Contentbeleid voor Bedrijfsprofiel-posts

Laatst geüpdatet: 1 december 2021

U kunt uw bedrijfsprofiel gebruiken om relevante, actuele informatie rechtstreeks met uw klanten te delen. Het volgende beleid is bedoeld om ervoor te zorgen dat gepubliceerde content (tekst, foto's en video's) meerwaarde heeft voor klanten.

U bent ervoor verantwoordelijk dat uw geposte content voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

We passen dit beleid van tijd tot tijd aan. Kom hier dus regelmatig even kijken of er updates zijn. We informeren u over beleidswijzigingen als de toepasselijke wetgeving dit vereist.

Niet-relevante content vermijden

Als een auteur een post namens een bedrijf maakt, moet de gepubliceerde content relevant zijn voor het bedrijf en klanten meer inzicht in het bedrijf geven. Content die niet relevant is voor het bedrijf of er geen duidelijk verband mee houdt, is niet toegestaan. Bekijk onze Richtlijnen voor de vertegenwoordiging van uw bedrijf op Google. Gebruik uw bedrijfsprofiel niet als forum voor algemene kritiek op politiek en maatschappij of voor persoonlijke tirades. Content die niet hieraan voldoet, wordt verwijderd.

Spam vermijden

Content die in deze service wordt gepubliceerd, mag klanten niet misleiden. De content moet duidelijk en eerlijk zijn over de gepresenteerde informatie.

Voorbeelden van dergelijke niet-toegestane content:

 • Spelfouten, gekunsteld gebruik van tekens, onzin, of geautomatiseerde of storende content (zoals wazige afbeeldingen, video met een slechte beeldkwaliteit of onherkenbare content)
 • Afbeeldingen, video's of links die de aandacht van de lezer op een negatieve manier afleiden
 • Links naar malware, virussen of andere schadelijke software
 • Links naar sites die irrelevant zijn voor het bedrijf
 • Phishing

Ongepaste content

In deze service is het volgende niet toegestaan:

 • Content die intimiderend, kwetsend of haatdragend is. Gepubliceerde content mag niet aanzetten tot haat of geweld tegen individuen of groepen op basis van etnische afkomst, religie, beperking, geslacht, leeftijd, veteranenstatus, seksuele geaardheid of genderidentiteit. Tekst, afbeeldingen, video's of links mogen geen beledigingen of denigrerende benamingen voor beschermde groepen bevatten. Content mag niet worden gebruikt om individuen te intimideren of te kwetsen, waaronder directe fysieke bedreigingen of de openbaarmaking van privé-informatie die kan worden gebruikt om impliciete bedreigingen uit te voeren.
 • Content die kleinerend is over een persoon, plaats of iets anders waardoor de lezer of luisteraar overstuur of kwaad kan worden.
 • Content die obscene, grove of aanstootgevende taal of gebaren bevat.
 • Content die aanspoort of oproept tot geweld, of waarin verwondingen, misbruik van mensen of dieren of gewelddadige handelingen op expliciete wijze worden afgebeeld. Daarnaast is content die waarschijnlijk choqueert of afkeer opwekt, niet toegestaan.
 • Seksueel suggestieve of seksueel expliciete content. Afbeeldingen of video's die in deze service worden gepubliceerd, mogen geen naaktheid of seksuele handelingen bevatten. Content mag niet het volgende bevatten: grof taalgebruik, seksueel expliciet en aanstootgevend jargon, termen die veelvoorkomende signalen voor pedofilie zijn, content die pedofilie, bestialiteit of seksueel geweld promoot, of content die escortservices of andere services promoot die kunnen worden opgevat als services voor seks in ruil voor vergoeding. Links naar content voor volwassenen zijn niet toegestaan.

De privacy van anderen respecteren

Google vindt de privacy van zijn gebruikers bijzonder belangrijk. Hoewel u natuurlijk content mag bijdragen die uw wereld weergeeft, is het belangrijk dat u met deze bijdragen de privacyvoorkeuren van anderen respecteert.

Belangrijk: We staan geen content toe die persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevat, zoals:
 • persoonlijke financiële gegevens,
 • door de overheid uitgegeven identiteitsbewijzen,
 • contactgegevens gekoppeld aan of behorende bij een naam,
 • gevoelige informatie of afbeeldingen,
 • transcripts of links die persoonlijke informatie bevatten.

