaste en aanstootgevende content

In deze service is het volgende niet toegestaan:

 • Intimiderende, kwetsende of haatdragende content. Gepubliceerde content mag niet aanzetten tot haat of geweld tegen individuen of groepen op basis van etnische afkomst, religie, beperking, geslacht, leeftijd, veteranenstatus, seksuele geaardheid of genderidentiteit. Tekst, afbeeldingen, video's of links mogen geen beledigingen of denigrerende benamingen voor beschermde groepen bevatten. Content mag niet worden gebruikt om individuen te intimideren of te kwetsen, waaronder directe fysieke bedreigingen of het openbaar maken van persoonlijke gegevens die kunnen worden gebruikt om impliciete bedreigingen uit te voeren.
 • Content die obscene, grove of aanstootgevende taal of gebaren bevat.
 • Content die aanspoort of oproept tot geweld, of waarin verwondingen, misbruik van mensen of dieren of gewelddadige handelingen op expliciete wijze worden afgebeeld. Daarnaast is content die waarschijnlijk choqueert of afkeer opwekt, niet toegestaan.
 • Seksueel suggestieve of seksueel expliciete contentAfbeeldingen of video's die in deze service worden gepubliceerd, mogen geen naaktheid of seksuele handelingen bevatten. Content mag niet het volgende bevatten: godslastering, scheldwoorden die seksueel expliciet en aanstootgevend zijn, termen die veelgebruikte signalen voor pedofilie zijn, content die pedofilie, bestialiteit of seksueel geweld promoot, of content die escortservices of andere services promoot die kunnen worden opgevat als services voor seks in ruil voor compensatie. Links naar content voor volwassenen zijn niet toegestaan.
 • Terroristische content. Het is terroristische organisaties niet toegestaan om deze service te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief werving. Content met betrekking tot terrorisme is ook strikt verboden, zoals content waarin tot terroristische acties of geweld wordt aangezet of waarin terroristische aanslagen worden gevierd. Als u aan terrorisme gerelateerde content post voor educatieve, wetenschappelijke of artistieke doeleinden, of in de context van een documentaire, moet u voldoende informatie bieden, zodat kijkers de context begrijpen. 

Privacy

Google vindt de privacy van zijn gebruikers bijzonder belangrijk. Hoewel we blij zijn met door u bijgedragen content die uw wereld weergeeft, is het van cruciaal belang dat u met uw bijdragen de privacyvoorkeuren van anderen respecteert.

Opmerking: We staan geen content toe die persoonlijke of vertrouwelijke gegevens bevat, zoals persoonlijke financiële informatie, door de overheid verstrekte identificatiebewijzen, aan een naam gekoppelde contactgegevens, gevoelige gegevens, en afbeeldingen, transcripties of links die persoonlijke gegevens bevatten. We staan ook niet toe dat in lokale posts/bedrijfsbeschrijvingen wordt gevraagd om bovenstaande informatie anders dan de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de gebruiker.

Richtlijnen voor foto's en video's

 • Publiceer geen foto's of video's van zones waar een verbod geldt om te fotograferen. Foto's en video's van privélocaties of locaties die niet voor het publiek toegankelijk zijn, mogen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gepubliceerd.
 • Wees een goede buur en publiceer foto's of video's waarin mensen herkenbaar zijn alleen met hun toestemming. Dit is met name van belang op gevoelige locaties waar mensen mogelijk bezwaar hebben tegen de publicatie van hun afbeelding.
 • Alleen incidentele afbeeldingen van gereguleerde goederen zijn toegestaan.
  • Toegestane content (incidentele weergave): video van uw restaurant met klanten op de achtergrond die een glas wijn drinken.
  • Niet toegestane content: video volledig gewijd aan alcoholische dranken (alcohol als belangrijkste onderwerp van de video).

U kunt andere privacygerelateerde claims dan de punten die hierboven in dit gedeelte worden vermeld, melden via het tabblad 'Auteursrechtproblemen of andere juridische problemen' van de functie Een probleem melden.

Kindermisbruik

Upload of deel geen content waarin kinderen worden uitgebuit of misbruikt. Dit omvat alle beelden (ook tekeningen) van seksueel misbruik van kinderen en alle content waarin kinderen op een seksuele manier worden afgebeeld. We verwijderen dit soort content en nemen passende maatregelen, waaronder het uitschakelen van het account, melding doen bij instanties voor kindermisbruik (zoals het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)) en aangifte doen bij de politie.

Verkeerde voorstelling en misleidende claims

Doe u niet voor als iemand anders of als vertegenwoordiger van een andere organisatie. Voorkom onjuiste beweringen over uw identiteit of kwalificaties, bijvoorbeeld door u ten onrechte voor te doen als een geautoriseerde vertegenwoordiger van een bedrijf. Raadpleeg ook onze algemene richtlijnen voor de representatie van uw bedrijf op Google.

Geef geen onjuiste voorstelling van zaken met informatie waarbij niet wordt vermeld of niet duidelijk wordt gemaakt hoe eventuele kosten aan de gebruiker in rekening worden gebracht.

Verboden content

Producten die via de producteditor worden ingediend, moeten voldoen aan het contentbeleid voor posts. We staan geen content toe die is gerelateerd aan gereguleerde producten en services, waaronder alcohol, tabaksproducten, kansspelen, financiële dienstverlening, farmaceutische producten en niet-goedgekeurde supplementen, en medische apparatuur.

Content die is gerelateerd aan de verkoop van gevaarlijke en illegale producten, services of activiteiten die schade, letsel of verwondingen kunnen veroorzaken, is niet toegestaan. Voorbeelden hiervan omvatten: drugs, wapens, vuurwerk en instructies voor het maken van explosieven, tabaksproducten en gedetailleerde instructies voor of instructies die anderszins aanzetten tot criminele activiteiten die zouden leiden tot schade in de echte wereld.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?