Xem tính năng mới trong Google Doanh nghiệp của tôi

Bạn muốn nhận thông tin cập nhật về các tính năng mới? Google Doanh nghiệp của tôi cung cấp các cách khác nhau để nhận thông tin cập nhật về tin tức và thông báo sản phẩm mới nhất.

Tham gia thảo luận trong cộng đồng của chúng tôi

Đăng ký Bảng tin tức và nội dung cập nhật của chúng tôi qua RSS trong Cộng đồng doanh nghiệp của tôi, nơi bạn có thể cung cấp ý kiến phản hồi và đề xuất cho các tính năng bạn sử dụng nhiều nhất.

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội 

Xem qua bảng tin Twitter của chúng tôi và thích trang Facebook của chúng tôi để biết thông tin.

Twitter icon Facebook icon
Twitter Facebook

Cách kết nối với chúng tôi

Gửi tin nhắn có ghi @GoogleMyBiz trên Twitter hoặc đăng lên trang Facebook của chúng tôi. Vì lý do bảo mật, không chia sẻ thông tin cá nhân (ví dụ: email, mật khẩu, số điện thoại), nhưng vui lòng cung cấp URL Google Maps cho trang doanh nghiệp của bạn. 

Nếu muốn thảo luận về chiến lược với các chủ doanh nghiệp khác, bạn có thể đăng và trả lời các câu hỏi trong Cộng đồng Google Doanh nghiệp của tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?