Verboden content en content waarvoor beperkingen gelden

Het volgende beleid is van toepassing op alle indelingen, waaronder reviews, foto's en video's. Content die niet aan deze criteria voldoet, kan worden geweigerd voor publicatie op Google Maps.

Bijdragen aan Google Maps moeten de betreffende locatie nauwkeurig weergeven. Als een bijdrage niet overeenkomt met de werkelijkheid, verwijderen we de content. Dit geldt ook voor reviews, foto's of video's die geen verband houden met de locatie of het bedrijf waar ze zijn getagd. Als content onjuist op de kaart wordt geplaatst of wordt gekoppeld aan een onjuiste vermelding, kan de bijdrage worden afgewezen.

Reviews worden automatisch verwerkt om ongepaste content op te sporen (zoals valse reviews en spam). We kunnen als zodanig gemarkeerde reviews verwijderen om te voldoen aan het Google-beleid of aan wettelijke verplichtingen.

Spam en valse content

Uw content moet weerspiegelen hoe u de locatie heeft ervaren en mag niet uitsluitend worden gepost om de beoordeling van een plaats te beïnvloeden. Post geen valse content, post dezelfde content niet meerdere keren en post geen content voor dezelfde plaats vanuit meerdere accounts.

Niet-relevante content

Post alleen content op basis van uw ervaringen of vragen over ervaringen bij een bepaalde locatie. Maps is niet bedoeld als forum voor algemeen politiek of sociaal commentaar of voor persoonlijke tirades. Content die niet hieraan voldoet, wordt verwijderd.

Content waarvoor beperkingen gelden

Voor sommige producten of services waarop toezicht en lokale regelgeving van toepassing zijn, moet u bepaalde richtlijnen volgen wanneer u content post. De content die u uploadt, mag geen call-to-actions of aanbiedingen bevatten voor de verkoop van producten of services waarop lokale wettelijke regelgeving van toepassing is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alcohol, kansspelen, tabak, vuurwapens, gezondheids- en medische apparatuur, bij de wet geregelde farmaceutische middelen, services voor volwassenen en financiële dienstverlening.

Wat de content niet mag bevatten:

Links naar een bestemmingspagina waarop goederen of services te koop worden aangeboden waarvoor beperkingen gelden.

E-mailadressen en/of telefoonnummers die zijn bedoeld om te informeren naar de aankoop van goederen waarvoor beperkingen gelden.

Promotie-aanbiedingen voor aan beperkingen onderhevige goederen of services. U mag bijvoorbeeld geen content uploaden met aanbiedingen, kortingsbonnen, prijsinformatie of andere promoties voor producten of services waarvoor beperkingen gelden.

Incidentele afbeeldingen van deze producten zijn van dit beleid uitgesloten. Voorbeelden:

Afbeeldingen van menu's.

Afbeeldingen waarin alcoholische dranken te zien zijn maar niet het hoofdonderwerp zijn.

Illegale content

Content die illegaal is of illegale activiteiten weergeeft, is niet toegestaan. Dit betreft onder andere het volgende:

Afbeeldingen of andere content die inbreuk maken op de wettelijke rechten (inclusief auteursrechten) van een ander. Raadpleeg onze auteursrechtprocedures voor meer informatie of om een DMCA-verzoek in te dienen.

Alle afbeeldingen van seksueel misbruik en alle content waarin kinderen op een seksuele manier worden afgebeeld.

Content over gevaarlijke of illegale praktijken, zoals verkrachting, verkoop van organen en mensenhandel.

Illegale producten en services: producten van bedreigde diersoorten, illegale drugs en geneesmiddelen op recept die via de illegale markt worden aangeboden.

Afbeeldingen van expliciet of zinloos geweld of afbeeldingen die geweld stimuleren.

Content die is geproduceerd door of namens terroristische groeperingen.

Voor andere juridische problemen selecteert u het tabblad 'Auteursrechtproblemen of andere juridische problemen' van de functie 'Een probleem melden'.

Terroristische content

Het is terroristische organisaties niet toegestaan om deze service te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief werving. Content met betrekking tot terrorisme is ook strikt verboden, zoals content waarin tot terroristische acties of geweld wordt aangezet of waarin terroristische aanslagen worden gevierd. Als u aan terrorisme gerelateerde content post met een educatief, documentair, wetenschappelijk of artistiek oogmerk, moet u voldoende informatie geven, zodat kijkers de context begrijpen. 

Seksueel expliciete content

Content met seksueel expliciet materiaal is niet toegestaan. Daarnaast is content waarin kinderen seksueel worden uitgebuit of op seksuele wijze worden afgebeeld, ten strengste verboden. We zullen dit soort content verwijderen, het account uitschakelen en aangifte doen bij het National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) en de politie.

Aanstootgevende content

We verwijderen content met obscene, lasterlijke of aanstootgevende taal of gebaren. 

Gevaarlijke of denigrerende content

Google Maps is een plaats voor veilige communicatie tussen gebruikers. Om deze reden staan we verkopers of consumenten niet toe gevaarlijke of denigrerende content te plaatsen, waaronder:

Content die dreigt met of aanzet tot zelfschade, of die dreigt of ertoe aanzet anderen schade toe te brengen.

Content die een individu of een groep treitert, intimideert of kwetst.

Content die aanzet tot haat of discriminatie van, of kleinerend is voor een individu of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat is gekoppeld aan systematische discriminatie of marginalisering.

Nabootsing van identiteit

Wij staan niet toe dat mensen Google Maps gebruiken om anderen te misleiden. Dit geldt zowel voor misleidende content als voor een onjuiste voorstelling van zaken.

Schrijf uw content niet toe aan andere personen, organisaties of bedrijven wanneer u niet bevoegd bent deze te vertegenwoordigen.

Google behoudt zich het recht voor om content te verwijderen, accounts op te schorten of andere juridische stappen te ondernemen tegen bijdragers die valselijk beweren dat zij Google vertegenwoordigen of bij Google in dienst zijn.

Belangenverstrengeling

Content die is bijgedragen door Maps-gebruikers, is het waardevolst wanneer deze eerlijk en onpartijdig is. Hieronder worden enkele voorbeelden van niet-toegestane praktijken genoemd (deze lijst is niet uitputtend):

Een review posten over uw eigen bedrijf

Content posten over een huidige of vroegere werkervaring.

Content posten over een concurrent om zijn beoordelingen te beïnvloeden.

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false