Richtlijnen voor foto's en video's

 • Publiceer geen foto's of video's van zones waar een verbod geldt om te fotograferen. Foto's en video's van privélocaties of locaties die niet voor het publiek toegankelijk zijn, mogen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gepubliceerd.
 • Wees een goede buur en publiceer foto's of video's waarin mensen herkenbaar zijn alleen met hun toestemming. Dit is met name van belang op gevoelige locaties waar mensen mogelijk bezwaar hebben tegen de publicatie van hun afbeelding.
 • Alleen incidentele weergave van gereguleerde goederen is toegestaan. Voorbeeld:
  • Toegestane content (incidentele weergave): video van uw restaurant met klanten op de achtergrond die een glas wijn drinken.
  • Niet toegestane content: video volledig gewijd aan alcoholische dranken (alcohol als belangrijkste onderwerp van de video).

Andere privacygerelateerde claims dan de punten die hierboven in dit gedeelte worden vermeld, kunt u melden via het tabblad Auteursrechtproblemen of andere juridische problemen van de functie Een probleem melden.

Overmatig gebruik van telefoonnummers vermijden

We staan niet toe dat uw postcontent een telefoonnummer bevat omdat we het risico op misbruik willen voorkomen. U kunt uw telefoonnummer beschikbaar maken in uw bedrijfsprofiel of op uw website.

Of u kunt bij uw post de knop Nu bellen toevoegen. Deze knop gebruikt het geverifieerde telefoonnummer voor uw bedrijfsprofiel.

Hotelposts

 • Hotelbedrijven kunnen met lokale posts relevante, actuele informatie aan klanten leveren. Voorbeelden van nuttige posts zijn COVID-19-protocollen, updates van voorzieningen of renovaties en evenementen die op het terrein plaatsvinden.
 • Hotels kunnen geen posts met aanbiedingen maken of een post die suggereert dat er aanbiedingen, promoties, speciale aanbiedingen of kortingen zijn of hiernaartoe linkt. Zo voorkomen we dat klanten niet weten waar ze op het infoblad van het hotel naartoe moeten navigeren om organische en advertentieprijzen van partners te vinden.

Gereguleerde en illegale content

Verboden content

We staan geen content toe die betrekking heeft op gereguleerde producten en services, waaronder alcohol, tabaksproducten, kansspelen, financiële dienstverlening, farmaceutische producten en niet-goedgekeurde supplementen, en medische apparatuur.

Content die is gerelateerd aan de verkoop van gevaarlijke en illegale producten, services of activiteiten die schade, letsel of verwondingen kunnen veroorzaken, is niet toegestaan. Voorbeelden hiervan zijn: drugs, wapens, vuurwerk en instructies voor het maken van explosieven, en gedetailleerde instructies voor criminele activiteiten (of die hier anderszins toe aanzetten) die zouden leiden tot daadwerkelijke schade.

Kindermisbruik

Upload of deel geen content waarin kinderen worden uitgebuit of misbruikt. Dit omvat alle beelden (ook tekeningen) van seksueel misbruik van kinderen en alle content waarin kinderen op een seksuele manier worden afgebeeld. We verwijderen dit soort content en nemen passende maatregelen, waaronder het opschorten van het account, melding doen bij instanties voor kindermisbruik (zoals het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)) en aangifte doen bij de politie.

Terroristische content

Het is terroristische organisaties niet toegestaan om deze service te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief werving. Content met betrekking tot terrorisme is ook strikt verboden, zoals content waarin tot terroristische acties of geweld wordt aangezet of waarin terroristische aanslagen worden gevierd. Als een bedrijf aan terrorisme gerelateerde content post voor educatieve, wetenschappelijke of artistieke doeleinden, of in de context van een documentaire, moet het voldoende informatie bieden, zodat kijkers de context begrijpen.

Verkeerde voorstelling en misleidende claims

Doe u niet voor als iemand anders of als vertegenwoordiger van een andere organisatie. Voorkom onjuiste beweringen over uw identiteit of kwalificaties, bijvoorbeeld door u ten onrechte voor te doen als een gemachtigde vertegenwoordiger van een bedrijf. Bekijk de Richtlijnen voor de vertegenwoordiging van uw bedrijf op Google.

Geef geen onjuiste voorstelling van zaken met informatie waarbij niet wordt vermeld of niet duidelijk wordt gemaakt hoe eventuele kosten aan uw klant in rekening worden gebracht.

Ervoor zorgen dat supportlinks aan het beleid voldoen

Alle steunlink-campagnes moeten voldoen aan het bovenstaande beleid, waaronder het beleid voor cadeaukaarten en donatielinks.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
99729
false
false
false